Käyttöehdot OmaUrakka.fi
Kirjaudu

Käyttöehdot Omaurakka.fi

OmaUrakka.fi

miniSolution Oy

Tervetuloa käyttämään miniSolutionin Oy:n omaurakka.fi palvelua. Palvelun käyttö edellyttää seuraavien käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjän pitää tutustua seuraaviin käyttö- ja sopimusehtoihin huolellisesti ennen käytön aloittamista.

Päivitetty 31.8.2021, voimassa toistaiseksi.

miniSolution Oy pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää sopimusta tarpeen mukaan.

Rekisteröityneille käyttäjille palveluiden muutokset ilmoitetaan s- postitse.

Mikäli seuraavissa käyttöehdoissa löytyy epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, vaadimme olemaan välittömästi palveluntarjoajaan yhteydessä.

SISÄLLYS

1 KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYKSET

2 PALVELUNTARJOAJAN ROOLI JA VASTUU

3 PALVELUN TARKOITUS

4 KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHTOJEN VOIMAANASTUMINEN

5 KÄYTTÖOIKEUDEN OIKEUDET JA RAJOITUKSET

6 REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

7 PALVELUNKÄYTTÖ MAKSUT JA HINNOITTELU

8 PALVELUUN LIITTYVÄT IMMATERIAALIOIKEUDET

9 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT JA OIKEUDET AINEISTOON

10 LINKIT TÄHÄN PALVELUUN JA ULKOPUOLISIIN SIVUSTOIHIN

11 KÄYTTÄJÄN VASTUUT

12 TOIMEKSIANNOT JA MUU VIESTILIIKENNE

13 PALVELUN KÄYTTÄJIEN JA PALVELUNTARJOAJAN VÄLISET VIESTIT

14 KÄYTTÄJIEN TEKEMÄT ARVOSTELUT

15 TIETOTURVA

16 MUUTOKSET, MUOKKAUKSET JA VASTUUNRAJOITUS

17 REFERENSSIOIKEUS

18 KÄYTÖN LOPETTAMINEN TAI SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

19 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA KÄYTÄNTÖ

20 KILPAILUTUKSEN EHDOT

1 KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN TERMIEN

SELITYKSET

Palvelulla: viitataan tässä käyttö- ja sopimusehtoissa miniSolution Oy omistamaan ja hallinnoimaan www.omaurakka.fi nettisivustoon ja OmaUrakka aputoiminimeen sekä kaikkiin näihin liittyviin palveluihin. Palveluntarjoaja: on Palvelun omistava ja hallinnoiva yritys miniSolution Oy Sivuston käyttäjällä: viitataan kaikkiin mahdollisiin Palvelun nettisivulla vieraileviin luonnollisiin tai juridisiin henkilöihin tai niiden omistamiin sekä käyttämiin sovelluksiin.

Palvelun käyttäjällä: viitataan Työn tilaajaan ja Urakoitsijaan, sekä heidän Palveluntarjoajan käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Palvelumaksulla: viitataan rekisteröityneen Urakoitsijan omalta sivulta, sekä tästä käyttö- ja sopimusehdoista löytyviin palvelun hinnoittelu perusteisiin. Työn tilaajalla: tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisön- tai yrityksen päättävää jäsentä, jonka tarkoituksena on löytää sopiva Urakoitsija Palvelun avulla tilattavalle työlle.

Urakoisija: on Palveluun rekisteröitynyt liiketoiminnan harjoittaja, jonka tarkoituksena on tarjota omia palveluitaan tai tuotteita Palvelussa. Viestillä: tarkoitetaan kaikkea Palvelun sisällä sekä s-postilla ja puhelimen välityksellä tapahtuvaan viestintään. Palvelun viralliset viestikanava osoitteet löytyvät Palvelun nettisivuilta.

Tarjouksen hyväksymisellä: viitataan Palvelun nettisivuilta löytyvään kohtaan, jossa Palvelussa jätetyn tarjouksen voi hyväksyä nappia painamalla. Työn tilaamisen ilmoittamisella: viitataan Palvelun nettisivuilta löytyvään kohtaan, jossa Palvelussa voi ilmoittaa miltä Urakoitsijalta työn on tilattu. Myynnin ilmoittamisella: viitataan Palvelun nettisivuilta löytyvään kohtaan, jossa Palvelussa voi ilmoittaa kuka Työn tilaaja on tilannut työn.

Aineistolla: viitataan kaikkiin ja kaikissa muodoissa oleviin aineistoihin ja myös Palvelun ulkopuolella löytyviin kuten sosiaalisessa mediassa tai s-posteissa oleviin aiheistoihin, jotka voivat olla esimerkiksi tarjouspyyntöjä, tarjouksia, kirjoituksia, kuvia, videoita, viestejä, s-posteja, tekstiviestejä, logoja, tavaramerkkejä, tyylejä, tiedostoja, tilastoja. Aineisto voi olla Urakoitsijan, Työn tilaajan, Palveluntarjoajan tai kolmannen tahon tuottamaa.

2 PALVELUNTARJOAJAN ROOLI JA VASTUU

Palveluntarjoajan rooli on tarjota palvelun käyttäjille kauppa- ja kohtaamispaikka. Mikäli jompikumpi osapuoli ei ole tyytyväinen palveluun, palveluntarjoajalle ei ole vastuuta etsiä korvaavaa tuotetta, palvelua tai hyvittää palvelusta aiheutunutta haittaa.

Palveluntarjoaja ei ole millään muullakaan tavalla vastuussa sivuston käyttäjien; ilmoituksista, palveluista, tarjouksista, tuotteista tai muista heidän välisistänsä asioista.

Mikäli työn tilaaja ja urakoisija löytävät palvelun avulla toisensa, näitä sopimus ehtoja ei sovelleta työn tilaajan ja urakoisijan välillä, vaan heidän väliset sopimusehtonsa määräytyvät, heidän laatimansa keskinäisen sopimuksen perusteella.

Palveluun jätetyt tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia/virheellisiä ja voivat tarkentua tai muuttua paljokin urakan edetessä. Tämän takia palvelussa annettuja tarjouksia tai muita tietoja ei voi pitää sitovina, ennen kuin urakoisija on käynyt kohteessa ja vahvistanut tämän jälkeen erikseen tarjouksen, tai ellei urakoisija ole erikseen maininnut tarjouksen oleva sitova.

3 PALVELUN TARKOITUS

Palveluntarjoajan tarkoitus on edistää hyvää rakennustapaa, rakennusalan laadukasta asiakaspalvelua sekä luoda luotettava palvelu kilpailukykyisen urakoitsijoiden löytämiseen.

Tämän tavoitteen eteen palveluntarjoajalla oikeus kannustaa eri tavoin urakoitsijoita jättämään tarjouksia sekä ilmoittamaan mahdollisesta kiinnostuksesta työn tilaajan tarjouspyyntöä kohtaan. Palveluntarjoajalla on myös oikeus kannustaa eri tavoin työn tilaajaa arvostelemaan toteutuneita urakoita, jotta laadukkaasti työnsuorittaneet urakoitsijat erottautuisivat edukseen ja toisaalta merkittävästi ylihintaiset tarjoukset karsiutuisivat pois.

Rakennusalan luonteesta johtuen kuitenkin on ymmärrettävää, että suunnittelu- tai toteutusvaiheessa voi tulla vastaan yllätyksiä, joihin ei ole voinut varautua. Tällaisia voivat esimerkiksi olla viranomaispäätökset, suunnitelmien keskeneräisyys/virheellisyys tai materiaali vika. Edellä mainituista syistä palvelussa annetut tarjoukset on tarkoitettu suuntaa antaviksi tarjouksiksi, joiden tarkoitus on auttaa työn tilaajaa ymmärtämään lopullisen urakan hintaluokkaa.

Jos tarjouspyyntö on puutteellinen/virheellinen tai muuttuu merkittävästi voi myös lopullinen urakkahinta poiketa merkittävästi alkuperäisestä tarjouksesta.

Suosittelemme urakoitsijoille kiinteistökaupasta hyväksi todettua kauppatapaa, jossa pyyntihinnasta voidaan vielä neuvotella paikan päällä tarkemmin kohdetietojen tarkentuessa ja riskivarausten vähentyessä.

Suosittelemme myös työn tilaajia kertomaan mahdollisimman ajoissa urakoitsijalle arvostelu ja referenssi mahdollisuuksista, jonka tarkoituksena on kannustaa urakoitsijoita kiinnittämään erityistä huomiota työn- ja asiakaspalvelun laatuun.

4 KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHTOJEN VOIMAANASTUMINEN

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että sivuston käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Palvelun käyttäminen on kiellettyä, jos sivuston käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai osaa niistä. Käyttö- ja sopimusehdot astuvat voimaan, kun sivuston käyttäjä aloittaa palvelun käytön.

Palvelun rekisteröitymisen käyttö- ja sopimusehdot astuvat voimaan, kun sivuston käyttäjä on lähettänyt palveluun rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot. Palvelun salasana ja käyttötunnus ovat sivuston käyttäjä kohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttöön tarvittavia tai liittyviä tietoja, jos ne aiheuttavat haittaa palvelun käytölle.

Mikäli sivuston käyttäjä aiheuttaa haittaa käyttö- ja sopimusehtoja rikkomalla, palveluntarjoajalla on oikeus periä haitasta aiheutuva korvaussumma. Urakoitsijan maksullisten palveluiden osalta sopimus astuu voimaan, kun työntilaaja on päättänyt työntilauksesta.

Seuraavat tapahtumat todentavat työntilauksen tapahtuneen:

  1. Työn tilaaja on ilmoittanut kirjallisesti palveluntarjoajalle, että on päättänyt tilata työn urakoitsijalta, joko työn tilaamisesta ilmoittamalla, hyväksymällä tarjouksen tai viestillä.

  2. Urakoitsija on kirjallisesti ilmoittanut palvelussa saadusta työtilauksesta, joko viestillä tai ilmoittamalla myynnin.

  3. Työntilaukseksi luetaan myös, jos urakoitsija on avannut työn tilaajaan tarjouspyynnön palvelussa ja tämän jälkeen kirjoittanut urakkasopimuksen työn tilaajan kanssa tai aloittanut suorittamaan kyseistä urakkaa.

5 KÄYTTÖOIKEUDEN OIKEUDET JA RAJOITUKSET

Urakoisijan on lupa julkaista itseään koskevia arvosteluja tai profiilitietojaan omissa media kanavissaan sillä ehdolla, että julkaisevassa materiaalissa on selvä viittaus ja linkki palveluun. Tarkemmat ohjeet linkittämisiseen löytyy luvusta yhdeksän.

Palvelun aineistoa saa tulostaa tai lähettää ainoastaan urakoisijan ja työn tilaajan väliseen käyttötarkoitukseen, tällaisissa tapauksissa aineistossa on säilytettävä kaikki tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Palvelun aineiston jakamiseen kaikessa muussa tarkoituksessa, on aina kysyttävä kirjallinen lupa, ilman kirjallista lupaa kaikki muu jäljentäminen tai kopioiminen tai muokkaaminen on kiellettyä.

Sivuston käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa palvelussa hankittuja tietoja kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa, muokata tai poistaa sivuston käyttäjän oikeuksia, mikäli epäilee palvelun väärinkäytöstä.

6 REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Palvelun käyttäjän on oltava täysi-ikäinen, luonnollinen tai juridinen henkilö. Palvelun käyttäjä ei saa tehdä kuin yhden työn tilaajan tilin ja yhden urakoitsija tilin.

Mikäli palvelun käyttäjä toimii sekä työn tilaajana että urakoisijana, tästä on erikseen ilmoitettava palveluntarjoajalle, lisäksi työn työntilaajan ilmoitus ei saa sisältää samoja tai lähes samoja toimialoja kuin mikä on hänen roolinsa tai toimialansa palvelussa tai yrittäjänä.

Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä tarvittaessa rekisteröitymien.

Sivuston käyttäjä vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan ja korjaaman viipymättä, mikäli häntä koskevat tiedot tai aineisto on puutteellinen tai muuttunut.

Palveluun rekisteröitymisessä on käytettävä henkilökohtaisia tai yrityksen virallisia sähköposti ja puhelin numeroita, joista palvelun käyttäjä on mahdollista tavoittaa kohtuullisessa ajassa.

7 PALVELUNKÄYTTÖ MAKSUT JA HINNOITTELU

Palvelun käyttö on täysin ilmaista työn tilaajalle, paitsi jos; työn tilaajalle käyttötarkoitus ei ole palvelun käyttötarkoituksen mukainen, tällöin työn tilaaja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksestä aiheutuvat haitta vaikutukset.

Urakoisijalle palvelu maksaa voimassa olevan palvelumaksun verran, kun työntilaaja on päättänyt työntilauksesta, seuraavat tapahtumat todentavat työntilauksen tapahtuneen:

  1. Työn tilaaja on ilmoittanut kirjallisesti palveluntarjoajalle, että on päättänyt tilata työn urakoitsijalta, joko työn tilaamisesta ilmoittamalla, hyväksymällä tarjouksen tai viestillä.

  2. Urakoitsija on kirjallisesti ilmoittanut palvelussa saadusta työtilauksesta joko viestillä tai ilmoittamalla myynnin. Tarkempi urakkahinta voidaan ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin 14 päivän sisällä siitä, kun urakka on suoritettu.

  3. Työntilaukseksi luetaan myös, jos urakoitsija on avannut työn tilaajaan tarjouspyynnön palvelussa ja tämän jälkeen kirjoittanut urakkasopimuksen työn tilaajan kanssa tai aloittanut suorittamaan kyseistä urakkaa.

Vaikka työn tilaaja tai urakoitsija ilmoittaisi peruuttavansa työntilauksen on palveluntarjoajalla oikeus periä palvelumaksu urakoitsijalta, jokainen tapaus katsotaan kuitenkin tapauskohtaisesti, tällaisissa tapauksissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä palveluntarjoajaan.

Mikäli urakoitsija ei ilmoita 14 päivän sisällä palvelun avulla saadusta työntilauksesta tai ilmoitettu urakkahinta ei vastaa toteutunutta urakkahintaa, palveluntarjoajalla on oikeus periä kaksinkertaista palvelumaksua tai asettaa urakoitsijalle 350 euron palvelumaksu ja poistaa palvelusta.

8 PALVELUUN LIITTYVÄT IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palveluun kuuluva aineisto on yksinomaan palveluntarjoajan omaisuutta.

Kaikki oikeudet immateriaaliseen aineistoon pidätetään, näihin kuuluvat myös rekisteröimättömät ja rekisteröidyt mallioikeudet, domain nimet sekä tietokantaoikeudet.

Aineistoa saa käyttää vain Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Sivuston käyttäjälle ei myönnetä mitään suoria tai epäsuoria immateriaalisia oikeuksia palvelun käytön myötä.

Mikäli sivuston käyttäjä lisää palvelun sisältöön materiaalia hänen on varmistettava, että lisätty materiaali ei ole suojattu tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston käyttäjille kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, mikäli ne johtuvat sivuston käyttäjän väärinkäytöksestä.

9 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT JA OIKEUDET AINEISTOON

Sivuston käyttäjä ei saa välittää tai lisätä palveluun tietoja tai aineistoa, joka on luottamuksellista tai oikeuksilla suojattua.

Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää ja muokata palveluun lisättyä aineistoa ja julkaista niitä, ellei palvelun käyttäjän kanssa ole erikseen sovittu asiasta kirjallisesti. Tällaisia voivat olla muun muassa kuvien muokkaus ja julkaisu tai remonttien hintatietojen tilastollinen julkaisu sekä remontti-ilmoitusten virheellisen tiedon korjaus.

10 LINKIT TÄHÄN PALVELUUN JA ULKOPUOLISIIN

SIVUSTOIHIN

Sivuston käyttäjä ei saa lisätä linkkejä ulkopuolisiin internet sivustoihin, lukuun ottamatta urakoitsijaa voi lisätä oman yritysprofiilin kuvaukseen oman yrityksen kotisivun linkin.

Palvelun käyttäjä voi linkittää tähän palveluun, kunhan seuraavat edellytykset toteutuvat:

-Linkin ulkoasu tai sijoitus eivät tuo sellaista vaikutelmaa, että linkittävä tahon palvelu tai sen toiminnot olisivat palveluntarjoajan sponsoroimaa tai tukemaa.

-Linkitys ei vaikuta haitallisesti palveluntarjoajan maineeseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien linkkien oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa kantaansa linkityksiin.

11 KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Työn tilaaja sitoutuu välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti palveluntarjoajalle, mikäli on päättänyt tilata työn palvelun avulla löydetyltä urakoitsijalta, joko työn tilaamisen ilmoittamalla, hyväksymällä tarjouksen tai viestillä.

Urakoitsija sitoutuu viipymättä ilmoittamaan kirjallisesti palvelun avulla saadusta työtilauksesta joko viestillä tai ilmoittamalla myynnin. Tarkempi urakkahinta voidaan ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin 14 päivän sisällä siitä, kun urakka on suoritettu. Työntilaukseksi luetaan myös, jos urakoitsija on avannut työn tilaajaan tarjouspyynnön palvelussa ja tämän jälkeen allekirjoittanut urakkasopimuksen työn tilaajan kanssa tai aloittanut suorittamaan kyseistä urakkaa.

Vaikka työn tilaaja tai urakoitsija ilmoittaisi peruuttavansa työntilauksen on palveluntarjoajalla oikeus periä palvelumaksu urakoitsijalta, jokainen tapaus katsotaan kuitenkin tapauskohtaisesti, tällaisissa tapauksissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä palveluntarjoajaan.

Mikäli urakoitsija ei ilmoita 14 päivän sisällä palvelun avulla saadusta työntilauksesta tai ilmoitettu urakkahinta ei vastaa toteutunutta urakkahintaa, palveluntarjoajalla on oikeus periä kaksinkertaista palvelumaksua tai asettaa urakoitsijalle 350 euron palvelumaksun ja poistaa palvelusta.

Palveluntarjoajalla oikeus ilmoittamalla kirjallisesti tarkistaa palveluun rekisteröityneiden urakoitsijoiden kirjanpitoa sen osalta onko urakoitsija suorittanut palvelumaksut sopimusehtojen mukaisesti ja urakoitsija sitoutuu edesauttamaan tätä tarkastusta.

Sivuston käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta palvelun aineistoaja muita tietoja kolmansille osapuolille. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, sivuston käyttäjä on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuvat välilliset ja välittömät tulonmenetykset korkoineen.

Sivuston käyttäjä sitoutuu tarkastamaan ja vastaamaan, siitä että hänen syöttämänsä aineistonsa palvelussa on oikein ja päivittämään viipymättä, mikäli muutoksia tulee.

Sivuston käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua seuraaviin tarkoituksiin:

-Toisten sivuston käyttäjien häiritsemiseen tai loukkaamiseen -Roskapostien tai muun haitallisen materiaalin levittämiseen -Edustamaan jotain muuta tahoa kuin omaa -Aineiston väärentämiseen ja kopiointiin tai muokkaamiseen

  • Sivuston käyttäjien tai tietojen keräämiseen -Lainvastaiseen toimintaan

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa, muokata sivuston käyttäjän oikeuksia ja aineistoa tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin epäillessään väärinkäytöstä.

12 TOIMEKSIANNOT JA MUU VIESTILIIKENNE

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää sivuston käyttäjille sähköposteja, tekstiviestejä tai soittaa.

Palvelun käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa yhteyden ottoihin muuttamalla s-postivahtiasetuksia, poistamalla tilin tai sulkemalla tarjouspyynnön palvelusta.

Palveluntarjoaja ei vastaa s-postien lähettämisistä tai muiden yhteydenottojen aiheutumista haitoista sivuston käyttäjille.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittää tietoja työn tilaajasta, tarjouksista ja urakoitsijoista toisilleen, mikäli se edistää palvelun käyttöä. Esimerkiksi mikäli urakoitsija jättää tarjouksen hänellä voi olla oikeus saada tarjouspyynnön jättäjän eli työn tilaajan yhteystiedot.

13 PALVELUN KÄYTTÄJIEN JA PALVELUNTARJOAJAN VÄLISET

VIESTIT Sivuston käyttäjien ja palveluntarjoajan välillä lähetetyt viestit ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia.

Sivuston käyttäjä ja palveluntarjoaja sitoutuvat olemaan luovuttamatta, kertomatta ja jakamatta niitä eteenpäin, ellei sisällössä ole jotain lainvastaista voidaan tieto luovuttaa viranomaisille.

14 KÄYTTÄJIEN TEKEMÄT ARVOSTELUT

Mikäli työn tilaaja on ilmoittanut työntilauksesta palvelussa, hänellä on oikeus arvostella kyseinen urakoitsijan työnsuoritus palvelussa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden korjata arvosteluiden muotoilu- tai kirjoitusvirheitä, mutta sitoutuu olemaan muokkaamatta niiden asiasisältöä. Mikäli työn tilaajan arvostelu on halventava, epäasiallinen tai mahdollisesti virheellinen, palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa se.

Palveluntarjoaja ei vastaa palveluun jätetyistä arvosteluiden mahdollisista haittavaikutuksista millään tavalla urakoitsijoille, työn tilaajille tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajalla on oikeus arvostella palvelun käyttäjiä.

15 TIETOTURVA

Sivuston käyttäjä ymmärtää, että internet ei ole aina täysin tietoturvallinen. Palveluntarjoaja haluaa tarjota mahdollisimman hyvän tietoturvallisen ympäristön, mutta ei pysty vastaamaan kolmansien osapuolten tietoturvallisuudesta tai täysin aukottomasti omasta tietoturvastaan. Sivuston käyttäjä ottaa huomioon, että on aina pieni mahdollisuus siihen, että jokin aineisto tai sen osa näkyy paikassa jonne palveluntarjoaja ei ole sitä tarkoittanut.

16 MUUTOKSET, MUOKKAUKSET JA VASTUUNRAJOITUS

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu toimii mahdollisimman hyvin. Kuitenkin jos palvelussa ilmenee teknisiä, virheellisiä tai muita yllättäviä ongelmia ei palveluntarjoaja ei vastaa niistä aiheutuvista haitoista sivuston käyttäjille.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus korjata, muokata poistaa osia palvelusta tai aineisto ilman ennakkoilmoitusta. Tämä voi tarkoittaa sitä palvelu voidaan joutua sulkemaan määrittelemättömäksi ajaksi. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen millään tavalla sivuston käyttäjille.

17 REFERENSSIOIKEUS

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää urakoitsijoiden kohteita ja kuvia omina referenssi kohteina myydessään palvelua kolmansille osapuolille, ilman erillistä lupaa.

18 KÄYTÖN LOPETTAMINEN TAI SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Mikäli palvelun käyttäjä irtisanoutuu/lopettaa palvelun käytön tai palveluntarjoaja poistaa käyttäjän, palveluntarjoajalla säilyy oikeudet aineistoon. Näissä tilanteissa palveluntarjoaja voi poistaa, säilyttää tai muokata kyseistä aineistoa.

Palveluntarjoaja ei ole missään vastuussa aineiston säilyttämisestä sivuston käyttäjälle.

19 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA KÄYTÄNTÖ

Palvelussa noudatetaan ensisijaisesti suomen lakia.

Mikäli kuitenkin käyttäjällä ja palveluntarjoajalla tulee erimielisyyksiä, pyrimme ratkaisemaan asiat ensisijaisesti neuvotteluteitse ja suosittelemme kuluttajia olemaan yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan. Jos tästäkään huolimatta yhteisymmärrystä ei synny riita ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäistuimessa.

20 KILPAILUTUKSEN EHDOT

Tarjouspyyntöä ei saa jättää, jos tarjouspyynnön mukaista kohdetta ei ole olemassa tai jos työtä ei ole alkuperinkään tarkoitus teettää palvelun avulla. Esimerkiksi urakoitsija ei saa tiedustella kilpailijoiden hintoja tai itse/talkootyönä tehtäviä töitä ei saa kilpailuttaa palvelussa.

Tarjouspyynnön jättäminen edellyttää, että tarjouspyynnön jättäjä omistaa kohteen tai hänellä on lupa kilpailuttaa kohteeseen tehtävätyö omistajan puolesta.

Tarjouksen jättävällä urakoitsijalla on mahdollisuus saada tarjouspyynnön jättäjän yhteystiedot ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli epäilee että tarjouspyynnön teettää palvelun avulla

Evästeet

Palvelumme käyttää evästeitä, joka on tunnistetiedosto, joka lähetetään sivustollamme vierailevan koneelle. Evästeiden avulla pyritään tekemään kävijän käyttäjä kokemuksesta parempi ja analysoimaan kävijöiden käyttäytymistä sivustollamme.

Mikäli kävijä ei tahdo käyttää evästeitä, niin hän voi muuttaa evästeasetuksia käyttämänsä selaimen asetuksista.

Selvitä paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Copyright © OmaUrakka.fi 2021 | miniSolution Oy