Vedeneristys Rakentamisessa - Kattava Opas 2024

Kirjaudu

Vesieristyksen Opas Rakennusammattilaisille

Tutustu vedeneristyksen perusteisiin, materiaaleihin, asennusmenetelmiin ja ylläpitoon. Lue myös vinkit ongelmien ratkaisuun ja vakuutustietoon.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Vesieristyksen tärkeys
Vesieristyksen Tyypit ja Materiaalit
Vesieristyksen Suunnittelu ja Valmistelu
Asennusmenetelmät
Yleisimmät Ongelmat ja Niiden Ratkaisut
Vesieristyksen Tarkastus ja Huolto

Vesieristyksen tärkeys

Vesieristyksen tarkoituksena on suojata rakennuksia veden aiheuttamilta vahingoilta. Se on kriittinen osa rakennusprosessia, sillä se varmistaa rakenteiden pitkäikäisyyden ja käyttäjien terveyden. Ilman asianmukaista vesieristystä rakennukset ovat alttiita kosteusvaurioille, jotka voivat johtaa homeen muodostumiseen, rakenteellisiin vaurioihin ja lopulta jopa rakennuksen käyttöikää lyhentäviin ongelmiin.

Lainsäädännölliset vaatimukset ja standardit

Vesieristyksen toteuttamisessa on noudatettava tiukkoja lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja standardeja, jotka takaavat työn laadun ja turvallisuuden. Nämä säännökset varmistavat, että vesieristys suojaa tehokkaasti kosteudelta ja vedeltä, ja että se kestää rakennuksen elinkaaren ajan.

Kansalliset määräykset

Kansallisesti voimassa olevat määräykset määrittelevät, miten vesieristystyöt tulee suorittaa eri tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, saunoissa ja keittiöissä. Määräykset kattavat muun muassa:

 • Materiaalivaatimukset: Mitä materiaaleja saa käyttää ja missä olosuhteissa.
 • Asennusstandardit: Kuinka vesieristeet tulee asentaa eri alustoille.
 • Tarkastusprosessit: Miten ja milloin vesieristysten kunto tarkistetaan.

Kansainväliset standardit

Kansainväliset standardit, kuten ISO-normit, tarjoavat yleisiä ohjeita vesieristyksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ne auttavat varmistamaan, että rakennusmenetelmät ovat yhdenmukaisia ja laadukkaita riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

Esimerkkitaulukko: Standardien vertailu

StandardiSoveltamisalaKeskeiset vaatimukset
ISO 9001LaadunhallintaProsessien tehokkuus, asiakastyytyväisyys
ISO 14001YmpäristöhallintaYmpäristövaikutusten minimointi, kestävä kehitys
ISO 45001TyöturvallisuusTyöntekijöiden turvallisuus, riskienhallinta

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Rakennusmateriaalien ja -menetelmien sertifikaatit, kuten CE-merkintä, osoittavat, että tuote tai menetelmä täyttää EU:n asettamat turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Sertifikaatit ovat tärkeitä sekä rakennusalan ammattilaisille että kuluttajille, sillä ne tarjoavat varmuuden tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.

Tärkeimmät sertifikaatit:

 • CE-merkintä
 • M1-luokitus sisäilmaa varten
 • VTT-sertifikaatti

Vesieristyksen merkitys rakentamisessa on siis monitahoinen, ja sen onnistunut toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta sekä lainsäädännöllisten vaatimusten ja standardien noudattamista.

Vesieristyksen Tyypit ja Materiaalit

Vesieristyksessä käytettävät materiaalit ja niiden valinta ovat keskeisiä tekijöitä märkätilojen, kuten kylpyhuoneiden ja saunojen, rakentamisessa ja remontoinnissa. Oikein valittu ja asennettu vesieriste suojaa rakenteita veden aiheuttamilta vaurioilta ja edistää rakennuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Eri materiaalityypit ja niiden käyttökohteet

Vesieristysmateriaalit voidaan jaotella useisiin eri tyyppeihin, joista jokaisella on omat erityispiirteensä ja suositeltavat käyttökohteensa:

 • Bitumipohjaiset vesieristeet: Soveltuvat erityisesti ulkokäyttöön, kuten katoille ja perustuksiin. Ne ovat kestäviä ja säänkestäviä.
 • Sementtipohjaiset vesieristeet: Käytetään usein lattioissa ja seinissä sisätiloissa. Ne tarjoavat hyvän suojan kosteutta vastaan ja ovat mekaanisesti kestäviä.
 • Polyuretaanipohjaiset vesieristeet: Joustavia ja vedenpitäviä, sopivat hyvin liikuntasaumojen ja lattiakaivojen ympärille.
 • Akryylipohjaiset vesieristeet: Vesiliukoisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka soveltuvat hyvin sisätilojen seinäpintoihin.

Taulukko: Vesieristemateriaalien käyttökohteet

MateriaalityyppiKäyttökohdeOminaisuudet
Bitumipohjaiset vesieristeetKatot, perustuksetSäänkestävyys, pitkäikäisyys
Sementtipohjaiset vesieristeetLattiat, seinätKosteudenkestävyys, mekaaninen kestävyys
Polyuretaanipohjaiset vesieristeetLiikuntasaumat, lattiakaivotJoustavuus, vedenpitävyys
Akryylipohjaiset vesieristeetSisäseinätYmpäristöystävällisyys, vesiliukoisuus

Materiaalien valinta eri tilanteisiin

Valittaessa vesieristemateriaalia, on tärkeää ottaa huomioon sekä rakenteen että ympäristön erityisvaatimukset. Seuraavat tekijät vaikuttavat materiaalin valintaan:

 • Kosteuden määrä: Erityisesti märkätiloissa, kuten kylpyhuoneissa, on käytettävä erittäin vedenkestäviä materiaaleja.
 • Lämpötilavaihtelut: Ulkotiloissa käytettävien materiaalien on kestettävä laajat lämpötilavaihtelut.
 • Kemiallinen kestävyys: Teollisuusympäristöissä ja erikoiskohteissa, kuten uima-altaissa, materiaalien on oltava kestäviä kemikaaleille.
 • Mekaaninen rasitus: Lattiapinnoilla, joilla liikutaan paljon, materiaalin on oltava kulutusta kestävää.

Vinkkejä materiaalin valintaan:

 • Varmista, että materiaali täyttää kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja standardit.
 • Konsultoi asiantuntijaa epäselvissä tilanteissa.
 • Huomioi aina tilan käyttötarkoitus ja olosuhteet materiaalia valittaessa.

Vesieristemateriaalien oikea valinta ja asennus ovat avainasemassa rakennuksen pitkäikäisyyden ja käyttäjien turvallisuuden kannalta.

Vesieristyksen Suunnittelu ja Valmistelu

Vesieristyksen suunnittelu ja valmistelu ovat kriittisiä vaiheita, jotka vaikuttavat merkittävästi lopputuloksen laatuun ja kestävyyteen. Tässä osiossa käsitellään suunnittelun perusteita ja alustan valmistelua, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistuneen vesieristyksen kannalta.

Suunnittelun perusteet

Vesieristyksen suunnittelussa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka varmistavat, että lopputulos täyttää sekä tekniset että lainsäädännölliset vaatimukset.

 • Kosteusriskien arviointi: Tunnista alueet, jotka ovat alttiita kosteudelle ja vaativat erityistä huomiota.
 • Materiaalivalinta: Valitse oikeat materiaalit kuhunkin käyttötarkoitukseen, ottaen huomioon alueen kosteusolosuhteet ja lämpötilavaihtelut.
 • Standardien ja määräysten noudattaminen: Varmista, että suunnitelma noudattaa kaikkia voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja standardeja.

Tärkeitä suunnittelunäkökohtia:

 • Vesieristeen ja alustan yhteensopivuus
 • Läpivientien ja liittymien huolellinen suunnittelu
 • Järjestelmän kokonaisvaltainen toimivuus ja kestävyys

Alustan valmistelu ja pohjatyöt

Alustan asianmukainen valmistelu on vesieristyksen onnistumisen kannalta välttämätöntä. Huolellinen pohjatyö varmistaa, että vedeneriste kiinnittyy kunnolla ja toimii tehokkaasti.

 • Alustan puhdistus: Poista kaikki pöly, lika ja irtonaiset materiaalit, jotka voivat heikentää vedeneristeen tarttuvuutta.
 • Tasoitus ja korjaukset: Korjaa kaikki halkeamat ja epätasaisuudet alustassa. Tasoita pinta tarvittaessa, jotta se on optimaalinen vedeneristeen levittämiseen.
 • Kosteuden mittaus: Varmista, että alustan kosteustaso on riittävän alhainen ennen vedeneristeen levittämistä.

Esimerkkitaulukko: Alustan valmistelutoimenpiteet

ToimenpideTarkoitusHuomioitavaa
PuhdistusPoistaa epäpuhtaudet ja irtonaiset aineetVälttämätön ennen vedeneristeen levitystä
TasoitusTasaa pinnan epätasaisuudetTärkeää erityisesti lattia-alueilla
Kosteuden mittausTarkistaa alustan kosteustasonKriittinen toimenpide ennen asennusta

Vesieristyksen suunnittelu ja alustan valmistelu ovat prosesseja, jotka vaativat tarkkuutta ja huolellisuutta. Oikein suoritettuna ne takaavat, että vesieristys toimii tehokkaasti ja estää kosteusvauriot rakenteissa.

Asennusmenetelmät

Vesieristeen asennus on prosessi, joka vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa. Oikein suoritettu asennus varmistaa, että vesieriste toimii tehokkaasti ja suojaa rakennetta kosteudelta pitkällä aikavälillä.

Yleiset asennusohjeet

Asennettaessa vesieristettä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita sekä yleisiä asennuskäytäntöjä, jotka takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 • Valmistelut: Varmista, että alusta on puhdas, kuiva ja tasainen ennen asennuksen aloittamista.
 • Mittaus ja leikkaus: Mittaa vesieristemateriaali huolellisesti ja leikkaa se sopivan kokoiseksi.
 • Levitys: Levitä vesieriste tasaisesti ja varmista, että kaikki saumat ja liitokset peittyvät kunnolla.
 • Kuivuminen: Anna vesieristeen kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen kuin aloitat päällysteen asennuksen.

Asennuksen tarkistuslista:

 • Tarkista alustan kunto ja kosteustaso
 • Noudata tarkasti valmistajan asennusohjeita
 • Käytä oikeita työkaluja ja suojavarusteita
 • Tarkista saumojen ja liitosten tiiviys

Erityistilanteet ja niiden vaatimat menetelmät

Joissakin rakennuskohteissa voi kohdata erityistilanteita, jotka vaativat erikoismenetelmiä vesieristyksen asennuksessa.

Läpivientien ja liittymien käsittely

Läpiviennit, kuten putket ja kaapelit, sekä liittymät, kuten seinän ja lattian kohtaamiskohdat, ovat haasteellisia alueita vesieristyksessä. Niiden tiivistäminen vaatii erityistä huomiota ja usein käytetään lisäksi tiivistysnauhoja tai -massoja.

Kulmien ja kaatojen toteutus

Kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa on tärkeää varmistaa, että lattian kaadot on toteutettu oikein, jotta vesi valuu viemäriin eikä jää seisomaan pinnalle. Kulmien ja kaatojen oikeaoppinen vesieristys on tärkeää veden ohjaamiseksi oikein.

Suurten pintojen käsittely

Suurten yhtenäisten pintojen, kuten teollisuushallien tai parkkihallien lattioiden, vesieristys vaatii suunnitelmallisuutta ja usein myös mekaanista kiinnitystä tai raskaita vesieristemassoja.

Erityistilanteiden asennusvinkit:

 • Käytä erikoistiivisteitä läpivientien ympärille
 • Varmista, että kaadot on suunniteltu huolellisesti
 • Käytä raskaita vesieristemassoja suurilla pinnoilla

Vesieristyksen asennusmenetelmät vaihtelevat projektin laajuuden ja vaativuuden mukaan. On tärkeää, että asennus suoritetaan huolellisesti ja ammattitaidolla, jotta vesieriste täyttää sen tehtävän tehokkaasti ja kestävästi.

Yleisimmät Ongelmat ja Niiden Ratkaisut

Vesieristyksessä voi ilmetä useita ongelmia, jotka vaikuttavat rakenteiden kestävyyteen ja turvallisuuteen. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä virheitä vesieristyksessä ja tarjotaan ratkaisuja niiden korjaamiseen.

Tyypilliset virheet ja niiden välttäminen

Vesieristyksen yhteydessä tehtävät virheet voivat johtaa vakaviin kosteusvaurioihin. Tässä on luettelo yleisimmistä virheistä ja vinkkejä niiden välttämiseen:

 • Puutteellinen alustan valmistelu: Alustan huolimaton puhdistus, tasoitus ja kosteuden mittaus voivat heikentää vesieristeen tarttuvuutta ja tehokkuutta.
 • Väärän materiaalin käyttö: Jokaiseen käyttökohteeseen ei sovi sama vesieristemateriaali. Materiaalin valinnassa tulee ottaa huomioon alueen kosteusolosuhteet ja käyttötarkoitus.
 • Saumojen ja liitosten puutteellinen käsittely: Saumat ja liitokset ovat vesieristyksen heikkoja kohtia, jotka vaativat huolellista tiivistämistä.
 • Riittämätön kuivumisaika: Vesieristeen kuivumiselle annettava riittävästi aikaa ennen päällysteen asentamista.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:

 • Varmista, että alusta on asianmukaisesti valmisteltu ennen vesieristeen levittämistä.
 • Valitse oikea materiaali kuhunkin käyttökohteeseen.
 • Käytä erikoistiivisteitä saumojen ja liitosten käsittelyyn.
 • Noudata valmistajan ohjeita kuivumisajoista.

Korjaustoimenpiteet ongelmatilanteissa

Jos vesieristyksessä ilmenee ongelmia, on tärkeää ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vahinkojen minimoimiseksi. Seuraavassa on joitakin yleisiä korjaustoimenpiteitä:

 • Halkeamien ja reikien korjaus: Pienet halkeamat ja reiät voidaan korjata käyttämällä samaa materiaalia kuin alkuperäisessä vesieristyksessä.
 • Saumojen uudelleentiivistäminen: Jos saumoista löytyy vuotoja, ne tulee puhdistaa ja tiivistää uudelleen erikoistiivistemassoilla.
 • Kokonaisvaltainen uusiminen: Jos vesieristys on laajalti vaurioitunut, voi olla tarpeen uusia koko vesieristyskerros.

Korjaustaulukko: Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut

OngelmaKorjaustoimenpideHuomioitavaa
Halkeamat ja reiätPaikkaa erikoismassoillaVarmista materiaalien yhteensopivuus
Saumojen vuodotUudelleentiivistä saumatKäytä korkealaatuisia tiivistysaineita
Laaja-alaiset vauriotUusi koko vesieristyskerrosHarkitse ammattilaisen palkkaamista

Vesieristyksen ongelmien oikea-aikainen tunnistaminen ja korjaaminen on avainasemassa rakenteiden pitkäikäisyyden ja turvallisuuden kannalta.

Vesieristyksen Tarkastus ja Huolto

Vesieristyksen tarkastus ja huolto ovat olennaisia toimenpiteitä märkätilojen pitkäikäisyyden ja toimivuuden varmistamiseksi. Säännölliset tarkastukset ja huoltotoimet auttavat ennaltaehkäisemään kosteusvaurioita ja pidentämään vesieristeen käyttöikää.

Tarkastusprosessin vaiheet

Vesieristyksen tarkastusprosessi koostuu useista vaiheista, jotka varmistavat, että vesieriste on asennettu oikein ja että se toimii tehokkaasti.

 1. Alustan kunnon tarkastus: Tarkastetaan, että alusta on kuiva ja puhdas ennen vesieristeen asennusta.
 2. Vesieristeen visuaalinen tarkastus: Tarkastetaan, että vesieriste on ehjä ja ilman näkyviä vaurioita.
 3. Kosteusmittaus: Varmistetaan, että alustan kosteustaso on riittävän alhainen.
 4. Tiiviyskoe: Suoritetaan tiiviyskoe, esimerkiksi alipainepumpulla, varmistaakseen, että vesieriste on tiivis.
 5. Kalvonpaksuuden mittaus: Tarkastetaan, että vesieristeen paksuus on riittävä ja tasainen.

Tarkastusprosessin tarkistuslista:

 • Alustan kunto
 • Vesieristeen eheys
 • Kosteustasot
 • Tiiviys
 • Kalvonpaksuus

Huollon ja ylläpidon käytännöt

Huollon ja ylläpidon käytännöt ovat tärkeitä vesieristeen pitkäikäisyyden kannalta. Seuraavat toimenpiteet auttavat ylläpitämään vesieristeen kuntoa:

 • Pintojen kuivaus: Kuivaa märkätilojen pinnat säännöllisesti suihkun jälkeen.
 • Pintojen puhdistus: Pese märkätilojen pinnat säännöllisesti ja puhdista lattiakaivot.
 • Ilmanvaihdon tarkastus: Varmista, että märkätilojen ilmanvaihto toimii tehokkaasti.
 • Epäkohtien korjaus: Puutu mahdollisiin epäkohtiin heti, kun ne huomataan.

Huollon ja ylläpidon suositukset:

 • Kuivaa pinnat lastalla ja puhdista ne säännöllisesti.
 • Tarkista ilmanvaihto ja varmista sen riittävyys.
 • Seuraa märkätilojen kuntoa ja reagoi nopeasti mahdollisiin ongelmiin.

Vesieristyksen säännöllinen tarkastus ja huolellinen huolto ovat avainasemassa märkätilojen terveellisyyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Ammattitaitoinen tarkastus ja huolto varmistavat, että vesieriste toimii tehokkaasti ja estää kosteusvaurioiden syntymisen.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy