Ilmainen urakkasopimus ja neuvoja sopimuksen laatimiseen

Kirjaudu

Ilmainen urakkasopimus ja ohjeita sen tekemiseen

Sisällysluettelo

Urakkasopimuspohja
Ohjeita urakkasopimukseen

Urakkasopimuspohja

Tältä sivulta löydät ohjeita urakkasopimuksen laatimiseen. Jos nämä asiat ovat selvillä jo, niin voit hypätä suoraan itse ilmaisen urakkasopimuksen laatimiseen, joka löytyy täältä https://www.omaurakka.fi/urakoitsija/sopimus

Sopimuspohjan on laatinut rakennusinsinööri Teemu Niva, joka on kirjoittanut opinnäytetyön aiheesta Pienremontin merkitys yhteiskunnalle ja sen teettämismenetelmät. Tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman helposti täytettävä ja riittävän kattava pohja varsinkin pienurakkasopimusten laatimiseen, mutta lisättävien liitteiden ansiosta se sopii myös isojenkin urakoiden laatimiseen.

Katso valmiiksi täytetty mallisopimus Täältä.

Urakoitsija

Jos olet urakoisija ja käytät sopimusta useamminkin ja etsit urakoita tai haluat kokeilla palveluamme niin voit rekisteröityä ilmaiseksi palveluumme täällä. Täältä löytyvät palvelumme hinnaston

Asiakas

Oletko jo löytänyt urakoitsijan? Etsitkö vielä jollekin urakalle tekijää, kilpailuttaminen kannattaa. OmaUrakka palvelussa voit kilpailuttaa remontin ilmaiseksi.

Ohjeita urakkasopimukseen

Tällä sivulla käymme läpi, miksi urakkasopimus on tärkeä osa onnistunutta remonttiprojektia ja mitä asioita hyvä urakkasopimus sisältää. Käsittelemme myös erilaisia urakkasopimuksen malleja ja pohjia, joiden avulla voit helposti laatia oman sopimuksen. Artikkelin lopussa käymme vielä läpi urakkasopimuksen laatimisen ja allekirjoittamisen vaiheet sekä mahdolliset muutokset ja lisätyöt sopimuksen aikana.

Olitpa sitten remontin tilaaja tai urakoitsija, hyvä urakkasopimus on molempien osapuolten etu. Se luo selkeät pelisäännöt ja ehkäisee mahdollisia riitoja. Joten, aloitetaanpa tutustuminen hyvän urakkasopimuksen saloihin!

Seuraavassa osiossa käsittelemme urakkasopimuksen tärkeyttä tarkemmin.

Urakkasopimuksen tärkeys

Urakkasopimus on keskeinen osa remontin onnistumista ja laadun varmistamista. Se määrittelee urakan ehdot ja vastuut sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta. Tässä osiossa käsitellään urakkasopimuksen merkitystä, riitojen ehkäisyä ja selkeitä pelisääntöjä.

Sopimuksen merkitys

Urakkasopimus on tärkeä osa remonttiprosessia, koska se määrittelee selkeästi, mitä tilaaja ja urakoitsija ovat sopineet. Sopimuksessa määritellään muun muassa työn laajuus, aikataulu, hinta ja muut ehdot. Hyvä urakkasopimus auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja ongelmia projektin aikana.

Riitojen ehkäisy

Urakkasopimuksen avulla voidaan ehkäistä riitoja ja erimielisyyksiä. Selkeät sopimusehdot auttavat osapuolia ymmärtämään toistensa odotukset ja velvollisuudet. Tämä vähentää mahdollisuuksia erimielisyyksiin ja auttaa ratkaisemaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Selvät pelisäännöt

Hyvä urakkasopimus sisältää kaikki tarvittavat ehdot ja määritteet, jotta molemmat osapuolet tietävät, mitä heiltä odotetaan. Selkeät pelisäännöt auttavat tilaajaa ja urakoitsijaa toimimaan tehokkaasti yhdessä ja varmistavat, että urakka etenee sujuvasti ja laadukkaasti.

Tässä osiossa olemme käsitelleet urakkasopimuksen tärkeyttä ja sen merkitystä remonttiprojektin onnistumiselle. Seuraavassa osassa pureudumme urakkasopimuksen sisältöön ja siihen, mitä seikoja sopimukseen kannattaa sisällyttää.## Urakkasopimuksen sisältö

Urakkasopimuksen tärkein tehtävä on määritellä työn laajuus, aikataulu ja ehdot, jotta molemmat osapuolet tietävät, mitä odottaa. Tässä osiossa käymme läpi urakkasopimuksen keskeiset sisällöt ja mitä niihin tulisi sisällyttää.

Työn kuvaus

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että urakkasopimuksessa määritellään työn kuvaus mahdollisimman tarkasti. Tähän tulisi sisältyä:

 • Työn laajuus ja rajaukset
 • Mahdolliset suunnitelmat ja piirustukset
 • Työmenetelmät ja -vaatimukset
 • Erityiset toiveet tai rajoitukset

Aikataulu

Aikataulun määrittely sopimuksessa auttaa varmistamaan, että työ valmistuu sovitussa ajassa. Aikatauluun tulisi sisällyttää:

 • Työn aloitus- ja päättymispäivä
 • Välitavoitteet ja niiden määräajat
 • Mahdolliset aikataulumuutokset ja niiden vaikutukset

Hinta ja maksuehdot

Urakkasopimuksessa tulee sopia työn hinnasta ja maksuehdoista. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Kokonaishinta tai tuntihinta
 • Mahdolliset lisätyöt ja niiden hinnoittelu
 • Maksuaikataulu ja eräpäivät
 • Viivästyskorko ja perintäkulut

Laatu ja materiaalit

Laadun ja materiaalien määrittely sopimuksessa auttaa varmistamaan, että työn tulos on molempien osapuolten tyytyväisyyden mukainen. Tähän tulisi sisältyä:

 • Laatuvaatimukset ja -standardit
 • Materiaalien laatu ja alkuperä
 • Takuuajat ja -ehdot
 • Mahdolliset laatuongelmat ja niiden korjaaminen

Vastuut ja vakuutukset

Urakkasopimuksessa tulee sopia myös vastuista ja vakuutuksista, kuten:

 • Työnantajan ja urakoitsijan vastuut
 • Vakuutukset ja niiden voimassaoloajat
 • Vastuunrajoitukset ja korvausvelvollisuus
 • Mahdolliset vahingot ja niiden korjaaminen

Muut ehdot

Urakkasopimukseen voidaan lisätä myös muita ehtoja, kuten:

 • Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
 • Sopimuksen muuttaminen ja lisätyöt
 • Riitojen ratkaiseminen ja sovittelumenettelyt
 • Ylivoimainen este ja sen vaikutukset

Urakkasopimuksen sisältö on nyt käyty läpi, ja seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan erilaisia urakkasopimuksen malleja ja pohjia, joiden avulla sopimuksen laatiminen on helpompaa ja sujuvampaa.## Urakkasopimuksen mallit ja pohjat

Kun olet neuvotellut urakan sisällöstä ja ehdoista, on aika luoda itse urakkasopimus. Onneksi on olemassa useita hyviä urakkasopimusmalleja ja -pohjia, joiden avulla voit varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot tulevat huomioon otetuiksi. Tässä osiossa käymme läpi muutamia yleisiä urakkasopimuksen malleja ja pohjia.

RT 80260

RT 80260 on Rakennustietosäätiön julkaisema urakkasopimusmalli, joka on suunniteltu erityisesti rakennusurakoiden sopimusasiakirjoiksi. RT 80260 -malli sisältää yksityiskohtaiset ehdot ja määräykset, jotka koskevat urakan sisältöä, aikataulua, hintaa, laadunvalvontaa ja muita tärkeitä asioita. Malli on laajasti käytetty ja tunnustettu alalla, ja sitä voidaan pitää luotettavana pohjana urakkasopimukselle.

RT 80265

RT 80265 on toinen Rakennustietosäätiön julkaisema urakkasopimusmalli, joka on tarkoitettu pienurakoille. Tämä malli on hieman yksinkertaisempi kuin RT 80260 ja sopii erityisesti pienempiin projekteihin, kuten kylpyhuone- tai keittiöremontteihin. RT 80265 sisältää myös kaikki tarvittavat ehdot ja määräykset, mutta on kevyempi ja helpompi käyttää kuin RT 80260.

Pienurakkasopimus

Pienurakkasopimus on yleisnimitys erilaisille yksinkertaistetuille urakkasopimusmalleille, jotka on suunniteltu pienille projekteille ja remonteille. Pienurakkasopimus pohja voi olla esimerkiksi yksinkertainen Word- tai Excel-tiedosto, johon voit lisätä omat tiedot ja ehdot. Pienurakkasopimukset ovat helppoja käyttää ja sopivat hyvin silloin, kun urakka ei vaadi monimutkaisia sopimusneuvotteluja.

Ilmainen urakkasopimus malli

Internetistä löytyy myös useita ilmaisia urakkasopimusmalleja, joita voit käyttää pohjana omalle sopimuksellesi. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että ilmainen urakkasopimus malli sisältää kaikki tarvittavat ehdot ja määräykset, ja että se noudattaa Suomen lakia. Vertaile eri malleja ja valitse sellainen, joka parhaiten sopii omaan projektiisi.

Yhteistyösopimus pohja

Joskus urakkaan voi liittyä useampia osapuolia, kuten alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita. Tällöin voi olla hyvä idea käyttää yhteistyösopimus pohjaa, joka sisältää ehdot ja määräykset koskien kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä. Yhteistyösopimus pohja voi auttaa varmistamaan, että kaikki osapuolet tietävät roolinsa ja vastuunsa, ja että työ sujuu saumattomasti.

Seuraavassa osiossa käymme läpi urakkasopimuksen laatimisen vaiheet, kuten neuvottelut, sopimuksen allekirjoittamisen ja mahdolliset muutokset ja lisätyöt.

Urakkasopimuksen laatiminen

Urakkasopimuksen laatiminen on tärkeä vaihe remonttiprosessissa, jotta molemmat osapuolet voivat olla varmoja siitä, että heidän etunsa on otettu huomioon ja että kaikki yksityiskohdat on sovittu ennen töiden aloittamista. Tässä osiossa käymme läpi urakkasopimuksen laatimisen eri vaiheet.

Neuvottelut

Ennen kuin urakkasopimus voidaan laatia, on tärkeää käydä läpi neuvottelut urakoitsijan kanssa. Neuvottelujen aikana on hyvä keskustella muun muassa seuraavista asioista:

 • Työn laajuus ja yksityiskohdat
 • Aikataulu ja työn aloittamisen ajankohta
 • Hinta ja maksuehdot
 • Materiaalit ja laatuvaatimukset
 • Vastuut ja vakuutukset
 • Mahdolliset lisätyöt ja niiden hinnoittelu

Neuvottelujen aikana on tärkeää olla avoin ja rehellinen, jotta molemmat osapuolet voivat ymmärtää toistensa tarpeita ja odotuksia. Tämä auttaa myös välttämään mahdollisia väärinkäsityksiä ja riitoja myöhemmin.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Kun neuvottelut on käyty ja molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sopimusehtoihin, on aika allekirjoittaa urakkasopimus. Ennen allekirjoittamista on hyvä tarkistaa vielä kerran, että kaikki sovitut asiat on kirjattu sopimukseen ja että molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön.

Muista, että allekirjoittamalla urakkasopimuksen sitoudut noudattamaan sen ehtoja. Siksi on tärkeää lukea sopimus huolellisesti läpi ja varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen allekirjoittamista.

Muutokset ja lisätyöt

Vaikka urakkasopimus on allekirjoitettu, voi remontin aikana tulla eteen tilanteita, joissa on tarpeen tehdä muutoksia tai lisätöitä alkuperäiseen suunnitelmaan. Tällöin on tärkeää neuvotella muutoksista ja lisätöistä urakoitsijan kanssa ja sopia niistä kirjallisesti.

Muutokset ja lisätyöt voivat vaikuttaa remontin hintaan, aikatauluun ja laatuun, joten on tärkeää sopia niistä selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Tämä auttaa välttämään mahdollisia riitoja ja väärinkäsityksiä myöhemmin.

Yhteenveto

Urakkasopimuksen laatiminen on tärkeä osa remonttiprosessia, joka auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ja että remontti sujuu suunnitelmien mukaan. Muista käydä läpi neuvottelut huolellisesti, allekirjoittaa sopimus vasta, kun olet varma sen sisällöstä, ja sopia mahdollisista muutoksista ja lisätöistä kirjallisesti remontin aikana. Näin voit luottaa siihen, että remonttisi sujuu ongelmitta ja lopputulos on juuri sellainen kuin toivoit.

Seuraavassa osiossa käsittelemme [seuraavan osion aiheen], joka auttaa sinua ymmärtämään vielä paremmin, mitä ottaa huomioon remontin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvä urakkasopimus on keskeinen osa onnistunutta remontti- tai rakennusprojektia. Se toimii perustana molempien osapuolten yhteistyölle ja varmistaa, että kaikki tärkeät asiat on sovittu kirjallisesti ennen töiden aloittamista.

Tärkeimmät asiat muistaa

Hyvä urakkasopimus sisältää:

 • Selkeän ja yksityiskohtaisen työn kuvauksen
 • Aikataulun ja mahdolliset aikataulumuutokset
 • Hinnan ja maksuehtojen sopimisen
 • Laatua ja materiaaleja koskevat vaatimukset
 • Vastuut ja vakuutukset molemmille osapuolille
 • Mahdolliset muut ehdot ja lisätyöt

On tärkeää käyttää hyväksi erilaisia urakkasopimuksen malleja ja pohjia, kuten RT 80260 ja RT 80265, jotta sopimus on laadittu ammattimaisesti ja kattavasti.

Seuraavat vaiheet

Kun urakkasopimus on laadittu ja allekirjoitettu, on aika aloittaa työt. Muista seurata sopimuksen mukaisia ehtoja ja tehdä muutoksia vain yhteisymmärryksessä toisen osapuolen kanssa. Näin varmistat, että projekti etenee sujuvasti ja onnistuneesti.

Jos olet kiinnostunut löytämään parhaat urakoitsijat projektiisi, tutustu Omaurakka.fi palveluun ja kilpailuta urakat helposti ja tehokkaasti.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy