Näin tunnistat onko muovimatossa asbestia

Kirjaudu

Asbestin Käyttö, Tunnistaminen ja Turvallinen Käsittely Muovimatoissa

Tämä kattava opas asbestin käytöstä muovimatoissa kattaa asbestin historian, terveyshaitat, tunnistamisen ja turvallisen käsittelyn. Opas sisältää myös tietoa asbestilainsäädännöstä ja sen vaikutuksista remontin teettäjän velvollisuuksiin.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon lattiaremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko lattiaremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät
 • Haluatko nopean hinta-arvion remontillesi ? - Kokeile laskuria

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Yleisesti
Asbestin historia ja käyttö muovimatoissa
Asbestin terveyshaitat
Asbestin purkaminen ja käsittely
Asbestin tunnistaminen ja testaus
Asbestilainsäädäntö

Yleisesti

Asbestin käyttö muovimatoissa

Asbestia käytettiin muovimatoissa sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi, kuten:

 • Kestävyys
 • Palonkestävyys
 • Eristyskyky

Asbestipitoisia muovimattoja valmistettiin eri väreissä ja kuvioissa, ja niitä käytettiin laajasti lattiamateriaalina 1900-luvun puolivälistä 1980-luvulle asti.

Asbestin terveyshaitat

Asbestin terveyshaitat liittyvät sen kuitumaiseen rakenteeseen ja pölyävyyteen. Asbestikuidut voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten:

 • Asbestoosi
 • Keuhkosyöpä
 • Mesoteliooma

Asbestin terveyshaitat ovat yleensä seurausta pitkäaikaisesta altistumisesta asbestipölylle, joka voi tapahtua esimerkiksi asbestin purkamisen tai käsittelyn yhteydessä.

Asbestin tunnistaminen muovimatoissa

Asbestin tunnistaminen muovimatoissa voi olla haastavaa, mutta on tärkeää tietää, onko asbestia sisältäviä materiaaleja rakennuksessa ennen remontin aloittamista. Tunnistaminen voi perustua esimerkiksi:

 • Muovimaton ikä
 • Tuotenimet ja valmistajat
 • Visuaaliset ominaisuudet

Asbestipitoisissa muovimatoissa on yleensä useita kerroksia, joista alimmainen kerros sisältää krysotiili asbestia. Tämä löyhä asbestikerros hajoaa helposti mattoa irrottaessa ja jää usein alustaan osittain kiinni. Joustovinyylimattojen pinnassa on PVC-kalvo, jonka alla on värillinen kuviokerros ja pohjakerroksena on täyteainepitoinen asbestikerros, joka on useimmiten lähes puhdasta krysotiili asbestia.

Kokenut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija eli AHA-asiantuntija tunnistaa kerroksittaiset asbestipitoiset joustovinyylimatot usein aistinvaraisesti, sillä löyhä asbestikerros on hyvin tunnistettavissa. Epäselvissä tapauksissa otetaan materiaalinäyte, joka toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi.

Tarkka asbestin tunnistaminen vaatii kuitenkin ammattilaisten suorittaman näytteenoton ja laboratoriotestauksen.

Asbestin historia ja käyttö muovimatoissa

Asbestin käyttöaika muovimatoissa

Asbestia on käytetty muovimatoissa erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Tämä johtuu siitä, että asbesti oli tuolloin suosittu rakennusmateriaali sen erinomaisten teknisten ominaisuuksien, kuten eristävyyden, kestävyyden ja paloturvallisuuden, vuoksi. Asbestin käyttö muovimatoissa kiellettiin Suomessa kokonaan vuonna 1994.

Asbestipitoisten muovimattojen tuotenimet

Muovimatot voidaan tunnistaa myös tuotenimien perusteella, jos rakentamisen/remontoinnin aikana on pidetty riittävän kattavaa dokumentaatiota. Tarkkaa listaa asbestipitoisten muovimattojen tuotenimistä ei ole saatavilla, sillä tuotenimet voivat vaihdella.

Lisätietoa

On tärkeää huomata, että asbesti ei ole ehjänä vaarallista terveydelle. Ongelmat ja riskirakenteet voivat paljastua vasta useiden kymmenien vuosien päästä rakentamisesta. Asbestin "kultavuosina" tämän edullisen ihmeaineen käyttö ei rajoittunut pelkkään eristämiseen, vaan asbestia käytettiin lähestulkoon kaikissa tuon ajan rakennusmateriaaleissa.

Asbestin käyttö on kielletty ja purkutyötkin sallittu ainoastaan ammattilaisille. Asbestille altistuu edelleen ihmisiä, tietämättömyyden ja osin välinpitämättömyydenkin vuoksi. Yleisin tiedostamaton asbestialtistuksen aiheuttaja lienee nykyisin kylpyhuoneremontit, jossa purkuvaiheessa saattaa huoneistoon levitä merkittäviä määriä asbestipölyä.

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille.

Asbestin terveyshaitat

Asbestin vaikutus terveyteen

Asbestin terveyshaitat johtuvat sen kuitumaisesta rakenteesta ja pölyävyydestä. Asbestikuidut voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kun ne hengitetään keuhkoihin. Asbestin aiheuttamia terveysongelmia ovat muun muassa:

 • Asbestoosi: Keuhkokudoksen arpeutuminen, joka voi johtaa hengitysvaikeuksiin ja keuhkojen toiminnan heikkenemiseen.
 • Keuhkosyöpä: Asbestille altistuminen lisää keuhkosyövän riskiä, erityisesti tupakoitsijoilla.
 • Mesoteliooma: Harvinainen syöpä, joka vaikuttaa keuhkopussin, vatsakalvon tai sydänpussin soluihin.

Asbestin altistumisen seuraukset

Asbestin altistumisen seuraukset voivat vaihdella henkilöstä toiseen ja riippuvat useista tekijöistä, kuten:

 • Altistumisen kesto: Pitkäaikainen altistuminen asbestille lisää terveysriskiä.
 • Altistumisen määrä: Suuremmat asbestipitoisuudet lisäävät terveysriskiä.
 • Altistumisen aika: Asbestin aiheuttamat terveysongelmat voivat kehittyä vuosikymmenten aikana altistumisen jälkeen.
 • Yksilölliset tekijät: Tupakointi, ikä ja perinnölliset tekijät voivat vaikuttaa terveysriskiin.

Asbestin altistumisen seurauksena voi olla myös muita terveysongelmia, kuten pleuran paksuuntuminen ja keuhkoputkien ahtauma.

Asbestin altistumisen ehkäisy

Asbestin altistumisen ehkäisemiseksi on tärkeää tunnistaa asbestia sisältävät materiaalit ja käsitellä niitä asianmukaisesti. Asbestin purkaminen ja käsittely tulee tehdä ammattilaisten toimesta, jotta altistumisen riskiä voidaan minimoida. Lisäksi asbestilainsäädäntö määrittelee velvollisuudet ja toimenpiteet, joita tulee noudattaa asbestin käsittelyn yhteydessä.

Asbestin purkaminen ja käsittely

Asbestin purkaminen ja turvallisuus

Asbestin purkaminen on vaativaa ja riskialtista työtä, joka tulee aina jättää ammattilaisten tehtäväksi. Asbestin purkamisessa on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, jotta asbestikuitujen leviäminen ilmaan voidaan estää. Turvallisuusmääräykset koskevat muun muassa:

 • Työntekijöiden suojavarusteita
 • Työskentelyalueen eristämistä
 • Ilmanvaihdon hallintaa
 • Asbestijätteen käsittelyä

Asbestin purkamisessa käytetään erityisiä työkaluja ja menetelmiä, jotka minimoidaan asbestikuitujen leviämisen ilmaan. Työntekijöiden on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia ja suojapukuja, ja heidän terveyttään seurataan säännöllisesti.

Asbestin käsittely ja jätehuolto

Asbestijäte on vaarallista jätettä, joka tulee käsitellä ja hävittää asianmukaisesti. Asbestijätteen käsittelyssä on noudatettava seuraavia ohjeita:

 • Asbestijäte on pakattava tiiviisti merkittyihin säkkeihin tai astioihin.
 • Asbestijätettä ei saa jättää ympäristöön eikä sekoittaa muihin jätteisiin.
 • Asbestijäte on toimitettava hyväksyttyyn jätehuoltolaitokseen.

Asbestijätteen käsittely ja hävittäminen on luvanvaraista toimintaa, ja siitä on tehtävä ilmoitus paikalliselle jätehuoltoviranomaiselle. Asbestijätteen käsittelyssä ja hävittämisessä on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja -ohjeita.

Asbestin tunnistaminen ja testaus

Asbestin tunnistaminen ja näytteenotto

Asbestin tunnistaminen rakennusmateriaaleista, kuten muovimatoista, voi olla haastavaa ilman ammattilaisten apua. Asbestin tunnistamiseen voi käyttää seuraavia menetelmiä:

 • Visuaalinen tarkastus: Asbestipitoisten materiaalien ulkonäkö ja rakenne voivat antaa viitteitä asbestin läsnäolosta.
 • Rakennuksen ikä: Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on suurempi todennäköisyys löytää asbestia sisältäviä materiaaleja.
 • Tuotenimet ja valmistajat: Jotkut tuotenimet ja valmistajat ovat tunnettuja asbestipitoisten muovimattojen valmistajina.

Tarkka asbestin tunnistaminen vaatii kuitenkin ammattilaisten suorittaman näytteenoton. Näytteenotto tulee tehdä turvallisesti ja oikeilla menetelmillä, jotta asbestikuitujen leviäminen ilmaan voidaan estää.

Asbestin testaus laboratoriossa

Asbestinäytteet analysoidaan laboratoriossa, jossa asbestikuidut tunnistetaan ja niiden pitoisuus määritetään. Laboratoriotestauksessa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten:

 • Polarisoiva valomikroskopia (PLM): Menetelmä, jossa asbestikuidut tunnistetaan niiden optisten ominaisuuksien perusteella.
 • Skanningielektronimikroskopia (SEM): Menetelmä, joka mahdollistaa asbestikuitujen tarkan kuvantamisen ja kemiallisen koostumuksen analysoinnin.

Laboratoriotestauksen tulokset antavat tarkan kuvan asbestin läsnäolosta ja pitoisuudesta näytteessä. Tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä asbestin käsittelystä ja purkamisesta sekä tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä.

Asbestilainsäädäntö

Asbestin käytön ja myynnin kieltäminen

Asbestin käyttö ja myynti on kielletty Suomessa vuodesta 1994 lähtien. Kielto koskee kaikkia asbestilajeja ja asbestia sisältäviä tuotteita. Kielto perustuu Euroopan unionin asbestidirektiiviin, joka on pantu täytäntöön Suomessa kemikaalilainsäädännöllä.

Asbestin käytön ja myynnin kiellon tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä asbestin aiheuttamilta haitoilta. Kielto koskee myös asbestin purkamista, joka on sallittu ainoastaan ammattilaisille.

Asbestilaki ja remontin teettäjän velvollisuudet

Asbestilainsäädäntö määrittelee remontin teettäjän velvollisuudet asbestin suhteen. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestikartoituksen tarkoituksena on tunnistaa asbestia sisältävät materiaalit ja arvioida niiden kunto.

Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestin purkamisessa on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, ja purkutyöstä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Remontin teettäjän on myös huolehdittava siitä, että asbestijäte käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti. Asbestijätteen käsittely ja hävittäminen on luvanvaraista toimintaa, ja siitä on tehtävä ilmoitus paikalliselle jätehuoltoviranomaiselle.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy