Lumiesteiden asennus - Kilpailuta paras hinta

Kirjaudu

Lumiesteet

Lumiesteet talojen katoilla ovat Suomen oloissa välttämättömiä, sillä katoilta putoava lumi voi pahimmillaan tappaa tai aiheuttaa vakavia onnettomuuksia tai vahinkoja autoille. Usein ne asennetaan talon katolle jo sitä rakennettaessa, mutta on toki mahdollista lisätä ne jälkeenpäin. Lumiesteet on usein myös korvattava, sillä ne kuluvat ajan saatossa lumen painosta. Lumiesteet paitsi suojaavat ihmisiä putoavalta lumelta, ne myös suojaavat kattoa. Esteiden asentamisessa on tärkeää palkata ammattilainen tai ainakin konsultoida sellaista, sillä työ on vaarallinen eikä ole lainkaan itsestään selvää mihin ja miten esteet sijoitetaan. Nämä seikat riippuvat ensinnäkin katon materiaalista, eli tiili- ja peltikatoille on omat kiinnitysmekanisminsa. Toisekseen, esteiden sijoituspaikka on tärkeä harkita huolella jotta lumi ei päädy painamaan kattoa, pahimmillaan vahingoittaen sitä ajan kanssa.

Selvitä remonttisi hinta

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Sisällysluettelo

Mitä lumiesteiden asennus maksaa?
Miksi lumiesteet ovat tärkeät?
Kuinka valita lumiesteet?
Voiko lumiesteiden asennuksesta saada kotitalousvähennystä?

Mitä lumiesteiden asennus maksaa?

Lumiesteiden asennuksen hinta riippuu monista tekijöistä, kuten esteiden ja katon koosta. Yleisesti ottaen voidaan sanoa että hintahaitari on 300 ja 2000 euron välillä. Hinta koostuu lähinnä materiaalikuluista, koska suurempi katto vaatii luonnollisesti pidemmät lumiesteet, sekä useampia kiinnikkeitä joilla ne liitetään kattoon. Kolmas tekijä on katon kaltevuus, joka voi aiheuttaa sen että kiinnikkeitä tarvitaan enemmän pitämään esteet tukevasti paikallaan.

Miksi lumiesteet ovat tärkeät?

Lumiesteet ovat Suomessa välttämättömiä varsinkin, jos kyseessä on korkea kerrostalo. Jokainen on varmasti nähnyt oikein lumisina talvipäivinä kun korkean rakennuksen katolta maahan putoaa valtava lumikasa ison pamahduksen saattelemana. Jo ääni antaa osviittaa siitä, kuinka valtava paino korkealta putoavalla lumella on. Toisekseen kasautunut lumi usein pakkautuu kovaksi laataksi, joka todellakin voi tappaa ihmisen tai aiheuttaa vakavia vammoja.

Putoava lumi voi aiheuttaa myös omaisuusvahinkoja esimerkiksi kadulle parkkeeratuille autoille tai pyörille. Omakotitaloissa lumi ei putoa yhtä kovalla vauhdilla kuin korkeista kerrostaloista, mutta niissäkin lumiesteet palvelevat monia tarkoitusperiä. Jos lunta on oikein paljon ja se on osittain jäätynyttä, se voi olla vaaraksi myös pudotessaan matalammalta.

Näistä syistä on olennaisen tärkeää että rakennuksissa on kunnon lumiesteet ja että niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Lumiesteet eivät kestä ikuisesti, joten vuositarkastus kertoo joko on aika uusia esteet. Samoin kovien lumimyrskyjen jälkeen on hyvä tarkistaa että esteet ovat yhä kunnolla paikallaan.

Lumen huolto kiinteistössä on omistajan tai huoltoyhtiön vastuulla, joten on hyvä varmistaa että katoilla on lumiesteet ja syksyisin tarkistaa, että ne ovat kunnossa ja kestävät tulevan talven. Korjaukset on aina helpompi tehdä ennen kuin on lumen tulon mahdollisuus, kun taas katolle meno lumisateella on äärimmäisen vaarallista.

Kuinka valita lumiesteet?

Kuinka lumiesteet sitten valitaan? Hommaan ryhtyessä ei missään nimessä kannata lähteä improvisoimaan tai ostamaan mitä tahansa halvinta, vaan ensinnäkin perehtyä huolellisesti rakennusmääräyksiin. Toisekseen täytyy mitata tarkkaan katon koko ja sen kaltevuus. Kaltevuus vaikuttaa siihen kuinka paljon lunta kertyy kasaksi katolle, sekä myös siihen kuinka hyvin esteet pysyvät paikallaan. Yksi lisätekijä on rakennuksen sijainti, koska seuduilla jossa lunta tulee runsaasti, talojen katolle kannattaa sijoittaa enemmän lumiesteitä.

Lumiesteiden sijoittamisessa täytyy ottaa huomioon se, että kertyvä lumi painaa mieluummin talon kantavia rakenteita kuin itse kattoa. Näin ollen esteet on paras sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä.

Katon lappeen pituus vaikuttaa siihen tarvitaanko lumiesteitä useampi kuin yksi. Yleisesti ottaen yli 6 metrin pituinen lape vaatii kaksi riviä lumiesteitä, sitä pienempi vain yhden.

Tiivistäen, ensin täytyy valita oikean pituiset lumiesteet, niiden määrä, ja sijainti.

Kattomateriaalien merkitys lumiesteiden kiinnittämisessä

Kun lumiesteet on valittu ja niiden sijainti on päätetty, seuraava askel on esteiden kiinnikkeet. Niiden valinta riippuu katon materiaalista. Tiili- ja peltikatto vaativat omat kiinnitysmetodinsa. Etenkin tässä vaiheessa on tärkeää konsultoida ammattilaisia, koska lumiesteiden toimivuus vaatii sen, että ne ovat tukevasti kiinnitettyjä.

Voiko lumiesteiden asennuksesta saada kotitalousvähennystä?

Lumiesteiden asennukseen voi hakea kotitalousvähennystä, koska kyseessä ei ole mikään luksustuote vaan hyödyllinen tai jopa välttämätön kodin ominaisuus. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 €, ja vähennys on maksimissaan 2 250 € tai 4 500** €, **jos kyseessä on pariskunta. Edellytys kotitalousvähennyksen hakemiselle on, että urakoitsija kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ammattilaista palkatessa näin yleensä on, mutta se kannattaa aina tarkistaa.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy