Aluskate Opas 2024 - Valitse, Asenna ja Huolla Oikein

Kirjaudu

Aluskate: Välttämätön Osa Kestävää Kattorakennetta

Kattava tietopaketti aluskatteista 2024: eri tyypit, asennusohjeet ja huoltovinkit. Tee kattosi suojauksesta tehokasta ja pitkäikäistä.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Aluskate
Aluskatteen Tyypit
Aluskatteen Valinta
Aluskatteen Asennus
Aluskatteen Huolto ja Korjaus
Aluskatteen Hinta ja Kustannukset
Usein Kysytyt Kysymykset

Aluskate

Aluskate on kattorakenteen keskeinen osa, joka suojaa rakennusta vedeltä ja kosteudelta. Sen tehtävä on varmistaa, että katto pysyy tiiviinä ja toimivana vuosikymmeniä. Tässä osiossa käsitellään aluskatteen merkitystä kattorakenteessa sekä sen historiallista kehitystä.

Aluskatteen merkitys kattorakenteessa

Aluskate toimii katon ja eristeiden suojana, estäen veden pääsyn rakenteisiin. Se on erityisen tärkeä osa kattorakennetta, sillä se:

 • Suojaa kosteudelta: Estää sadeveden ja lumen sulamisveden pääsyn kattorakenteisiin.
 • Parantaa energiatehokkuutta: Auttaa pitämään lämpöä sisällä, mikä vähentää lämmityskustannuksia.
 • Pidentää katon ikää: Suojaa kattomateriaaleja ja rakenteita, mikä pidentää katon käyttöikää.

Aluskatteen historia ja kehitys

Aluskatteiden käyttö on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan paremmin rakennusten tarpeita. Historiallisesti aluskatteina käytettiin luonnonmateriaaleja, kuten päreitä ja huopaa, mutta nykyään suositaan kestävämpiä ja tehokkaampia materiaaleja.

 • Varhaiset materiaalit: Alun perin aluskatteina käytettiin luonnonmateriaaleja, jotka tarjosivat perustason suojan.
 • Teknologinen kehitys: 1900-luvulla kehitettiin uusia materiaaleja, kuten bitumipohjaisia kermejä ja synteettisiä aluskatteita, jotka tarjoavat paremman suojan ja pidemmän käyttöiän.
 • Nykyiset suuntaukset: Viime vuosina on siirrytty yhä enemmän hengittäviin ja ekologisiin aluskatteisiin, jotka parantavat asumismukavuutta ja ovat ympäristöystävällisempiä.

Aluskatteen kehitys on ollut osa laajempaa pyrkimystä parantaa rakennusten kestävyyttä ja energiatehokkuutta. Nykyaikaiset aluskatteet ovat kestäviä, tehokkaita ja monipuolisia, tarjoten ratkaisuja erilaisiin rakennustarpeisiin.

Aluskatteen Tyypit

Katon alapuolelle asennettava aluskate on ratkaiseva tekijä rakennuksen suojaamisessa sääolosuhteilta. Aluskatteita on monenlaisia, ja niiden valinta riippuu katon rakenteesta, kattomateriaalista sekä ilmastollisista olosuhteista. Tässä osiossa käydään läpi yleisimmät aluskatteen tyypit ja niiden ominaisuudet.

Diffuusioavoin muovialuskate

Diffuusioavoin muovialuskate on nykyaikainen ratkaisu, joka mahdollistaa kosteuden haihtumisen katon rakenteista samalla suojaten niitä vedeltä. Tämä aluskatetyyppi on erityisen suosittu uudisrakentamisessa ja kattosaneerauksissa, joissa halutaan varmistaa rakenteiden kuivuminen ja ehkäistä kosteusvaurioita.

 • Ominaisuudet:
  • Hyvä vesitiiveys
  • Läpäisee vesihöyryä
  • Soveltuu useimmille kattotyypeille

Bituminen aluskermi ja aluskate

Bituminen aluskermi on perinteinen valinta, joka tarjoaa vahvan suojan vettä ja kosteutta vastaan. Bitumikermi liimataan tai naulataan kiinni alusrakenteisiin, ja se on erityisen kestävä vaihtoehto koviin sääolosuhteisiin.

 • Ominaisuudet:
  • Erinomainen vedenkestävyys
  • Pitkä käyttöikä
  • Vaatii huolellisen asennuksen

Hengittävät ja kondenssisuojatut aluskatteet

Hengittävät aluskatteet ovat suunniteltu niin, että ne päästävät rakenteista kosteuden ulos mutta eivät salli veden tunkeutua sisään. Kondenssisuojatut aluskatteet estävät kosteuden tiivistymisen aluskatteen alapinnalle.

 • Ominaisuudet:
  • Parantavat rakennuksen ilmanvaihtoa
  • Vähentävät kosteusvaurioiden riskiä
  • Sopivat erityisesti tiiviisiin rakennuksiin

Eri materiaalien aluskatteet

Aluskatteita valmistetaan myös erilaisista puupohjaisista materiaaleista, kuten puukuitulevystä, vanerista ja OSB-levystä. Nämä materiaalit tarjoavat lisäeristystä ja voivat toimia myös kantavana rakenteena tietyissä kattotyypeissä.

 • Ominaisuudet:
  • Lisäävät rakenteellista tukea
  • Tarjoavat lisälämmöneristystä
  • Vaativat tarkkaa asennusta ja käsittelyä

Kun valitset sopivaa aluskatetta, on tärkeää ottaa huomioon paitsi katon tyyppi ja ilmasto, myös aluskatteen asennusvaatimukset ja yhteensopivuus muiden kattomateriaalien kanssa. Oikein valittu ja asennettu aluskate on pitkäikäinen investointi rakennuksen suojaamiseen.

Aluskatteen Valinta

Valittaessa aluskatetta on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka varmistavat, että valittu tuote täyttää rakennuksen tarpeet ja toimii yhteen katon muiden materiaalien kanssa. Tässä osiossa käsitellään keskeisiä näkökohtia, jotka auttavat valitsemaan oikean aluskatteen.

Kattomateriaalin ja aluskatteen yhteensopivuus

Eri kattomateriaalit vaativat erityyppisiä aluskatteita toimiakseen optimaalisesti. On tärkeää varmistaa, että aluskate on yhteensopiva päällyskatteen kanssa, jotta kattojärjestelmä toimii tehokkaasti ja kestävästi.

 • Esimerkkejä yhteensopivuudesta:
  • Tiilikatot: Hengittävät aluskatteet, jotka mahdollistavat kosteuden haihtumisen.
  • Peltikatot: Kondenssisuojatut aluskatteet, jotka estävät kosteuden tiivistymisen.
  • Bitumikermikatot: Bituminen aluskermi, joka tarjoaa lisäsuojaa vedeltä.

Aluskatteen kestävyys ja käyttöikä

Aluskatteen kestävyys ja odotettavissa oleva käyttöikä ovat keskeisiä tekijöitä valintaprosessissa. On tärkeää valita materiaali, joka kestää katon elinkaaren ajan, vähentäen tarvetta uusimiselle ja korjauksille.

 • Kestävyystekijät:
  • Materiaalin laatu
  • UV-säteilyn kestävyys
  • Mekaanisen rasituksen sietokyky

Aluskatteen asennustapa ja vaatimukset

Aluskatteen asennustapa vaikuttaa merkittävästi sen toimivuuteen ja kestävyyteen. On tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita ja ottaa huomioon rakennuksen erityispiirteet.

 • Asennusvaihtoehdot:
  • Kiinnitysmenetelmä (naulaus, liimaus)
  • Ylikattavuus ja tiivistys
  • Läpivientien ja jiirien käsittely

Valittaessa aluskatetta on suositeltavaa konsultoida ammattilaista, joka osaa ottaa huomioon kaikki tarvittavat tekijät. Oikean aluskatteen valinta ja asianmukainen asennus ovat avainasemassa katon pitkäikäisyyden ja toimivuuden kannalta.

Aluskatteen Asennus

Aluskatteen oikeaoppinen asennus on kriittinen vaihe katon rakentamisessa tai kunnostamisessa. Se vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta katto toimii suunnitellusti ja kestää aikaa. Tässä osiossa käydään läpi keskeiset vaiheet ja huomioitavat seikat aluskatteen asennuksessa.

Valmistelutyöt ja pohjatyöt

Ennen aluskatteen asennusta on tehtävä huolelliset valmistelutyöt ja pohjatyöt. Tämä sisältää katon puhdistamisen roskista ja mahdollisista vaurioista sekä varmistamisen, että kattorakenteet ovat tukevat ja tasaiset.

 • Tärkeät valmistelutyöt:
  • Kattotuolien ja muiden rakenteiden tarkistus
  • Mahdollisten vaurioiden korjaus
  • Pinnan puhdistus ja esivalmistelu

Asennustekniikat ja -vaiheet

Aluskatteen asennus vaatii tarkkuutta ja oikeita työkaluja. Asennus aloitetaan yleensä katon alareunasta ja edetään ylöspäin, varmistaen, että aluskate limittyy oikein ja tiiviisti.

 • Asennusvaiheet:
  1. Aluskatteen levittäminen ja kiinnitys
  2. Limitysten ja saumojen huolellinen tiivistäminen
  3. Tuuletusrimojen asennus tarvittaessa

Läpivientien ja jiirien käsittely

Läpiviennit ja jiirit ovat haastavia kohtia aluskatteen asennuksessa. Niiden tiivistäminen on tärkeää, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin.

 • Huomioitavaa läpivientien ja jiirien kohdalla:
  • Läpivientien ympärille asennetaan erityiset tiivistysmateriaalit
  • Jiirien tiivistäminen vaatii tarkkuutta ja oikeanlaisia tiivistysaineita

Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen

Aluskatteen asennuksessa voi tapahtua virheitä, jotka vaikuttavat katon toimivuuteen ja kestävyyteen. Yleisimpiä virheitä ovat riittämätön limitys, huolimaton tiivistys ja vääränlaisen aluskatteen käyttö.

 • Vältettävät virheet:
  • Aluskatteen liian tiukka asennus, joka voi johtaa repeämiseen
  • Riittämättömät limitykset, jotka eivät suojaa veden tunkeutumiselta
  • Läpivientien ja jiirien puutteellinen tiivistäminen, mikä voi aiheuttaa vuotoja

Oikeaoppisella asennuksella ja huolellisella työskentelyllä voidaan välttää yleisimmät virheet ja varmistaa, että aluskate suojaa rakennusta tehokkaasti vuosien ajan.

Aluskatteen Huolto ja Korjaus

Aluskatteen huolto ja korjaus ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotka varmistavat katon pitkäikäisyyden ja toimivuuden. Säännöllinen tarkastus ja asianmukainen huolto pidentävät aluskatteen käyttöikää ja auttavat ehkäisemään suurempia vaurioita.

Säännölliset tarkastukset ja huolto

Aluskatteen kunnon säännöllinen tarkastaminen on avainasemassa sen pitkäikäisyyden kannalta. Tarkastuksissa tulisi kiinnittää huomiota mahdollisiin vaurioihin, kuten repeämiin, irtoamisiin tai kosteusvaurioihin.

 • Huoltotoimenpiteet:
  • Puhdistus roskista ja kasvustosta
  • Saumojen ja limityskohtien tarkastus
  • Läpivientien ja jiirien tiivistysten tarkistus

Aluskatteen korjausmenetelmät

Mikäli aluskatteessa havaitaan vaurioita, on tärkeää korjata ne mahdollisimman pian, jotta vältetään veden pääsy rakenteisiin. Korjausmenetelmät riippuvat vaurion laadusta ja aluskatteen materiaalista.

 • Yleisiä korjausmenetelmiä:
  • Paikkaus teipillä tai massalla, joka on yhteensopiva aluskatteen materiaalin kanssa
  • Suurempien vaurioiden kohdalla vaurioituneen osan vaihtaminen uuteen

Aluskatteen uusiminen

Joskus aluskate voi vaatia uusimista, erityisesti jos se on vanha tai vaurioitunut laajalti. Uusiminen on suuri toimenpide, joka tulisi suorittaa ammattilaisten toimesta.

 • Uusimisen merkit:
  • Laajat vauriot, jotka eivät korjaannu pienillä toimenpiteillä
  • Aluskatteen elinkaaren loppuminen
  • Kattoremontin yhteydessä

Aluskatteen huolto ja korjaus ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotka vaativat huolellisuutta ja oikeita menetelmiä. Säännöllisellä huollolla ja oikeaoppisilla korjaustoimenpiteillä voidaan varmistaa, että aluskate suojaa rakennusta tehokkaasti ja pitkään.

Aluskatteen Hinta ja Kustannukset

Aluskatteen hankinta ja asennus ovat merkittäviä investointeja, jotka vaikuttavat katon pitkäikäisyyteen ja toimivuuteen. Tässä osiossa käsitellään aluskatteen hankintahintaa, asennuksen hintaa sekä kotitalousvähennyksen hyödyntämistä.

Aluskatteen hankintahinta

Aluskatteen hinta vaihtelee materiaalin, laadun ja valmistajan mukaan. On tärkeää valita aluskate, joka vastaa katon ja rakennuksen tarpeita sekä kestää yhtä kauan kuin itse vesikatekin.

 • Hintaan vaikuttavat tekijät:
  • Materiaalityyppi (muovi, bitumi, hengittävä kalvo)
  • Aluskatteen pinta-ala ja paksuus
  • Valmistajan antamat takuut ja tuotteen laatu

Asennuksen hinta ja tekijöiden valinta

Aluskatteen asennuksen hinta riippuu monista tekijöistä, kuten katon koosta, muodosta ja asennuksen vaativuudesta. Ammattitaitoisen asentajan valinta on tärkeää, sillä asennuksen laatu vaikuttaa katon toimivuuteen ja kestävyyteen.

 • Asennuksen hintaan vaikuttavia seikkoja:
  • Katon pinta-ala ja kaltevuus
  • Läpivientien ja jiirien määrä
  • Valitun urakoitsijan kokemus ja maine

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen

Kotitalousvähennys on verotuksessa huomioitava etu, joka pienentää aluskatteen asennuksen kustannuksia. Vähennys koskee työn osuutta ja sitä voi hakea, kun työn on tehnyt ennakkoperintärekisteriin kuuluva yritys.

 • Kotitalousvähennyksen perustiedot vuonna 2024:
  • Vähennys on 40% työn arvonlisäverollisesta hinnasta
  • Maksimivähennys on 2250 euroa per henkilö
  • Omavastuu on 100 euroa

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen voi merkittävästi alentaa aluskatteen asennuksen kokonaiskustannuksia, joten sen huomioiminen budjetoinnissa on suositeltavaa.

Usein Kysytyt Kysymykset

Aluskatteen valintaan, asennukseen ja ylläpitoon liittyy monia kysymyksiä. Tässä osiossa vastataan joitakin yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, jotka auttavat ymmärtämään aluskatteen merkitystä ja sen oikeaoppista käyttöä.

Voiko aluskatteen asentaa jälkikäteen?

Kyllä, aluskatteen voi asentaa jälkikäteen, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Jälkiasennus voi olla tarpeen, jos kattoa korjataan tai jos halutaan parantaa katon vesitiiviyttä ja ilmanvaihtoa. Jälkiasennuksessa on tärkeää varmistaa, että aluskate asennetaan oikein ja että se on yhteensopiva olemassa olevan kattorakenteen kanssa.

Miten valita oikea aluskate eri kattotyypeille?

Valittaessa aluskatetta on otettava huomioon katon tyyppi ja materiaali. Eri kattotyypit vaativat erilaisia aluskatteita optimaalisen suojan ja toimivuuden takaamiseksi.

 • Esimerkkejä:
  • Tiilikatot: Suositellaan hengittäviä aluskatteita, jotka mahdollistavat kosteuden haihtumisen.
  • Peltikatot: Kondenssisuojatut aluskatteet ovat hyvä valinta, sillä ne estävät kosteuden tiivistymisen peltipinnan alle.
  • Bitumikermikatot: Bituminen aluskermi tarjoaa lisäsuojaa vedeltä ja on yhteensopiva bitumikermikattojen kanssa.

Mikä on aluskatteen rooli kattorakenteessa?

Aluskatteen rooli kattorakenteessa on monitahoinen. Se toimii ensisijaisena suojana vettä ja kosteutta vastaan, auttaen ehkäisemään veden pääsyä kattorakenteisiin ja sisätiloihin. Lisäksi aluskate parantaa katon ilmanvaihtoa ja voi auttaa ehkäisemään kondensaation muodostumista. Oikein valittu ja asennettu aluskate on keskeinen osa katon pitkäikäisyyttä ja toimivuutta.

Näiden kysymysten ja vastausten avulla voidaan saada parempi käsitys aluskatteen tärkeydestä ja siitä, miten valita ja ylläpitää sitä oikein.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy