Kylpyhuoneen purkutyöt - näin onnistut

Kirjaudu

Kylpyhuoneen purkutyöt | Vaihe vaiheelta opas | OmaUrakka.fi

Opas kylpyhuoneen purkutöihin vaihe vaiheelta. Sisältää tärkeät valmistelut, purkutyön vaiheet, rakenteiden tarkistuksen ja jätehuollon.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Kylpyhuoneremontin aloitus purkutöillä
Valmistelut ennen purkutöitä
Purkutyön vaiheet
Rakenteiden kunnon tarkistus
Jätehuolto ja siivous
Yhteenveto

Kylpyhuoneremontin aloitus purkutöillä

Kylpyhuoneremontti on iso projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Remontin ensimmäinen vaihe on vanhan kylpyhuoneen purkutyöt. Purkutyöt luovat pohjan koko remontille ja varmistavat, että uusi kylpyhuone on kestävä ja toimiva.

Purkutöiden merkitys onnistuneelle remontille

Purkutyöt ovat kriittinen osa kylpyhuoneremonttia useista syistä:

 1. Vaurioiden havaitseminen: Purkutöiden aikana paljastuvat mahdolliset piilevät vauriot, kuten kosteusvauriot tai homeongelmat. Näiden havaitseminen ajoissa säästää aikaa ja rahaa.

 2. Rakenteiden tarkistus: Kun vanhat pinnat on purettu, päästään tutkimaan alla olevia rakenteita. Näin voidaan varmistaa, että ne ovat hyvässä kunnossa ja soveltuvat uuden kylpyhuoneen pohjaksi.

 3. Puhtaan pohjan luominen: Huolellisesti tehdyt purkutyöt takaavat, että uusi kylpyhuone rakennetaan puhtaalle ja tasaiselle alustalle. Tämä on tärkeää esimerkiksi vedeneristyksen onnistumisen kannalta.

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta hyvin purettu on toinen puoli." - Vanha sanonta

Purkutöiden vaiheet

Purkutyöt etenevät tyypillisesti seuraavien vaiheiden mukaan:

VaiheKuvaus
1.Kalusteiden ja varusteiden poisto
2.Pintamateriaalien poisto
3.Seinä- ja lattiarakenteiden purku
4.Putkien ja sähköjen purku tarvittaessa
5.Jätteiden poisvienti ja siivous

Purkutöiden jälkeen kylpyhuone on valmis uusien rakenteiden tekoa ja pintojen asennusta varten.

Valmistelut ennen purkutöitä

Ennen kuin varsinaiset purkutyöt voidaan aloittaa, on tärkeää tehdä huolellisia valmisteluja. Nämä valmistelut varmistavat, että purkutyöt sujuvat turvallisesti ja tehokkaasti.

Asbestikartoitus ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa on mahdollista, että kylpyhuoneessa on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja. Asbestin purkutyöt vaativat erityisiä toimenpiteitä ja lupia, joten asbestikartoitus on tehtävä ennen purkutöiden aloittamista.

"Asbestikartoitus on lakisääteinen velvollisuus ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, kun tehdään purkutöitä." - Työsuojeluhallinto

Kalusteiden ja varusteiden poistaminen

Kaikki irrotettavissa olevat kalusteet ja varusteet, kuten:

 • Kaapit
 • Peilit
 • Suihkuseinät
 • Pyyhekoukut

on poistettava ennen purkutöiden aloittamista. Tämä helpottaa purkutöitä ja vähentää riskiä kalusteiden vahingoittumiselle.

Sähkö- ja vesikalusteiden irrotus ammattilaisen toimesta

Sähkö- ja vesikalusteet, kuten valaisimet, pistorasiat, hanat ja wc-istuin, on irrotettava ennen purkutöitä. Tämä työ on syytä jättää ammattilaiselle, sillä se vaatii sähkö- ja LVI-osaamista.

Kalusteen tyyppiIrrottaja
SähkökalusteetSähköasentaja
VesikalusteetLVI-asentaja

Purettavan tilan eristäminen muista tiloista pölykatkolla

Purkutyöt tuottavat runsaasti pölyä, joka voi levitä muihin tiloihin. Tämän estämiseksi purettava tila on eristettävä muista tiloista pölykatkolla. Pölykatko voidaan toteuttaa esimerkiksi:

 1. Sulkemalla ovet ja tiivistämällä ne teipillä
 2. Asentamalla muoviset suojaseinät oviaukkoihin
 3. Käyttämällä alipaineistajaa, joka pitää purettavan tilan alipaineisena ja estää pölyn leviämisen

Kun nämä valmistelut on tehty huolellisesti, voidaan siirtyä varsinaisiin purkutöihin.

Purkutyön vaiheet

Kylpyhuoneremontin purkutyö on tärkeä vaihe, joka luo pohjan uuden kylpyhuoneen rakentamiselle. Purkutyö etenee tyypillisesti seuraavien vaiheiden mukaan:

1. Kattopaneloinnin poistaminen

Purkutyö aloitetaan poistamalla vanha kattopanelointi. Tämä paljastaa katon rakenteet ja mahdollistaa niiden kunnon tarkistamisen.

2. Seinärakenteen purku runkoon asti

Seuraavaksi seinärakenne puretaan piikkaamalla runkoon asti. Tämä on tärkeää, jotta:

 • Mahdolliset piilevät vauriot saadaan esiin
 • Uudet rakenteet voidaan tehdä kestävälle pohjalle

3. Lattian purku betonilaattaan asti

Lattia puretaan betonilaattaan asti. Tämä mahdollistaa:

 • Lattian kallistusten tarkistamisen ja korjaamisen
 • Uuden vedeneristyksen asentamisen

4. Vanhan vedeneristyskerroksen täydellinen poistaminen

Vanha vedeneristyskerros on poistettava kokonaan. Tämä on kriittistä, sillä:

Uusi vedeneriste ei tartu kunnolla vanhan vedeneristeen päälle, mikä voi johtaa kosteusvaurioihin tulevaisuudessa.

5. Tilan alipaineistus piikkaustyön ajaksi

Purkutyö tuottaa runsaasti pölyä, joka voi levitä muihin tiloihin. Tämän estämiseksi tila on hyvä alipaineistaa piikkaustyön ajaksi. Alipaineistus toteutetaan:

 1. Sulkemalla tilan ovet ja tiivistämällä ne
 2. Asentamalla tilaan alipaineistaja, joka poistaa pölyisen ilman hallitusti

Kun nämä purkutyön vaiheet on suoritettu huolellisesti, päästään tarkistamaan rakenteiden kunto ja aloittamaan uuden kylpyhuoneen rakentaminen puhtaalta pöydältä.

Rakenteiden kunnon tarkistus

Kun vanha kylpyhuone on purettu, on tärkeää tarkistaa paljastuneiden rakenteiden kunto ennen uuden kylpyhuoneen rakentamisen aloittamista. Tämä vaihe on kriittinen, sillä se varmistaa, että uusi kylpyhuone rakennetaan terveelle ja kestävälle pohjalle.

Viallisten rakenteiden korjaus tai uusiminen

Purkutöiden yhteydessä voi paljastua vaurioita rakenteissa, kuten:

 • Kosteusvauriot
 • Homevauriot
 • Lahonneet tai muuten heikentyneet rakenteet

Nämä vauriot on korjattava tai vaurioituneet rakenteet on uusittava ennen uuden kylpyhuoneen rakentamista. Korjaustyöt voivat sisältää esimerkiksi:

 1. Lahonneiden puurakenteiden uusimisen
 2. Homevaurioiden asianmukaisen käsittelyn
 3. Kosteusvaurioiden syiden selvittämisen ja korjaamisen

"Rakenteiden huolellinen tarkistus ja korjaus on investointi kylpyhuoneen pitkäaikaiseen kestävyyteen." - Kokenut remontoija

Lattia- ja seinäpintojen hionta tasaiseksi

Purkutöiden jälkeen lattia- ja seinäpinnat voivat olla epätasaisia. Ennen uusien pintojen asentamista nämä pinnat on hiottava tasaiseksi. Tasainen alusta on tärkeä erityisesti:

 • Vedeneristyksen onnistumisen kannalta
 • Laatoituksen lopputuloksen kannalta

Huolellinen imurointi purkutöiden jälkeen

Purkutyöt tuottavat runsaasti pölyä ja jätettä. Ennen uuden kylpyhuoneen rakentamisen aloittamista tila on imuroitava huolellisesti. Tämä on tärkeää, sillä:

SyySeuraus
Pöly ja jäte jäävät pinnoilleUudet pinnoitteet eivät tartu kunnolla
Pöly leviää muihin tiloihinSisäilmaongelmat ja siivoustarve

Kun rakenteet on tarkistettu, korjattu ja pinnat puhdistettu, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen - uuden kylpyhuoneen rakentamiseen.

Jätehuolto ja siivous

Kylpyhuoneen purkutyöt tuottavat runsaasti jätettä, joka on hävitettävä asianmukaisesti. Lisäksi purkutyömaa on siivottava perusteellisesti ennen uuden kylpyhuoneen rakentamisen aloittamista. Nämä toimenpiteet varmistavat, että uusi kylpyhuone rakennetaan puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä.

Purkujätteen asianmukainen lajittelu ja hävitys

Purkujäte on lajiteltava huolellisesti ja hävitettävä asianmukaisesti. Lajittelussa on otettava huomioon:

 1. Materiaalien kierrätettävyys: Kierrätettävät materiaalit, kuten metalli ja puu, on lajiteltava erikseen.
 2. Vaaralliset jätteet: Esimerkiksi asbesti ja sähkölaitteet on käsiteltävä vaarallisena jätteenä.
 3. Sekajäte: Kierrätykseen kelpaamaton jäte on toimitettava sekajätteenä kaatopaikalle.

Jätteiden asianmukainen hävitys on tärkeää ympäristön kannalta ja usein myös lakisääteistä.

"Purkujätteen vastuullinen lajittelu ja hävitys on osa ammattimaista remontointia." - Ympäristötietoinen remontoija

Purkutyömaan perusteellinen siivous

Kun purkujäte on poistettu, on aika siivota purkutyömaa perusteellisesti. Siivouksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti:

 • Pölyn poistamiseen pinnoilta ja ilmasta
 • Jätteen poistamiseen myös vaikeapääsyisistä paikoista
 • Viemäreiden puhdistamiseen purkujätteestä

Perusteellinen siivous voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

VaiheToimenpide
1.Imurointi tehokkaalla rakennusimurilla
2.Pintojen pyyhkiminen kostealla
3.Ilman puhdistaminen ilmanpuhdistimella
4.Viemäreiden huuhtelu

Kun purkutyömaa on siivottu huolellisesti, voidaan uuden kylpyhuoneen rakentaminen aloittaa puhtaissa ja terveellisissä olosuhteissa.

Yhteenveto

Kylpyhuoneen purkutyöt ovat kriittinen vaihe kylpyhuoneremontin onnistumisen kannalta. Huolellisesti toteutetut purkutyöt luovat vankan pohjan uuden kylpyhuoneen rakentamiselle ja varmistavat, että lopputulos on kestävä ja laadukas.

Purkutöiden huolellisen toteutuksen tärkeys

Purkutöiden huolellinen toteutus on tärkeää monesta syystä:

 1. Se paljastaa mahdolliset piilevät vauriot, kuten kosteus- tai homevauriot.
 2. Se mahdollistaa rakenteiden kunnon tarkistamisen ja tarvittavat korjaukset.
 3. Se varmistaa, että uudet rakenteet tehdään puhtaalle ja tasaiselle alustalle.

"Hyvin purettu on puoliksi tehty" - Vanha viisaus

Ammattilaisten käyttö tarvittaessa

Vaikka monet purkutyön vaiheet ovat sellaisia, joita kokenut remontoija voi tehdä itse, on joissakin tilanteissa syytä käyttää ammattilaisia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Asbestipurkutyöt, jotka vaativat erityistä osaamista ja lupia
 • Kantavien rakenteiden purkutyöt, jotka voivat vaikuttaa talon rakenteelliseen kestävyyteen
 • Sähkö- ja LVI-töiden purku, jotka vaativat alan erityisosaamista

Seuraavana vaiheena uusien rakenteiden teko ja pintojen viimeistely

Kun purkutyöt on saatu päätökseen, siirrytään kylpyhuoneremontin seuraavaan vaiheeseen - uusien rakenteiden tekoon ja pintojen viimeistelyyn. Tämä vaihe sisältää tyypillisesti:

 1. Seinien ja lattian tasoituksen ja oikaisun
 2. Vedeneristyksen asentamisen
 3. Laatoituksen ja muiden pintamateriaalien asennuksen
 4. Kalusteiden ja varusteiden asennuksen

Kun nämä vaiheet on tehty huolellisesti, on lopputuloksena upea, toimiva ja kestävä uusi kylpyhuone, josta voi nauttia vuosiksi eteenpäin.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy