Huopakattoremontti 2024: OmaUrakka.fi

Kirjaudu

Huopakattoremontti: Opas Onnistuneeseen Projektiin

Opas huopakattoremonttiin – suunnittelusta, kustannuksista, vaiheista huoltoon. Vinkit, ohjeet ja usein kysytyt kysymykset huopakaton remontointiin.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon kattoremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko kattoremonttiremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Milloin huopakatto kannattaa vaihtaa peltikattoon?
Huopakaton Kuntoarvio
Huopakattoremontin Suunnittelu
Huopakattoremontin Vaiheet
Kustannukset ja Rahoitus

Milloin huopakatto kannattaa vaihtaa peltikattoon?

Tarvitseeko vanhaa huopakattoa purkaa

Vanhan huopakaton purkamisen tarve riippuu useista tekijöistä, kuten katon nykyisestä kunnosta ja suunnitellun peltikaton tyypistä. Tässä osiossa käsitellään, milloin huopakatto kannattaa vaihtaa peltikattoon ja onko vanha huopakatto tarpeen purkaa ennen uuden katon asentamista.

Huopakaton kunto

 • Riittävän hyvässä kunnossa: Jos vanha huopakatto on riittävän hyvässä kunnossa, se voi toimia kestävänä alustana uudelle peltikatolle, toimien samalla aluskatteen virkaa.
 • Purkukuntoinen: Purkukuntoisen huopakaton päälle ei ole järkevää asentaa uutta peltikattoa. Tällöin vanha katto tulee purkaa.

Peltikaton asennus huopakaton päälle

 • Tuuletus ja eristäminen: Peltikaton asentaminen huopakaton päälle vaatii oikein toteutetun tuuletuksen myös peltien ja huopien välillä.
 • Kattorakenteiden kunto: On tärkeää varmistaa kattorakenteiden kunto ja kestävyys, sillä peltikaton asennus lisää rakenteiden kuormitusta.

Edut ja harkittavat seikat

 • Rahalliset ja ajalliset säästöt: Suurimmat edut peltikaton asentamisessa huopakaton päälle ovat rahalliset sekä ajalliset säästöt.
 • Äänieristys: Hyväkuntoinen huopakatto peltikaton alla tarjoaa tehokkaan äänieristyksen.

Uusi alaotsikko: Peltikaton asennusprosessi huopakaton päälle

 1. Huopakaton puhdistus: Ennen peltikaton asennusta vanha huopakatto tulee puhdistaa huolellisesti mahdollisista roskista ja kasvustosta.
 2. Aluskermi: Huopakatteen päälle asennetaan pintasirotteeton aluskermi, joka erottaa katteet toisistaan.
 3. Peltikaton asennus: Kokeneet peltisepät asentavat konesaumatun peltikaton käsityönä, käyttäen piilokiinnitystä läpivientien ja peltien kiinnittämiseen.
 4. Vesitiiviystakuu: Vaskiseppien tekemille konesaumakatoille annetaan 20 vuoden vesitiiviystakuu.

Yhteenveto

Vaihto huopakatosta peltikattoon voi olla järkevä ratkaisu monista syistä, kuten kustannus- ja aikasäästöistä sekä parantuneesta äänieristyksestä. Vanhan huopakaton purkamisen tarve riippuu sen kunnosta ja suunnitellun peltikaton vaatimuksista. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoisen urakoitsijan käyttö varmistavat onnistuneen kattoremontin.

Huopakaton Kuntoarvio

Kuntokartoituksen tärkeys ja toteutus

Huopakaton kuntoarvio on ensiarvoisen tärkeä toimenpide, joka tulisi suorittaa säännöllisesti, jotta katon kunto ja mahdolliset korjaustarpeet voidaan tunnistaa ajoissa. Kuntokartoitus auttaa välttämään suuremmat vahingot ja kustannukset, jotka voivat syntyä, jos vaurioita ei huomata ja korjata ajoissa.

 • Kuntokartoituksen toteutus: Kuntokartoitus tulisi suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Tämä varmistaa, että mahdolliset vauriot, jotka ovat syntyneet talven aikana tai kesän aikana, havaitaan ajoissa.
 • Ammattilaisen rooli: Vaikka omatoiminen tarkastus on mahdollista, on suositeltavaa käyttää kattoalan ammattilaista, jolla on kokemusta huopakattojen erityispiirteistä ja vaurioiden tunnistamisesta.

Yleisimmät huopakaton vauriot ja niiden tunnistaminen

Huopakattojen yleisimmät vauriot voivat vaihdella pienistä repeämistä ja halkeamista vakavampiin ongelmiin, kuten vesivahinkoihin ja rakenteellisiin vaurioihin. Tunnistamalla nämä vauriot ajoissa, voidaan ryhtyä tarvittaviin korjaustoimiin ja pidentää katon käyttöikää.

 • Saumojen aukeaminen ja pullistumien muodostuminen: Saumat voivat avautua ja katon pinnalle voi muodostua pullistumia, jotka ovat merkkejä katon ikääntymisestä tai kosteusvaurioista.
 • Repeämät ja halkeamat: Auringon UV-säteilyn ja lämpötilan vaihteluiden aiheuttama materiaalin kuivuminen voi johtaa repeämiin ja halkeamiin katon pinnassa.
 • Vesivahingot: Pitkään jatkunut vuoto voi aiheuttaa vakavia vesivahinkoja katon rakenteissa, mikä voi vaatia laajempia korjaustoimia.

Taulukko: Yleisimmät huopakaton vauriot

Vaurion tyyppiYleiset syytHavaitsemiskeino
Saumojen aukeaminenIkääntyminen, kosteusVisuaalinen tarkastus
Repeämät ja halkeamatUV-säteily, lämpötilan vaihtelutVisuaalinen tarkastus, kosketustesti
VesivahingotPitkään jatkunut vuotoKosteusmittaus, visuaalinen tarkastus

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Huopakaton kunnon ylläpitämiseksi ja vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää suorittaa säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, kuten:

 • Katon puhdistus: Säännöllinen puhdistus roskista, lehdistä ja sammaleesta estää kosteuden kertymisen ja veden seisomisen katon pinnalla.
 • Sammaleenpoisto: Sammaleen poistaminen estää juurien tunkeutumisen saumoihin ja katon materiaaliin, mikä voi aiheuttaa vaurioita.
 • Tiivisteiden tarkastus ja korjaus: Läpivientien ja saumojen tiivisteiden säännöllinen tarkastus ja tarvittaessa korjaus estää veden pääsyn katon rakenteisiin.

Huopakaton säännöllinen kuntoarvio ja huolellinen huolto ovat avainasemassa katon pitkäikäisyyden ja toimivuuden varmistamisessa.

Huopakattoremontin Suunnittelu

Remontin tarpeen määrittely

Huopakattoremontin tarpeen määrittely on ensimmäinen ja yksi tärkeimmistä vaiheista remontin suunnitteluprosessissa. Tämän vaiheen aikana arvioidaan katon nykyinen kunto ja päätetään, onko remontti tarpeellinen ja millainen remontin laajuuden tulisi olla.

 • Kunnon arviointi: Katon kunnon arviointiin voi sisältyä visuaalinen tarkastus, kosteusmittaukset ja ammattilaisen tekemä kuntoarvio.
 • Vaurioiden tunnistaminen: Etsitään merkkejä yleisistä vaurioista, kuten repeämistä, halkeamista, saumojen aukeamisesta tai vesivahingoista.
 • Päätöksenteko: Arvioinnin perusteella tehdään päätös remontin tarpeellisuudesta. Jos katto on pääosin hyvässä kunnossa, voidaan harkita paikallisia korjauksia. Laajemmat vauriot saattavat vaatia koko katon uusimista.

Materiaalivalinnat ja niiden vaikutus lopputulokseen

Valittavilla materiaaleilla on suuri vaikutus huopakattoremontin lopputulokseen, kestävyyteen ja ulkonäköön. Materiaalivalinnat voivat myös vaikuttaa remontin kustannuksiin.

 • Huopakattomateriaalit: Markkinoilla on saatavilla erilaisia huopakattomateriaaleja, kuten bitumihuopa, kumibitumihuopa ja palahuopa. Jokaisella materiaalilla on omat etunsa ja käyttökohteensa.
 • Lisämateriaalit: Lisäksi tulee huomioida aluskatteen, kiinnikkeiden ja tiivistysaineiden valinta, jotka kaikki vaikuttavat katon vesitiiviyteen ja kestävyyteen.

Luvat ja määräykset

Huopakattoremontin suunnittelussa on otettava huomioon myös tarvittavat luvat ja voimassa olevat rakennusmääräykset. Luvat ja määräykset voivat vaihdella kunnittain, joten on tärkeää selvittää paikalliset vaatimukset ennen remontin aloittamista.

 • Rakennuslupa: Suuremmissa remonteissa, kuten katon korottamisessa tai kattorakenteiden muuttamisessa, voi olla tarpeen hakea rakennuslupa.
 • Toimenpidelupa: Pienemmissä remonteissa, kuten katon pinnoituksessa tai uusimisessa, voi riittää toimenpidelupa tai ilmoitusmenettely.
 • Määräykset: On tärkeää noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja -standardeja, jotka koskevat esimerkiksi katon kaltevuutta, paloturvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Yhteenveto

Huopakattoremontin suunnittelu vaatii huolellista valmistelua ja useiden tekijöiden huomioimista. Remontin tarpeen määrittely, oikeiden materiaalien valinta ja luvista sekä määräyksistä huolehtiminen ovat avainasemassa onnistuneen remontin toteuttamisessa. Ammattilaisen apu suunnitteluvaiheessa voi auttaa varmistamaan, että kaikki näkökohdat tulevat huomioiduiksi ja remontti toteutetaan laadukkaasti ja määräysten mukaisesti.

Huopakattoremontin Vaiheet

Huopakattoremontti on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Seuraavassa käydään läpi remontin keskeiset vaiheet.

Vanhan katon purku ja jätehuolto

Vanhan katon purkaminen on ensimmäinen askel huopakattoremontissa. Tämä vaihe sisältää vanhan katemateriaalin, mahdollisten aluskatteiden ja muiden rakenteiden poistamisen.

 • Turvallisuus: Purkutyöt tulee suorittaa turvallisuusmääräyksiä noudattaen, käyttäen asianmukaisia suojavarusteita.
 • Jätehuolto: Purkujätteen asianmukainen lajittelu ja kierrätys on tärkeää ympäristön kannalta. On suositeltavaa käyttää ammattimaista jätehuoltopalvelua.

Alusrakenteiden tarkastus ja korjaus

Vanhan katon poiston jälkeen on tärkeää tarkastaa katon alusrakenteet mahdollisten vaurioiden varalta. Tämä vaihe voi paljastaa piilossa olleita ongelmia, kuten kosteusvaurioita tai lahoamista.

 • Tarkastus: Rakenteiden kunto tarkastetaan huolellisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään kattotuoleihin, aluskatteeseen ja mahdollisiin eristeisiin.
 • Korjaus: Havaitut vauriot korjataan ennen uuden katemateriaalin asentamista. Tämä voi sisältää lahojen puuosien vaihdon, lisäeristyksen asentamisen tai aluskatteen uusimisen.

Uuden huopakatteen asennus

Kun alusrakenteet ovat kunnossa, voidaan aloittaa uuden huopakatteen asennus. Tämä vaihe vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa, jotta katto on pitkäikäinen ja vesitiivis.

 • Materiaalivalinta: Valitaan sopiva huopakattomateriaali, ottaen huomioon katon kaltevuus, ilmasto ja asiakkaan toiveet.
 • Asennustekniikka: Huopakate kiinnitetään alustaansa naulaamalla tai liimaamalla. Saumat hitsataan tai liimataan tiiviiksi.

Viimeistelytyöt ja yksityiskohdat

Viimeistelyvaiheessa kiinnitetään huomiota katon yksityiskohtiin ja viimeistellään katon ulkonäkö. Tämä vaihe sisältää esimerkiksi piipun ja ilmanvaihtohormien ympärysten tiivistämisen, räystäiden viimeistelyn ja mahdollisten kattoturvatuotteiden asentamisen.

 • Tiivistys: Kaikki läpiviennit ja liitokset tiivistetään huolellisesti, jotta katto on täysin vesitiivis.
 • Ulkonäkö: Viimeistelytyöt parantavat katon ulkonäköä ja varmistavat, että katto on esteettisesti miellyttävä.

Yhteenveto

Huopakattoremontti on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Onnistunut remontti sisältää vanhan katon purun, alusrakenteiden tarkastuksen ja korjauksen, uuden katemateriaalin asennuksen sekä huolelliset viimeistelytyöt. Ammattitaitoinen toteutus varmistaa, että uusi huopakatto on pitkäikäinen, toiminnallinen ja esteettisesti miellyttävä.

Kustannukset ja Rahoitus

Huopakattoremontin kustannustekijät

Huopakattoremontin kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen useista tekijöistä. Tärkeimpiä kustannustekijöitä ovat:

 • Katon pinta-ala: Suurempi kattoala tarkoittaa enemmän materiaaleja ja työtunteja, mikä nostaa kustannuksia.
 • Materiaalivalinnat: Eri huopakattomateriaalien hinnat vaihtelevat. Lisäksi aluskatteen, kiinnikkeiden ja muiden tarvikkeiden valinta vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.
 • Alusrakenteiden korjaus: Mikäli katon alusrakenteet vaativat laajamittaisia korjauksia, se nostaa remontin hintaa.
 • Työn vaativuus: Monimutkaiset kattorakenteet, korkeat rakennukset ja vaikeapääsyiset kohteet voivat lisätä työn vaativuutta ja siten kustannuksia.
 • Lisäpalvelut: Esimerkiksi kattoturvatuotteiden asennus, sadevesijärjestelmän uusiminen tai katon eristäminen voivat olla lisäkustannuksia aiheuttavia tekijöitä.

Esimerkki kustannusarviosta

TekijäVaikutus kustannuksiin
Katon pinta-alaSuoraan verrannollinen
MateriaalivalinnatVaihtelee materiaalin mukaan
Alusrakenteiden korjausMerkittävä, jos tarpeen
Työn vaativuusVaihtelee kohteen mukaan
LisäpalvelutLisää kustannuksia

Rahoitusvaihtoehdot ja kotitalousvähennys

Huopakattoremontin rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Yleisimpiä rahoitusvaihtoehtoja ovat:

 • Säästöt: Monet valitsevat maksaa remontin suoraan säästöistään.
 • Remonttilaina: Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat erilaisia lainatuotteita remontin rahoittamiseen.
 • Osamaksusopimukset: Joissakin tapauksissa kattourakoitsijat voivat tarjota remontin maksamista osamaksulla.

Lisäksi on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on verovähennys, joka myönnetään kotitalous-, hoiva- ja asunnon kunnossapitotöistä. Huopakattoremontti kuuluu näihin töihin, mikäli työ on teetetty omassa tai vapaa-ajan asunnossa Suomessa.

 • Vähennyksen suuruus: Kotitalousvähennyksen suuruus on 40% työn osuudesta, maksimissaan tietty summa henkilöä kohden vuodessa. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista.
 • Hakeminen: Vähennys haetaan vuosittain verotuksessa. On tärkeää säilyttää kaikki remonttiin liittyvät kuitit ja sopimukset.

Yhteenveto

Huopakattoremontin kustannukset riippuvat monista tekijöistä, kuten katon koosta, valituista materiaaleista ja työn vaativuudesta. Rahoitusvaihtoehtoja on useita, ja kotitalousvähennys tarjoaa mahdollisuuden saada osa kustannuksista takaisin verovähennyksenä. On suositeltavaa pyytää useita tarjouksia ja vertailla niitä huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy