Kattoremontti 2024 - Näin Onnistut Remontissasi

Kirjaudu

Kattoremontti 2024 - Näin Onnistut Remontissasi

Kaiken kattava opas kattoremonttiin 2024: Vinkit, vaiheet ja suositukset onnistuneeseen kattoremonttiin. Lue, miten voit säästää aikaa ja rahaa kattoremontissasi.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Kattoremontti
Kattoremontin Tarve
Kattoremontin Suunnittelu
Kattoremontin Hinta
Kattoremontin Ajoitus
Kattoremontin Toteutus
Yhteenveto

Kattoremontti

Kattoremontti on merkittävä investointi, joka voi vaikuttaa suuresti talon arvoon, turvallisuuteen ja asumismukavuuteen. Tässä osiossa käsitellään, miksi kattoremontti on tärkeä ja miten se voi vaikuttaa talon arvon säilyttämiseen.

Kattoremontin merkitys talon arvon säilyttämisessä

Katto on yksi talon tärkeimmistä rakenteista, joka suojaa rakennusta ja sen asukkaita sään vaikutuksilta. Vuosien saatossa katto altistuu monenlaisille rasituksille, kuten sateelle, lumelle, tuulelle ja auringonvalolle, jotka voivat heikentää sen kuntoa ja ulkonäköä. Kattoremontin avulla voidaan varmistaa, että katto pysyy tiiviinä, turvallisena ja esteettisesti miellyttävänä, mikä puolestaan säilyttää tai jopa nostaa talon markkina-arvoa.

Miksi kattoremontti kannattaa?

 • Arvon säilyttäminen: Hyväkuntoinen katto lisää kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta ostajien silmissä.
 • Kustannussäästöt pitkällä aikavälillä: Ennaltaehkäisevä kattoremontti voi säästää suuremmilta korjauskustannuksilta tulevaisuudessa.
 • Energiatehokkuus: Uusien kattomateriaalien ja -tekniikoiden avulla voidaan parantaa talon energiatehokkuutta, mikä vähentää lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia.

Esimerkkejä kattoremontin vaikutuksesta talon arvoon

 • Ennen ja jälkeen: Talon arvo voi nousta merkittävästi kattoremontin jälkeen, erityisesti jos vanha katto oli huonokuntoinen tai ulkonäöltään vanhentunut.
 • Energiatehokkuuden parantuminen: Uudet, energiatehokkaat kattomateriaalit voivat tehdä talosta houkuttelevamman energiatietoisille ostajille.

Kattoremontti on siis tärkeä toimenpide, joka voi vaikuttaa merkittävästi talon arvoon ja asumismukavuuteen. Sen suunnittelu ja toteutus vaativat huolellista harkintaa ja ammattitaitoista otetta, jotta investoinnin hyödyt maksimoituvat.

Kattoremontin Tarve

Kattoremontin tarve voi ilmetä monista syistä, ja sen ajankohtaisuuden määrittäminen on tärkeää kiinteistön kunnon ja arvon säilyttämiseksi. Tässä osiossa käsitellään, milloin kattoremontti on ajankohtainen ja miten katon kuntoa voidaan arvioida.

Milloin kattoremontti on ajankohtainen?

Kattoremontin tarve voi johtua useista eri tekijöistä, jotka vaihtelevat katon iän ja materiaalin mukaan. Seuraavat merkit voivat viitata siihen, että kattoremontti on harkinnan arvoinen:

 • Katon ikä: Useimpien kattomateriaalien käyttöikä vaihtelee 20-50 vuoden välillä. Jos katto alkaa lähestyä tämän ikärajaa, on aika harkita remonttia.
 • Vuodot ja kosteusvauriot: Jos katto vuotaa tai sisätiloissa on merkkejä kosteusvaurioista, katto kannattaa tarkastaa ja korjata mahdollisimman pian.
 • Puuttuvat tai vaurioituneet kattotiilet tai -palat: Rikkinäiset tai puuttuvat kattomateriaalit voivat johtaa vuotoihin ja muihin ongelmiin.
 • Sammal ja leväkasvustot: Sammalen ja levien kasvu katon pinnalla voi viitata kosteusongelmiin ja heikentää katon rakenteita.

Katon kunnon selvittäminen

Katon kunnon arviointi on ensimmäinen askel kattoremontin suunnittelussa. Seuraavat toimenpiteet auttavat selvittämään, onko kattoremontti tarpeen:

 1. Visuaalinen tarkastus: Tarkastele kattoa maasta käsin ja katolta käsin, jos mahdollista, etsien merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
 2. Ammattilaisen kattotarkastus: Kattoalan ammattilainen voi tunnistaa ongelmia, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä maallikolle.
 3. Kosteusmittaus: Kosteusmittauksella voidaan tunnistaa piilotetut kosteusvauriot, jotka eivät näy päällepäin.

Tärkeimmät tarkastettavat seikat

 • Kattomateriaalin kunto: Tarkista, onko kattomateriaaleissa halkeamia, lohkeamia tai muita vaurioita.
 • Katon rakenteellinen kunto: Varmista, että katon rakenteet (esim. kattotuolit) ovat ehjät ja vakaat.
 • Vesikourut ja syöksytorvet: Tarkista, että vesikourut ja syöksytorvet ovat ehjät ja toimivat oikein, jotta vesi pääsee valumaan pois katolta.

Kattoremontin tarpeen tunnistaminen ja katon kunnon selvittäminen ovat ensimmäisiä askeleita kohti onnistunutta kattoremonttia. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoisen urakoitsijan valinta varmistavat, että katto palvelee turvallisesti ja tehokkaasti vielä vuosikymmeniä.

Kattoremontin Suunnittelu

Kattoremontin suunnittelu on prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja valmistelua. Tässä osiossa käydään läpi, miten kattoremontti kilpailutetaan, miten tarjouspyynnöt laaditaan ja lähetetään sekä miten valitaan sopiva urakoitsija.

Kattoremontin kilpailuttaminen

Kilpailuttaminen on tärkeä vaihe kattoremontin suunnittelussa, sillä se auttaa varmistamaan parhaan mahdollisen hinnan ja laadun. Kilpailuttamisen vaiheet ovat seuraavat:

 1. Markkinatutkimus: Selvitä alueesi kattoalan yritykset ja niiden maine.
 2. Tarjouspyyntöjen valmistelu: Laadi yksityiskohtainen kuvaus remontin laajuudesta ja vaatimuksista.
 3. Tarjouspyyntöjen lähetys: Lähetä tarjouspyynnöt useammalle urakoitsijalle vertailun mahdollistamiseksi.

Tarjouspyyntöjen lähettäminen ja vertailu

Kun tarjouspyynnöt on lähetetty, on aika vertailla saatuja tarjouksia. Tärkeät vertailukriteerit ovat:

 • Hinta: Vertaa kokonaishintoja ja erittele, mitä ne sisältävät.
 • Laatu: Arvioi tarjottujen materiaalien ja työn laatu.
 • Viitekohteet: Pyydä ja tarkista urakoitsijoiden aikaisemmat työnäytteet.
 • Takuu: Selvitä, millaisen takuun urakoitsija tarjoaa työlle ja materiaaleille.

Sopivan urakoitsijan valinta

Urakoitsijan valinta on kriittinen päätös, joka vaikuttaa koko remontin onnistumiseen. Valintaprosessissa kannattaa huomioida:

 • Kokemus ja erikoisosaaminen: Valitse urakoitsija, jolla on kokemusta vastaavista projekteista.
 • Referenssit ja suositukset: Tyytyväiset asiakkaat ovat hyvä merkki urakoitsijan luotettavuudesta.
 • Kommunikaatio: Valitse urakoitsija, joka kommunikoi selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Sopimusasiakirjat: Varmista, että kaikki sovitut asiat kirjataan yksityiskohtaisesti sopimukseen.

Muistilista urakoitsijan valintaan:

 • Vertaile tarjouksia huolellisesti.
 • Tarkista urakoitsijan taustat ja referenssit.
 • Keskustele yksityiskohdista ja varmista ymmärrys molemmin puolin.
 • Sovi kirjallisesti maksuehdoista, aikataulusta ja muista ehdoista.

Kattoremontin suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii tarkkaa harkintaa ja valmistelua. Oikean urakoitsijan valinta ja huolellinen kilpailuttaminen ovat avainasemassa onnistuneen kattoremontin toteuttamisessa.

Kattoremontin Hinta

Kattoremontin hinta on monen tekijän summa, ja se voi vaihdella suuresti riippuen muun muassa katon koosta, materiaalista ja remontin laajuudesta. Tässä osiossa käsitellään hintaan vaikuttavia tekijöitä, kattoremontin keskimääräisiä kustannuksia sekä kotitalousvähennyksen hyödyntämistä.

Hintaan vaikuttavat tekijät

Kattoremontin hintaan vaikuttavat monet eri tekijät, jotka on tärkeä ottaa huomioon remonttia suunniteltaessa:

 • Katon pinta-ala ja muoto: Suurempi tai monimutkaisempi katto nostaa hintaa.
 • Kattomateriaali: Eri materiaaleilla on eri hintatasot. Esimerkiksi tiilikatto on yleensä kalliimpi kuin peltikatto.
 • Rakennuksen korkeus ja kattokaltevuus: Korkeammat rakennukset ja jyrkemmät katot vaativat enemmän turvatoimenpiteitä, mikä voi nostaa hintaa.
 • Lisävarusteet ja erikoistoimenpiteet: Esimerkiksi kattoluukut, räystäskourut ja lumiesteet lisäävät kustannuksia.
 • Vanhan katon purku ja jätehuolto: Vanhan katon purkaminen ja jätemateriaalin asianmukainen käsittely voivat lisätä kustannuksia.

Kattoremontin keskimääräiset kustannukset

Kattoremontin keskimääräiset kustannukset vaihtelevat suuresti riippuen edellä mainituista tekijöistä. Keskimäärin hintahaarukka voi olla noin 30–80 euroa asuinneliöltä, mutta kokonaiskustannukset voivat nousta huomattavasti suuremmiksi riippuen projektin laajuudesta ja valituista materiaaleista.

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen

Kotitalousvähennys on merkittävä etu kattoremonttia suunnittelevalle yksityisasiakkaalle. Vähennystä voi saada ammattilaisen toteuttamasta arvonlisäverollisesta työn osuudesta jopa 50%. Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2400 euroa henkilöä kohden, joten puolisoilla on mahdollisuus saada yhteensä jopa 4800 euroa vähennystä. On tärkeää muistaa, että vähennys koskee vain työn osuutta, ei materiaaleja, ja työn suorittajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä.

Muistilista kotitalousvähennyksen hyödyntämiseen:

 • Tarkista oikeutesi kotitalousvähennykseen ja sen suuruus.
 • Varmista, että urakoitsija on ennakkoperintärekisterissä.
 • Säilytä kaikki remonttiin liittyvät kuitit ja laskut.

Kattoremontin suunnittelu ja toteutus vaativat huolellista harkintaa ja budjetointia. Hintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen auttaa arvioimaan kokonaiskustannuksia realistisemmin, ja kotitalousvähennyksen hyödyntäminen voi tarjota merkittävää säästöä.

Kattoremontin Ajoitus

Kattoremontin ajoitus on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa sekä remontin sujuvuuteen että kustannuksiin. Tässä osiossa käsitellään, miten eri vuodenajat vaikuttavat kattoremontin toteuttamiseen sekä taloudellisia ja teknisiä näkökulmia, jotka on otettava huomioon ajoitusta suunniteltaessa.

Kattoremontin toteuttaminen eri vuodenaikoina

Eri vuodenajat tarjoavat omat haasteensa ja etunsa kattoremontin toteuttamiselle. Alla on yhteenveto kunkin vuodenajan erityispiirteistä:

 • Kevät: Kevät on suosittu aika kattoremonteille, sillä lumien sulaminen ja lämpimämmät säät tekevät työskentelystä helpompaa. Keväällä on myös hyvä hetki korjata talven aikana syntyneet vauriot.
 • Kesä: Kesä on kattoremonttien huippusesonkia. Lämpimät ja pitkät päivät mahdollistavat tehokkaan työskentelyn. Kesällä on kuitenkin myös korkeampi kysyntä, mikä voi nostaa hintoja.
 • Syksy: Syksy on toinen suosittu ajankohta kattoremonteille. Viileämpi sää ja vähäisempi sade mahdollistavat työn sujuvan toteutuksen ennen talven tuloa.
 • Talvi: Talvella kattoremontit ovat harvinaisempia johtuen kylmästä säästä ja lumen mahdollisuudesta. Joissakin tapauksissa talvella voi kuitenkin saada alennusta, koska kysyntä on vähäisempää.

Taloudelliset ja tekniset näkökulmat

Kattoremontin ajoituksen suunnittelussa on otettava huomioon sekä taloudellisia että teknisiä näkökulmia:

 • Taloudelliset näkökulmat:
  • Kysynnän vaikutus hintaan: Kesän korkea kysyntä voi nostaa hintoja, kun taas talvella voi saada alennuksia.
  • Mahdolliset kustannussäästöt: Ajoittamalla remontti hiljaisempaan kauteen voi mahdollisesti säästää kustannuksissa.
 • Tekniset näkökulmat:
  • Sääolosuhteet: Lämpötila, sade ja lumi vaikuttavat työn sujuvuuteen ja materiaalien käsittelyyn.
  • Valoisa aika: Päivän pituus vaikuttaa työpäivän pituuteen, erityisesti pohjoisilla alueilla.

Yhteenveto:

Kattoremontin ajoitus vaatii huolellista harkintaa. Optimaalinen ajoitus riippuu useista tekijöistä, kuten sääolosuhteista, kysynnästä ja mahdollisista kustannussäästöistä. Oikea ajoitus voi tehdä remontista sujuvamman ja taloudellisemman.

Kattoremontin Toteutus

Kattoremontin toteutus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tässä osiossa käsitellään kattoremontin vaiheita, materiaalivalintojen merkitystä sekä kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen tärkeyttä.

Kattoremontin vaiheet

Kattoremontin vaiheet voidaan jakaa seuraaviin pääkohtiin:

 1. Turvatoimenpiteet: Turvakaiteiden tai telineiden asennus työturvallisuuden varmistamiseksi.
 2. Purkutyöt: Vanhan katon ja tarvittaessa aluskatteen purkaminen.
 3. Aluskatteen asennus: Uuden aluskatteen asentaminen, joka suojaa rakennetta vedeltä.
 4. Ruoteiden asennus: Ruoteiden asentaminen, joihin kattomateriaali kiinnitetään.
 5. Kattomateriaalin asennus: Valitun kattomateriaalin, kuten kattopeltien tai tiilien, asentaminen.
 6. Lisävarusteiden asennus: Esimerkiksi kattoluukkujen, räystäskourujen ja lumiesteiden asentaminen.
 7. Loppusiivous ja jätehuolto: Rakennusjätteiden poisvienti ja asianmukainen kierrätys.
 8. Tarkastus ja hyväksyntä: Valmiin katon tarkastus ja hyväksyntä yhdessä asiakkaan kanssa.

Materiaalivalinnat ja niiden vaikutus

Materiaalivalinnat ovat keskeisessä roolissa kattoremontin onnistumisessa. Eri materiaaleilla on erilaiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat katon kestävyyteen, ulkonäköön ja hintaan. On tärkeää valita materiaalit, jotka sopivat rakennuksen tyyliin, ovat kestäviä paikallisiin sääolosuhteisiin ja täyttävät omistajan toiveet ja budjetin.

Kosteudenhallinta ja sääsuojauksen merkitys

Kosteudenhallinta ja sääsuojauksen merkitys kattoremontissa ei voi korostaa liikaa. Asianmukainen kosteudenhallinta ja sääsuojaus varmistavat, että katto ja sen alla olevat rakenteet pysyvät kuivina ja ehjinä koko kattoremontin ajan[21]. Tämä sisältää toimenpiteet, kuten aluskatteen asentamisen, sääsuojauksen käytön purkutöiden aikana ja huolellisen suunnittelun kosteuden hallitsemiseksi katon asennusvaiheessa.

Yhteenveto:

Kattoremontin toteutus on monimutkainen prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteutusta. Turvatoimenpiteiden, purkutöiden, materiaalivalintojen, kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen huomioiminen ovat avainasemassa onnistuneen kattoremontin aikaansaamiseksi.

Yhteenveto

Kattoremontti on merkittävä toimenpide, joka vaikuttaa olennaisesti kiinteistön elinkaareen, turvallisuuteen ja arvoon. Tässä yhteenvedossa korostetaan kattoremontin tärkeyttä ja sen vaikutuksia kiinteistön elinkaareen.

Kattoremontin merkitys ja vaikutukset kiinteistön elinkaareen

Kattoremontti on investointi, joka voi pidentää kiinteistön käyttöikää ja parantaa sen arvoa. Seuraavat kohdat tiivistävät kattoremontin merkityksen:

 • Kiinteistön suojelu: Katto suojaa rakennusta sääolosuhteilta, ja sen kunto on ratkaiseva rakennuksen pitkäikäisyydelle.
 • Energiatehokkuus: Uudet kattomateriaalit ja -rakenteet voivat parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, mikä vähentää lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia.
 • Esteettinen arvo: Uusi katto voi parantaa kiinteistön ulkonäköä ja siten nostaa sen markkina-arvoa.
 • Turvallisuus: Hyväkuntoinen katto varmistaa asukkaiden turvallisuuden ja suojaa rakennusta vahingoilta.

Kattoremontin vaikutus kiinteistön elinkaareen:

 • Pitkäaikainen sijoitus: Kattoremontti on pitkäaikainen sijoitus, joka voi vähentää tulevaisuuden korjaustarpeita ja kustannuksia.
 • Arvon säilyminen: Säännöllisesti huollettu ja tarvittaessa uusittu katto auttaa säilyttämään tai jopa nostamaan kiinteistön arvoa.
 • Riskien hallinta: Kattoremontti auttaa hallitsemaan riskejä, kuten kosteusvaurioita ja homeongelmia, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin.

Kattoremontti on keskeinen osa kiinteistön ylläpitoa ja sen vaikutukset ulottuvat koko rakennuksen elinkaaren yli. Asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu kattoremontti varmistaa, että kiinteistö pysyy turvallisena, toimivana ja arvokkaana vuosiksi eteenpäin.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Suorita kattoremontti oikealla tavalla luotettavasti

1

Täytä kattoremontin tiedot

Anna perustiedot remontista ja sen vaatimuksista

2

Vastaanota tarjouksia

Saat keskimäärin jopa 5 eri tarjousta kauttamme.

3

Valitse tekijä

Vertaile tarjouksia ja tee päätös kuka on paras urakoistija sinun urakkaasi

4

Sovi urakan aloittamiseta

Voit sopia urakan aloittamisesta haluamallasi tavalla

5

Arvostele urakoitsija

Arvostele tehty työ

Tutustu tarkemmin kattoremontti hintoihin

kattoremontin hinta

Täydellinen opas kattoremontin hintoihin ja eri kattomateriaaleihin. Vertaile pelti-, tiili- ja huopakattojen hintoja ja ominaisuuksia, ja tee tietoon perustuva...

Kilpailuta remontti

Piipun pellityksen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Tämän verran vesikourut maksaa!

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Paljonko nuohous maksaa

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Paljonko peltikattoremontti maksaa?

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Katso mitä lumiesteet maksaa!

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Peltikaton pinnoituksen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Tiilikaton pinnoitus hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Huopakaton hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Konesaumakaton hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Rännien asennus hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Katso mitä maksaa yläpohjan lisäeristys

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Katon pesemisen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Kattotuolien hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Lukkosaumakaton hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Tiilikaton hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Vesikourujen puhdistuksen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Aaltopellin hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Huopakaton uusimisen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Näin paljon katon pinnoitus maksaa!

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Tiilikaton asennus kustannukset

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Näin paljon maksaa lumiesteet asennettuina

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Näin paljon maksaa huopakaton uusiminen!

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Yläpohjan eristeiden vaihto hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Peltikaton hinta asennettuna!

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Huopakaton asennus hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Tiilikaton uusimisen hinta

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Kilpailuta remontti

Seinätikkaiden hinta asennettuina

Löydä paras urakoitsija projektillesi OmaUrakan avulla. Vertaile tekijöitä, pyydä tarjouksia ja palkkaa osaava ammattilainen vaivattomasti. Kokeile nyt ilmaisek...

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy