Näin Pinnoitat Mineriittikaton eli Varttikaton - OmaUrakka

Kirjaudu

Kestävä Ratkaisu Varttikaton Huoltoon

Täydellinen opas mineriittikaton pinnoitukseen: työvaiheet, parhaat materiaalit ja vinkit katon kunnon ylläpitoon. Lue, miten pidennät kattosi ikää turvallisesti ja tehokkaasti.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Miksi mineriittikatto kannattaa pinnoittaa?
Mineriittikaton kunnon arviointi ennen pinnoitusta
Mineriittikaton pinnoituksen työvaiheet
Pinnoitusaineet ja niiden ominaisuudet
Ammattilaisen valinta ja pinnoitustyön kilpailuttaminen
Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen pinnoitustyössä

Miksi mineriittikatto kannattaa pinnoittaa?

Mineriittikatto, joka tunnetaan myös nimellä varttikatto, on rakennettu asbestisementistä. Vaikka se on kestävä ja pitkäikäinen materiaali, vuosien saatossa katto altistuu erilaisille sääolosuhteille, jotka voivat heikentää sen kuntoa. Pinnoituksen avulla voidaan merkittävästi pidentää katon elinikää ja parantaa sen ulkonäköä. Tässä osiossa käsitellään syitä, miksi mineriittikaton pinnoitus on kannattavaa.

Pinnoituksen hyödyt ja vaikutukset katon kuntoon

Pinnoituksella on useita etuja, jotka vaikuttavat suoraan katon kuntoon ja kestävyyteen:

 • Suojaa sääolosuhteilta: Pinnoitus suojaa kattoa auringon UV-säteilyltä, sateelta, lumen kertymiseltä ja jäädyttämiseltä, mikä vähentää materiaalin rapautumista.
 • Esteettinen parannus: Ajan myötä mineriittikatto voi menettää alkuperäisen värinsä ja näyttää vanhalta. Pinnoitus palauttaa katon ulkonäön lähes uudenveroiseksi.
 • Kasvuston ehkäisy: Levät, sammal ja muut kasvustot voivat vaurioittaa kattoa. Pinnoitus estää kasvuston muodostumista.
 • Kustannustehokkuus: Pinnoitus on edullisempi vaihtoehto verrattuna katon täydelliseen uusimiseen. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin katon elinkaaren pidentymisenä.

Pinnoitusprosessin vaikutus:

VaiheVaikutus
PuhdistusPoistaa lian, sammalen ja muut epäpuhtaudet, valmistellen pinnan pinnoitusta varten.
PohjatyötKorjaa mahdolliset vauriot ja varmistaa, että pinnoite tarttuu kunnolla.
PinnoitusSuojaa kattoa, parantaa ulkonäköä ja pidentää elinikää.

Yhteenveto

Pinnoittamalla mineriittikaton sijoitat rakennuksesi tulevaisuuteen. Pinnoitus ei ainoastaan paranna katon ulkonäköä vaan myös suojaa sitä, pidentäen sen käyttöikää merkittävästi. Tämä tekee pinnoituksesta taloudellisesti järkevän päätöksen pitkällä aikavälillä.

Mineriittikaton kunnon arviointi ennen pinnoitusta

Ennen kuin mineriittikattoa ryhdytään pinnoittamaan, on ensiarvoisen tärkeää arvioida katon nykyinen kunto. Tämä vaihe on kriittinen, sillä se määrittää, millaisia toimenpiteitä katto vaatii ennen pinnoitusprosessin aloittamista. Kattorakenteen kunnon tarkastus ja mahdollisten vaurioiden korjaustarpeen määrittäminen ovat keskeisiä toimia, jotka tulee suorittaa huolellisesti.

Kattorakenteen kunnon tarkastus

Kattorakenteen kunnon tarkastuksessa keskitytään katon eri osa-alueiden, kuten aluskatteen, ruoteiden ja läpivientien, kunnon arviointiin. Tarkastuksen aikana kiinnitetään huomiota myös katon yleiseen puhtauteen ja mahdollisiin kasvustoihin, jotka voivat vaikuttaa pinnoitteen tarttuvuuteen ja kestävyyteen.

Tarkastettavat osa-alueet:

 • Aluskate: Onko se ehjä ja toimiva?
 • Ruoteet: Ovatko ne kiinni ja hyvässä kunnossa?
 • Läpiviennit: Onko niissä vuotoja tai muita vaurioita?
 • Kasvustot: Onko katolla sammalta, levää tai muita kasvustoja?

Mahdollisten vaurioiden korjaustarpeen määrittäminen

Kun kattorakenteen kunnon tarkastus on suoritettu, on mahdollisten vaurioiden korjaustarve määriteltävä. Tämä sisältää kaikki tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotka tulee tehdä ennen pinnoituksen aloittamista, jotta pinnoite saadaan tarttumaan kunnolla ja katon elinkaari pidentyy.

Korjaustarpeen arviointi:

 • Vaurioiden laajuus: Onko kyseessä yksittäisiä vaurioita vai laajempia ongelmia?
 • Korjaustoimenpiteet: Mitä korjauksia tarvitaan ja kuinka kiireellisiä ne ovat?
 • Korjausten vaikutus pinnoitukseen: Miten korjaukset vaikuttavat pinnoituksen onnistumiseen?

Ennen pinnoitusta suoritettavat toimenpiteet

 • Puhdistus: Katon perusteellinen puhdistus irtonaisesta liasta ja kasvustoista.
 • Korjaukset: Rikkinäisten levyjen vaihto, tiivistysten uusiminen ja mahdollisten vuotokohtien paikkaus.
 • Tarkastus: Kattorakenteiden ja pinnoitteen tarttumapinnan lopullinen tarkastus ennen pinnoitteen levitystä.

Pinnoituksen onnistuminen riippuu suuresti siitä, kuinka hyvin katto on valmisteltu ennen pinnoitteen levittämistä. Huolellinen kunnon arviointi ja tarvittavat korjaukset takaavat, että pinnoitus suojaa kattoa tehokkaasti ja pidentää sen käyttöikää.

Mineriittikaton pinnoituksen työvaiheet

Mineriittikaton pinnoitus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Työvaiheet jakautuvat puhdistukseen ja esikäsittelyyn, kasvuston torjuntaan sekä pinnoitusaineen valintaan ja levitysmenetelmiin. Jokainen vaihe on tärkeä katon pitkäikäisyyden ja ulkonäön kannalta.

Puhdistus ja esikäsittely

Puhdistus ja esikäsittely ovat ensimmäiset askeleet mineriittikaton pinnoitusprosessissa. Ne varmistavat, että pinnoite tarttuu kattoon kunnolla ja lopputulos on kestävä.

 • Puhdistus: Katon puhdistaminen irtonaisesta liasta, sammalesta, levästä ja muista epäpuhtauksista. Puhdistus voidaan suorittaa painepesurilla tai harjaamalla, riippuen katon likaisuudesta ja herkkyydestä.
 • Esikäsittely: Mahdollisten vaurioiden korjaus, kuten halkeamien paikkaus ja rikkoutuneiden levyjen vaihto. Esikäsittelyyn kuuluu myös katon pohjustaminen erityisellä pohjusteaineella, joka parantaa pinnoitteen tarttuvuutta.

Kasvuston torjunta ja pohjatöiden merkitys

Kasvuston torjunta on keskeinen osa katon valmistelua pinnoitusta varten. Kasvustot, kuten sammal ja levä, voivat heikentää pinnoitteen kestävyyttä ja ulkonäköä.

 • Kasvuston torjunta: Kasvuston poistaminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet sen uudelleenmuodostumisen estämiseksi. Tähän voidaan käyttää erilaisia kasvuston torjunta-aineita, jotka tappavat kasvustot ja estävät niiden kasvun.
 • Pohjatöiden merkitys: Hyvin suoritetut pohjatyöt takaavat pinnoitteen pitkäikäisyyden. Pohjatöihin kuuluu katon huolellinen tarkastus, puhdistus, korjaukset ja pohjustus.

Pinnoitusaineen valinta ja levitysmenetelmät

Pinnoitusaineen valinta on tärkeä osa pinnoitusprosessia, sillä eri aineet tarjoavat erilaisia ominaisuuksia ja suojaustasoja.

 • Pinnoitusaineen valinta: Valinnassa tulee ottaa huomioon katon materiaali, sijainti, altistuminen sääolosuhteille ja haluttu lopputulos. Markkinoilla on useita pinnoitusaineita, jotka on suunniteltu erityisesti mineriittikatoille.
 • Levitysmenetelmät: Pinnoitusaine voidaan levittää ruiskuttamalla, telalla tai siveltimellä. Ruiskutus on nopea ja tehokas menetelmä suurille pinnoille, kun taas tarkempiin kohtiin voidaan käyttää telaa tai sivellintä.

Työvaiheiden yhteenveto:

 1. Puhdistus: Poista kaikki epäpuhtaudet ja kasvustot.
 2. Esikäsittely: Korjaa vauriot ja pohjusta katto.
 3. Kasvuston torjunta: Käytä kasvuston torjunta-aineita.
 4. Pinnoitusaineen valinta: Valitse sopiva pinnoitusaine.
 5. Levitys: Levitä pinnoite valitulla menetelmällä.

Huolellisesti suoritetut työvaiheet takaavat, että mineriittikatto saa parhaan mahdollisen suojan ja ulkonäön pinnoituksen myötä.

Pinnoitusaineet ja niiden ominaisuudet

Pinnoitusaineiden valinta on kriittinen osa pinnoitusprosessia, sillä eri aineilla on omat erityisominaisuutensa, jotka vaikuttavat lopputuloksen kestävyyteen ja ulkonäköön. Tässä osiossa käsitellään vesiohenteisia akrylaattimaaleja, polyureaa ja Rubber-pinnoitteita sekä asbestia sisältävien kattojen pinnoitusaineiden erityisvaatimuksia.

Vesiohenteiset akrylaattimaalit, polyurea ja Rubber-pinnoitteet

Vesiohenteiset akrylaattimaalit ovat suosittuja niiden ympäristöystävällisyyden ja helpon käytettävyyden vuoksi. Ne kuivuvat nopeasti ja tarjoavat hyvän suojan sääolosuhteita vastaan. Akrylaattimaalit ovat tunnettuja hyvästä tartunnastaan, värin ja kiillon pysyvyydestään sekä kulutuksen-, veden- ja puhdistuksenkestävyydestään.

Polyurea on kaksikomponenttinen, kuumana suihkutettava pinnoite, joka kuivuu kosketuskuivaksi noin kymmenessä sekunnissa. Se on erittäin kulutusta kestävä ja soveltuu moniin eri pinnoituskohteisiin. Polyurea on myös lämpötilavaihteluille immuuni, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ulkokäyttöön.

Rubber-pinnoitteet, kuten Liquid Rubber, tarjoavat kestävän laadun pinnoittamiselle, kapseloinnille sekä vedeneristykseen. Ne ovat täysin ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka soveltuvat erinomaisesti myös asbestia sisältävien kattojen pinnoitukseen.

Asbestia sisältävien kattojen pinnoitusaineiden erityisvaatimukset

Asbestia sisältävien kattojen pinnoituksessa on otettava huomioon erityisvaatimukset, jotka liittyvät asbestin käsittelyn turvallisuuteen ja pinnoitusaineiden valintaan. Pinnoitusaineiden on oltava sellaisia, että ne eivät vahingoita asbestikuituja tai päästä niitä ilmaan pinnoitusprosessin aikana. Lisäksi pinnoitusaineiden on tarjottava pitkäaikainen suoja asbestikuitujen vapautumista vastaan.

 • Turvallisuus: Pinnoitusaineiden on oltava turvallisia käyttää asbestia sisältävillä pinnoilla. Tämä tarkoittaa, että ne eivät saa sisältää liuottimia, jotka voivat vahingoittaa asbestikuituja.
 • Kestävyys: Pinnoitusaineiden on tarjottava pitkäaikainen suoja asbestikuitujen vapautumista vastaan. Tämä tarkoittaa, että pinnoitteiden on oltava kulutusta kestäviä ja säänkestäviä.

Pinnoitusaineiden valinta:

 • Vesiohenteiset akrylaattimaalit ovat suosittu valinta niiden ympäristöystävällisyyden ja helpon käytettävyyden vuoksi.
 • Polyurea tarjoaa erinomaisen kulutuksenkestävyyden ja on lämpötilavaihteluille immuuni, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ulkokäyttöön.
 • Rubber-pinnoitteet, kuten Liquid Rubber, tarjoavat kestävän laadun ja ovat täysin ympäristöystävällisiä, soveltuen erinomaisesti myös asbestia sisältävien kattojen pinnoitukseen.

Pinnoitusaineiden valinnassa on tärkeää ottaa huomioon katon materiaali, käyttötarkoitus ja ympäristöolosuhteet, jotta voidaan varmistaa pinnoituksen pitkäikäisyys ja turvallisuus.

Ammattilaisen valinta ja pinnoitustyön kilpailuttaminen

Ammattilaisen valinta ja pinnoitustyön kilpailuttaminen

Valitsemalla oikean ammattilaisen ja kilpailuttamalla pinnoitustyön varmistat, että mineriittikattosi pinnoitus suoritetaan laadukkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tässä osiossa käsitellään, miten valita oikea ammattilainen pinnoitustyöhön ja miten kilpailutusprosessi kannattaa toteuttaa.

Mineriittikaton pinnoittajaksi ammattilainen

Mineriittikaton pinnoitus vaatii erityisosaamista, sillä katto sisältää asbestia, jonka käsittelyyn liittyy terveysriskejä. On tärkeää valita ammattilainen, jolla on kokemusta asbestikattojen käsittelystä ja pinnoituksesta.

 • Pätevyys ja kokemus: Varmista, että valitsemallasi ammattilaisella on tarvittavat luvat ja sertifikaatit asbestityöhön sekä kokemusta vastaavista pinnoitusprojekteista.
 • Referenssit: Kysy ja tarkista aiempien asiakkaiden kokemuksia ja referenssikohteita.
 • Turvallisuus: Ammattilaisen tulee noudattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä asbestin käsittelyssä.

Pinnoitustyön kilpailuttaminen ja hinta-arviot

Kilpailuttamalla pinnoitustyön saat useita tarjouksia, joiden perusteella voit vertailla hintoja, palvelun laatua ja aikatauluja. Tämä auttaa sinua tekemään tietoon perustuvan päätöksen ja saamaan parhaan mahdollisen vastineen rahoillesi.

 • Tarjouspyyntö: Laadi yksityiskohtainen tarjouspyyntö, joka sisältää tiedot katon koosta, nykykunnosta ja toivotusta pinnoitusmateriaalista.
 • Vertailu: Vertaa saamiasi tarjouksia huolellisesti. Huomioi paitsi hinta, myös tarjouksen sisältö, aikataulu ja takuuehdot.
 • Neuvottelu: Älä pelkää neuvotella ehdotuksista. Kysy lisäkysymyksiä ja pyydä tarkennuksia tarvittaessa.

Hinta-arvioiden vertailu:

PalveluntarjoajaHinta-arvioSisältöAikatauluTakuu
Ammattilainen A3000 €Kattava2 viikkoa5 vuotta
Ammattilainen B2800 €Perus3 viikkoa3 vuotta
Ammattilainen C3200 €Premium1 viikko10 vuotta
 • Päätöksenteko: Valitse tarjous, joka parhaiten vastaa tarpeitasi ja budjettiasi, ottaen huomioon työn laatu ja takuuehdot.

Valitsemalla pätevän ammattilaisen ja kilpailuttamalla pinnoitustyön varmistat, että mineriittikattosi saa parhaan mahdollisen käsittelyn. Tämä ei ainoastaan pidentä katon elinikää, vaan myös parantaa sen ulkonäköä ja arvoa.

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen pinnoitustyössä

Kotitalousvähennys on verohelpotus, joka voidaan hyödyntää myös mineriittikaton pinnoitustyössä. Tämä osio käsittelee kotitalousvähennyksen ehtoja ja sitä, miten voit hyödyntää vähennystä pinnoitustyön yhteydessä.

Kotitalousvähennyksen ehdot

Kotitalousvähennyksen saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Vähennystä ei myönnetä, jos työ on maksettu kunnalle tai kaupungille, tai jos työstä on saatu vakuutuskorvausta tai julkista tukea.

 • Työn tulee olla maksettu yksityishenkilölle tai yritykselle, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
 • Vähennystä ei saa, jos työ on maksettu kunnalle tai kaupungille, tai jos työstä on saatu vakuutuskorvausta tai julkista tukea.
 • Vähennys on henkilökohtainen, mutta puolisot voivat jakaa sen keskenään.

Hyödyntämisen periaatteet:

 1. Työn tulee kuulua kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin, kuten asunnon remontit.
 2. Työnantajan sivukulut voidaan myös vähentää.
 3. Vähennys on 40 % työn osuudesta laskussa ja 20 % työnantajan sivukuluista.

Miten hyödyntää kotitalousvähennystä pinnoitustyössä

Kun olet teettänyt mineriittikaton pinnoitustyön, voit hyödyntää kotitalousvähennystä seuraavasti:

 • Pyydä eritelty lasku työn osuudesta ja mahdollisista sivukuluista.
 • Ilmoita vähennyskelpoiset kulut verokortille tai veroilmoitukselle.
 • Muista, että et voi saada vähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärät:

 • 3 500 euroa henkilöä kohti, jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen.
 • 2 250 euroa muille kotitalousvähennykseen oikeuttaville töille.

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen pinnoitustyössä voi tuoda merkittäviä säästöjä ja onkin suositeltavaa ottaa selvää oikeudesta vähennykseen ja sen suuruudesta. Vähennys voi alentaa pinnoitustyön kokonaiskustannuksia ja tehdä investoinnista entistä kannattavamman.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy