Ulkoverhouksen Uusimisen Hinta: Kattava Opas ja Vinkit

Kirjaudu

Ulkoverhouksen Uusimisen Hinta - Kattava Opas ja Vinkit

Tässä artikkelissa käsitellään ulkoverhouksen uusimisen hintaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Saat tietoa ulkoverhouksen uusimisen prosessista, hinta-arvioista ja vinkkejä kustannusten hallintaan.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Ulkovuorauksen uusiminen
Miksi ulkovuoraus kannattaa uusia?
Mitä ulkovuorauksen uusimisessa on otettava huomioon?
Mistä ulkovuorauksen uusimisen hinta muodostuu?

Ulkovuorauksen uusiminen

Ulkovuorauksen uusiminen antaa rakennukselle uuden ilmeen ja lisää kodin arvoa. Remontin yhteydessä voidaan myös parantaa lämmöneristystä, mikä vaikuttaa asumismukavuuden lisäksi suoraan kohteen lämmityskuluihin. Ulkovuorauksen uusiminen on myös yksi yksinkertaisimmista ja varmimmista keinoista lisätä kodin käyttöikää.

Ulkovuorauksen uusiminen tulee suunnitella hyvin ja ottaa huomioon talossa olevat vanhat rakenteet sekä mahdolliset ongelmat. Onnistuneessa remontissa uusi ulkovuoraus on tyylillisesti talon luonteeseen sopiva ja rakenteellisesti toimiva.

Miksi ulkovuoraus kannattaa uusia?

Ulkovuoren uusimiselle voi olla useita syitä. Perinteisesti suomalaisten pientalojen ulkovuoraukset on tehty puusta tai tiilestä, mutta myös pellillä ja erilaisilla levyillä tehtyjä ulkovuorauksia näkyy. Ulkovuorauksen materiaalit rapistuvat ajan myötä ja maalipinnat lohkeilevat. Useimmiten ulkovuorauksen uusiminen tuleekin tarpeelliseksi, kun vuorauksen materiaalit ovat vanhentuneet niin, ettei niiden huoltaminen tule kysymykseen.

Pelkkä huolto ei yleensä riitä, jos seiniin on syntynyt kosteusvaurioita. Tällöin vanhan ulkovuorauksen rakenne ei usein toimi niin kuin sen kuuluisi, esimerkiksi rakenteiden tuuletuksen tai eristeiden osalta, ja ulkovuorauksen uusiminen on selkein ratkaisu ongelmaan. Vanhemmissa rakennuksissa voi myös olla asbestia tai seinien eristykseen kaivataan parannuksia. Ulkovuorauksia uusitaan myös, kun halutaan antaa rakennukselle uutta ilmettä vaihtamalla vuorauksen materiaalia tai väriä ajan henkeen sopivammaksi.

Mitä ulkovuorauksen uusimisessa on otettava huomioon?

Ulkovuorauksen kuntoa ja uusimistarvetta kannattaa arvioida yhdessä kokeneen asiantuntijan kanssa. Uusimista suunniteltaessa tulisi perehtyä rakennuksen nykytilanteeseen, sen rakenteisiin ja niissä mahdollisesti piileviin ongelmiin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rakenteiden riittävään tuuletukseen ja materiaaleihin. Nykyään ammattilaiset suosivat mielellään luonnonmukaisia ja hengittäviä materiaaleja, mutta aiemmin esimerkiksi tuuletuksen tärkeyttä ei välttämättä ole otettu huomioon.

Ulkovuorauksen uusimista suunniteltaessa on huomiotava, että usein vanha vuoraus on poistettava, jotta nähdään sen alla mahdollisesti piilevät vauriot. Myös koolaukset, sisäpuoliset rakenteet sekä eristys kannattaa samalla tarkistaa ja mahdolliset painuneet rakenteet oikaista.

Ulkovuorauksen uusimista suunniteltaessa ja budjettia laadittaessa on hyvä miettiä myös seuraavia seikkoja:

  • Vanhan maalipinnan kunto Joskus pelkkä uudelleenmaalaus riittää piristämään rakennuksen ilmettä. Työn ja kustannusten määrä kasvaa, kun tarvitaan useampi kerros pinta- tai pohjamaalia.
  • Vanhan ulkovuorauksen purku Jos osaa itse purkaa vanhan ulkovuorauksen, kustannukset laskevat. Muussa tapauksessa kannattaa varmistaa, että vanhan ulkoverhouksen purku ja jätteiden poisvienti sisältyvät tarjoukseen.
  • Rakennustelineiden kustannukset Kaksi- tai useampikerroksisten rakennusten ulkovuorauksen uusiminen on yksikerroksisia kalliimpaa myös urakoitsijan tarvitsemien telineiden vuoksi. Korkeammista telineistä voi muodostua yllätävän iso kustannus.

Lisäksi on remonttia suunniteltaessa voi miettiä, halutaanko ulkovuorauksen uusimisen yhteydessä tehdä julkisivuun muitakin muutoksia, kuten ikkunoiden ja ovien vaihtoa. Myöhemmin tehtävät muutokset ja laajennukset saattavat näkyä ikävästi erilaisena verhoustyylinä tai värinä, sillä sääolosuhteet kuluttavat ulkovuorausta ajan myötä.

Mistä ulkovuorauksen uusimisen hinta muodostuu?

Uusitun ulkovuorauksen hinta on aina rakennuskohtainen ja se muodostuu tarvittavista työvaiheista ja niiden kestosta sekä valituista materiaaleista. Työvaiheet koostuvat erilaisista valmistelevista töistä, joita ovat kohteesta riippuen esimerkiksi vanhan ulkovuorauksen purku, mahdollisten vaurioiden korjaus, eristysten uusiminen, uuden koolauksen teko sekä uuden verhouksen asennus.

Ulkovuorauksen uusimisesta syntyviin kustannuksiin vaikuttaa suurelta osin rakennuksen pinta-ala ja kerrosmäärä. Pinta-alan kasvaessa tarvittavien materiaalien sekä uusimiseen liittyvien töiden määrä kasvaa. Myös vanhan ulkovuorauksen huono kunto lisää kustannuksia, sillä huonokuntoisten seinien kosteus- ja lahovauriot joudutaan korjaamaan pintaa syvemmältä. Remontin hintaan vaikuttavat luonnollisesti myös valitut materiaalit, kuten tiili- ja puuvuoraukset sekä kivipintojen rappaus.

Paljonko ulkovuorauksen uusiminen maksaa?

Ulkovuorauksen uusimisessa hintahaitari on hyvin laaja ja siihen vaikuttavat monet seikat, kuten edellä on todettu. Karkeasti arvioitaessa ulkovuorauksen uusimiseen on pientaloissa varattava noin 3 000 -- 16 000 euroa. Suurempien kohteiden hinnat nousevat keskimäärin 10 000 -- 400 000 euron välille.

Muista tarjouksia vertaillessasi, ettei halvin tarjous ole aina paras. Sekä materiaalien että työsuorituksen laadun on oltava tasokkaita, jotta lopputulos kestää moitteettomana ajan kuluessa.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy