Tiilikaton Uusiminen – Näin Onnistut TiiliKattoremontissa

Kirjaudu

Tiilikaton Uusiminen | Kattoremontin ABC Opas 2024

Kattava opas tiilikaton uusimisesta, sisältäen suunnittelun, vaiheet, materiaalit, kustannukset ja huollon. Lue, miten pidennät kattosi ikää ja parannat asumismukavuutta.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon kattoremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko kattoremonttiremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Tiilikaton uusimisen suunnittelu
Tiilikaton uusimisen vaiheet
Tiilikaton uusimisen materiaalit ja työkalut
Tiilikaton uusimisen kustannukset

Tiilikaton uusimisen suunnittelu

Tiilikaton uusiminen on merkittävä projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä osiossa käydään läpi kattoremontin tarpeen arviointia, suunnittelun vaiheita sekä tarvittavia lupia ja määräyksiä.

Kattoremontin tarpeen arviointi

Kattoremontin tarpeen arvioinnissa on tärkeää tunnistaa merkit, jotka viittaavat katon uusimisen tarpeeseen. Tällaisia merkkejä voivat olla esimerkiksi:

 • Tiilien halkeilu tai mureneminen
 • Vesivuodot ja kosteusvauriot sisätiloissa
 • Sääolosuhteiden, kuten myrskyjen tai lumikuormien, aiheuttamat vauriot
 • Kattotiilien värimuutokset tai sammaloituminen

Katon kunnon tarkastus kannattaa teettää ammattilaisella, joka osaa arvioida katon kunnon ja antaa suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Kattoremontin suunnittelun vaiheet

Kattoremontin suunnittelu koostuu useista vaiheista, jotka varmistavat projektin onnistumisen:

 1. Kunnon arviointi ja tarpeen määrittely: Ammattilaisen tekemä kattotarkastus ja remontin tarpeen arviointi.
 2. Urakoitsijan valinta: Tarjouspyyntöjen lähettäminen ja urakoitsijan valinta. On tärkeää valita luotettava ja kokenut kattofirma.
 3. Materiaalien valinta: Tiilikattojen materiaalivaihtoehdot, kuten betoni- tai savitiilet, ja niiden ominaisuuksien vertailu.
 4. Budjetointi ja aikataulutus: Kustannusarvion laatiminen ja aikataulun suunnittelu.
 5. Lupien hankinta: Tarvittavien lupien selvittäminen ja hankkiminen.

Luvat ja määräykset

Kattoremontti saattaa vaatia erilaisia lupia ja noudattaa tiukkoja määräyksiä. Lupatarpeet voivat vaihdella kunnittain, joten on tärkeää selvittää paikalliset vaatimukset ennen remontin aloittamista. Yleisesti ottaen tarvitaan vähintään ilmoitus rakennusvalvontaan, mutta laajemmissa remonteissa voi olla tarpeen hakea rakennuslupa.

Muistilista lupaprosessiin:

 • Tarkista kunnan rakennusvalvonnasta, millaisia lupia kattoremonttisi vaatii.
 • Valmistele tarvittavat suunnitelmat ja dokumentit lupahakemusta varten.
 • Huomioi, että lupaprosessi voi kestä aikaa, joten aloita valmistelut hyvissä ajoin.

Kattoremontin suunnittelu on perusta onnistuneelle projektille. Huolellisella valmistelulla ja oikeiden ammattilaisten avulla varmistat, että tiilikattosi uusiminen sujuu suunnitelmien mukaan.

Tiilikaton uusimisen vaiheet

Tiilikaton uusiminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Seuraavassa käydään läpi keskeiset vaiheet, jotka ovat tarpeen tiilikaton onnistuneeseen uusimiseen.

Kattotarkastus ja kunnon arviointi

Ennen kuin aloitat kattoremontin, on tärkeää tehdä perusteellinen kattotarkastus. Tämä auttaa ymmärtämään katon nykyisen kunnon ja määrittämään, mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä.

 • Tarkastuksen kohteet:
  • Tiilien kunto (halkeamat, murtumat)
  • Aluskatteen kunto
  • Kattorakenteiden kunto (mädät puuosat)
  • Vesikourujen ja syöksytorvien tarkastus

Materiaalien valinta ja hankinta

Tiilikaton uusimisessa käytettävien materiaalien valinta on ratkaisevan tärkeää. Valinnan tulee perustua sekä esteettisiin että teknisiin näkökohtiin.

 • Materiaalivaihtoehdot:
  • Betonitiilet
  • Savitiilet
 • Hankinta: Vertaile hintoja ja toimitusaikoja eri toimittajilta.

Vanhan katon purkaminen

Vanhan katon huolellinen purkaminen on tärkeää, jotta uusi katto voidaan asentaa oikeaoppisesti ja turvallisesti.

 • Turvallisuus: Käytä asianmukaisia turvavarusteita.
 • Jätehuolto: Huolehdi purkujätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Alusrakenteiden tarkastus ja korjaus

Vanhan katon poiston jälkeen on tärkeää tarkastaa katon alusrakenteet ja tehdä tarvittavat korjaukset.

 • Tarkastettavat kohteet:
  • Kattotuolit ja muut puurakenteet
  • Aluskate
  • Läpiviennit

Uuden tiilikaton asennus

Uuden tiilikaton asennus on projektin keskeisin vaihe. Oikea asennustapa varmistaa katon pitkäikäisyyden ja toimivuuden.

 • Asennusprosessi:
  1. Aluskatteen asennus
  2. Ruoteiden kiinnitys
  3. Tiilien asettelu ja kiinnitys

Viimeistelytyöt ja julkisivun ehostus

Kattoremontin viimeistelytyöt ja julkisivun ehostus viimeistelevät projektin ja varmistavat esteettisesti miellyttävän lopputuloksen.

 • Viimeistelytyöt:

  • Räystäiden ja kattoturvatuotteiden asennus
  • Piipun pellitykset
  • Vesikourujen ja syöksytorvien uusiminen
 • Julkisivun ehostus:

  • Maalaustyöt
  • Julkisivun puhdistus

Tiilikaton uusiminen on vaativa projekti, joka vaatii ammattitaitoa ja huolellista suunnittelua. Noudattamalla edellä mainittuja vaiheita varmistat, että kattoremonttisi sujuu suunnitelmien mukaan ja saat nauttia uudesta tiilikatostasi vuosikymmeniä.

Tiilikaton uusimisen materiaalit ja työkalut

Tiilikaton uusiminen vaatii oikeiden materiaalien ja työkalujen valintaa. Tässä osiossa käsitellään erilaisia materiaalivaihtoehtoja, tarvittavia työkaluja ja turvallisuusvälineitä sekä materiaalien varastointia ja työstöä.

Tiilikattojen materiaalivaihtoehdot

Tiilikattojen materiaalit vaikuttavat katon ulkonäköön, kestävyyteen ja toiminnallisuuteen. Yleisimmät materiaalivaihtoehdot ovat:

 • Betonitiilet: Kestävät ja edulliset, saatavilla useissa väreissä ja muodoissa.
 • Savitiilet: Perinteiset ja esteettisesti miellyttävät, tarjoavat erinomaisen kestävyyden.

Työkalut ja turvallisuusvälineet

Kattoremontissa tarvitaan sekä erikoistyökaluja että turvallisuusvälineitä. Alla on listattu keskeisiä työkaluja ja turvallisuusvarusteita:

 • Työkalut:

  • Kattotiilien leikkuri
  • Vasara ja nauloja
  • Mittanauha ja vatupassi
  • Käsisaha ja pistosaha
 • Turvallisuusvälineet:

  • Turvakypärä
  • Turvakengät
  • Suojalasit
  • Turvavaljaat ja -köydet

Materiaalien varastointi ja työstö

Materiaalien asianmukainen varastointi ja työstö ovat tärkeitä aspekteja kattoremontin aikana. Materiaalien tulee olla suojattu sääolosuhteilta ja vahingoittumiselta.

 • Varastointi:

  • Pidä tiilet kuivassa ja tasaisella alustalla.
  • Suojaa materiaalit sateelta ja lialta.
 • Työstö:

  • Käytä oikeita työkaluja tiilien leikkaamiseen ja muotoiluun.
  • Noudata valmistajan ohjeita materiaalien käsittelyssä.

Kun valitset oikeat materiaalit ja työkalut ja huolehdit niiden asianmukaisesta käsittelystä, varmistat tiilikaton uusimisen sujuvan etenemisen ja laadukkaan lopputuloksen.

Tiilikaton uusimisen kustannukset

Tiilikaton uusimisen kustannukset

Tiilikaton uusiminen on merkittävä investointi, jonka kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä. Tässä osiossa käsitellään kattoremontin hintatekijöitä, kustannusten arviointia ja budjetointia sekä kotitalousvähennyksen hyödyntämistä.

Kattoremontin hintatekijät

Tiilikaton uusimisen kustannukset määräytyvät useiden eri tekijöiden perusteella. Tärkeimpiä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • Katon pinta-ala ja muoto: Suuremmat ja monimutkaisemmat katot vaativat enemmän materiaaleja ja työtunteja, mikä nostaa kustannuksia.
 • Valittu tiilimateriaali: Betonitiilet ovat yleensä edullisempia kuin savitiilet.
 • Alusrakenteiden kunto: Mikäli katon alusrakenteet vaativat korjausta, se lisää remontin hintaa.
 • Lisätyöt: Esimerkiksi kattoturvatuotteiden asennus, sadevesijärjestelmän uusiminen tai läpivientien tiivistäminen voivat nostaa kustannuksia.
 • Sijainti: Työn hinta voi vaihdella alueellisesti.

Kustannusten arviointi ja budjetointi

Kattoremontin kustannusten arviointi ja budjetointi ovat tärkeitä vaiheita remontin suunnittelussa. Seuraavat askeleet auttavat arvioinnissa:

 1. Kartoita tarpeet: Selvitä, mitä kaikkea remontissasi tulee huomioida.
 2. Pyydä tarjouksia: Vertaile useiden urakoitsijoiden tarjouksia.
 3. Huomioi yllättävät kulut: Varaa budjettiin puskuria yllättäviä kuluja varten.

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen

Kotitalousvähennys on verohelpotus, joka voidaan hyödyntää tiilikaton uusimisen työkustannuksissa. Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 € per henkilö, ja siitä voi vähentää 40 % työn osuudesta. Vähennyksen saa ainoastaan arvonlisäverollisesta työn osuudesta, ja urakoitsijan tulee olla ennakkoperintärekisterissä.

Esimerkki kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä:

 • Työkustannukset: 6000 €
 • Kotitalousvähennyksen osuus (40%): 2400 €
 • Omavastuu: 100 €
 • Hyödynnettävä vähennys: 2300 € (kuitenkin enintään 2250 € per henkilö)

Kotitalousvähennyksen avulla voit siis merkittävästi alentaa tiilikaton uusimisen kokonaiskustannuksia. Muista ilmoittaa vähennys veroilmoituksessasi.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy