Lumenpudotuksen Opas Taloyhtiöille ja Kiinteistönomistajille

Kirjaudu

Turvallisuus, Vastuut ja Vinkit Lumenpudotukseen

Lue, miten lumenpudotus tulisi suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti taloyhtiöissä. Sisältää vinkit, vastuut ja parhaat käytännöt.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon kattoremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko kattoremonttiremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Miksi lumenpudotus on tärkeää?
Lumenpudotuksen oikea-aikaisuus
Vastuut ja velvollisuudet
Turvallisuus lumenpudotuksessa
Viisi vinkkiä lumenpudotukseen kerrostalon katolta
Lumenpudotuksen ulkoistaminen

Miksi lumenpudotus on tärkeää?

Lumenpudotuksen tärkeys taloyhtiössä

Lumenpudotus on taloyhtiöiden kannalta kriittinen toimenpide, joka takaa sekä rakennusten että niiden asukkaiden turvallisuuden talvikaudella. Lumen ja jään kertyminen katoille voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten vesivahinkoja, katon romahtamisen riskin ja vaaratilanteita ohikulkijoille. Tässä osiossa käsitellään lumenpudotuksen merkitystä taloyhtiössä ja annetaan vinkkejä sen suorittamiseen

 • Rakenteellinen turvallisuus: Liiallinen lumen kertyminen katolle voi ylittää rakenteiden kantokyvyn, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa katon romahtamiseen.
 • Vesivahinkojen ehkäisy: Sulamisvedet voivat tunkeutua rakenteisiin ja aiheuttaa kosteus- ja vesivahinkoja.
 • Ohikulkijoiden turvallisuus: Lumen ja jään putoaminen katolta voi aiheuttaa vaaratilanteita ohikulkijoille.

Lumenpudotuksen suunnittelu ja toteutus

Ennakointi ja ajoitus

Lumenpudotuksen suunnittelu tulisi aloittaa jo ennen talvikauden alkua. Sääennusteita seuraamalla ja katon kuntoa tarkkailemalla voidaan arvioida, milloin lumenpudotus on ajankohtaista.

Turvallisuus ensisijaisena

Turvallisuus on lumenpudotuksessa ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää varmistaa, että lumenpudotus suoritetaan turvallisesti käyttäen oikeita välineitä ja suojavarusteita.

 • Käytä turvavaljaita ja kiinnitä ne turvallisesti.
 • Sulje alue, jolla lumenpudotus suoritetaan, estääksesi pääsyn vaara-alueelle.
 • Käytä asianmukaisia työvälineitä, kuten lumilapioita ja -harjoja, jotka on suunniteltu kattojen puhdistamiseen.

Vastuun jakaminen

Taloyhtiön hallituksen tulisi selkeästi määritellä, kuka on vastuussa lumenpudotuksesta. Usein tehtävä kuuluu kiinteistönhuollolle, mutta myös ulkopuolisia palveluntarjoajia voidaan käyttää.

Yhteenveto

Lumenpudotus on olennainen osa taloyhtiön ylläpitotoimia talvikaudella. Sen merkitys rakennusten rakenteellisen eheyden, asukkaiden ja ohikulkijoiden turvallisuuden kannalta on suuri. Oikea-aikainen ja turvallinen lumenpudotus vaatii huolellista suunnittelua ja vastuunjakoa taloyhtiön sisällä.

Lumenpudotuksen oikea-aikaisuus

Lumenpudotuksen ajankohta on kriittinen tekijä, joka vaikuttaa sekä katon että ympäristön turvallisuuteen. Oikein ajoitettu lumenpudotus voi estää vahinkoja ja turvata kiinteistön käyttäjien turvallisuuden. Tässä osiossa käsitellään, milloin lumenpudotus tulisi suorittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat oikean ajankohdan määrittelyyn.

Lumenpudotuksen ajoituksen merkitys

Lumenpudotuksen ajoitus on tärkeää, sillä se vaikuttaa:

 • Rakenteelliseen turvallisuuteen: Liiallinen lumikuorma voi ylittää katon kantokyvyn ja aiheuttaa rakenteellisia vaurioita.
 • Vesivahinkojen ehkäisyyn: Sulamisvedet voivat aiheuttaa kosteusvaurioita, jos lumi ei pääse valumaan pois katolta.
 • Turvallisuuteen: Putoava lumi ja jää voivat olla vaarallisia ohikulkijoille.

Milloin lumenpudotus tulisi suorittaa?

Lumenpudotuksen ajankohta riippuu useista tekijöistä, kuten lumikuorman määrästä, sääolosuhteista ja katon rakenteesta. Yleisesti ottaen lumenpudotukseen on syytä ryhtyä, kun:

 • Lumikuorma lähestyy katon kantokyvyn raja-arvoja. Kattojen kantokyky on suunniteltu kestämään tietty lumikuorma, joka vaihtelee alueittain.
 • Lumi on kevyttä ja pakkasta. Juuri satanut pakkaslumi on helpompi poistaa ennen kuin se tiivistyy.
 • Sääennusteet ennakoivat lisää lumisadetta. Ennakoiva toiminta on tärkeää, jotta lumikuorma ei kasva liian suureksi.

Lumikuorman arviointi

Lumikuorman arviointiin vaikuttavat:

 • Lumen syvyys ja tiheys. Lumikuorman paino voidaan laskea kaavalla: lumikuorma (kg/m²) = lumen syvyys (m) x lumen tiheys (kg/m³).
 • Katon rakenteelliset ominaisuudet. Vanhemmissa rakennuksissa, joiden lumikuorman kestokykyä ei tunneta, lumenpudotus tulisi suorittaa aina, kun lunta on kertynyt runsaasti.

Lumenpudotuksen suunnittelu

Lumenpudotuksen suunnittelussa tulee huomioida:

 • Turvallisuus. Käytä asianmukaisia turvavarusteita ja sulje lumenpudotusalue.
 • Ammattitaito. Ammattilaisten käyttö on suositeltavaa, sillä he osaavat arvioida lumenpudotuksen tarpeen ja suorittaa sen turvallisesti.

Yhteenveto

Oikea-aikainen lumenpudotus on olennainen osa kiinteistön talvikunnossapitoa. Sen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon lumikuorman määrä, sääolosuhteet ja katon rakenteelliset ominaisuudet. Ammattilaisten käyttö lumenpudotuksessa on suositeltavaa turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.

Vastuut ja velvollisuudet

Lumenpudotus on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, ja sen suorittamiseen liittyy selkeitä vastuita ja velvollisuuksia. Sekä kiinteistönomistajilla että taloyhtiön hallituksella on omat roolinsa lumenpudotuksen organisoinnissa ja turvallisuuden varmistamisessa.

Kiinteistönomistajan vastuu

Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia, että kiinteistön katto on turvallinen ja että lumenpudotus suoritetaan asianmukaisesti. Tämä sisältää:

 • Lumenpudotuksen järjestäminen: Kiinteistönomistajan tulee varmistaa, että lumenpudotus tehdään tarvittaessa ja turvallisesti.
 • Turvallisuusmääräysten noudattaminen: On tärkeää noudattaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.
 • Vakuutusturvan ylläpito: Kiinteistönomistajan tulee huolehtia, että kiinteistöllä on voimassa oleva vakuutus mahdollisten vahinkojen varalta.

Taloyhtiön hallituksen rooli

Taloyhtiön hallituksen rooli lumenpudotuksessa käsittää useita tehtäviä:

 • Vastuun delegointi: Hallituksen tulee määritellä, kuka on vastuussa lumenpudotuksesta – kiinteistönhuolto, ulkopuolinen urakoitsija tai taloyhtiön asukkaat.
 • Valvonta ja seuranta: Hallituksen tulee valvoa, että lumenpudotus suoritetaan säännöllisesti ja turvallisuus huomioiden.
 • Tiedottaminen: Asukkaiden informointi lumenpudotuksen aikatauluista ja turvallisuusohjeista on hallituksen vastuulla.

Vastuunjaon selkeyttäminen

Vastuunjaon selkeyttäminen on tärkeää, jotta lumenpudotus sujuu ongelmitta. Taulukko alla havainnollistaa eri osapuolten vastuita:

OsapuoliVastuu
KiinteistönomistajaLumenpudotuksen järjestäminen ja turvallisuusmääräysten noudattaminen
Taloyhtiön hallitusVastuun delegointi, valvonta ja tiedottaminen
KiinteistönhuoltoLumenpudotuksen toteutus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen
AsukkaatOhjeistuksen noudattaminen ja turvallisuudesta huolehtiminen

Yhteenveto

Lumenpudotuksen vastuut ja velvollisuudet ovat keskeinen osa kiinteistön ylläpitoa talvikaudella. Kiinteistönomistajan ja taloyhtiön hallituksen tulee yhdessä varmistaa, että lumenpudotus suoritetaan turvallisesti ja ajallaan. Selkeä vastuunjako ja hyvä kommunikaatio kaikkien osapuolten välillä ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä ja kiinteistön turvallisuuden ylläpitämisessä.

Turvallisuus lumenpudotuksessa

Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää lumenpudotuksessa, sillä työhön liittyy useita riskejä. Oikeilla turvallisuusvälineillä ja -toimenpiteillä voidaan minimoida onnettomuuksien riski ja varmistaa sekä työntekijöiden että ohikulkijoiden turvallisuus.

Turvallisuusvälineet ja -toimenpiteet

Turvallisuusvälineiden ja -toimenpiteiden käyttö on välttämätöntä lumenpudotuksen aikana. Tärkeimmät turvallisuusvälineet ja -toimenpiteet sisältävät:

 • Turvavaljaat ja -köydet: Kaikkien katolla työskentelevien tulee käyttää asianmukaisia turvavaljaita ja -köysiä, jotka estävät putoamisen.
 • Kypärä: Putoavat jääpalat ja lumi voivat aiheuttaa vakavia vammoja, joten kypärän käyttö on suositeltavaa.
 • Turva-alueen merkitseminen: Lumenpudotusalueen ympärille tulee asettaa selkeät merkinnät, jotka varoittavat ohikulkijoita putoavasta lumesta ja jäästä.
 • Käyttöohjeiden noudattaminen: Kaikkien turvallisuusvälineiden ja -laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa huolellisesti.

Turvallisuustoimenpiteiden tarkistuslista:

 • Käytä aina turvavaljaita katolla työskennellessäsi.
 • Varmista, että turvavaljaat ja -köydet ovat asianmukaisesti kiinnitetty ja tarkastettu.
 • Käytä kypärää suojataksesi päätäsi putoavilta esineiltä.
 • Merkitse turva-alue selkeästi ja varoita ohikulkijoita.
 • Noudata kaikkien turvavälineiden ja -laitteiden käyttöohjeita.

Vältettävät riskit ja onnettomuudet

Lumenpudotukseen liittyy useita riskejä, jotka on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä välttämään:

 • Putoamisvaara: Katolta putoaminen on yksi suurimmista riskeistä lumenpudotuksessa.
 • Putoavat esineet: Lumi ja jää voivat pudota yllättäen, aiheuttaen vaaraa sekä katolla työskenteleville että ohikulkijoille.
 • Liukastumisvaara: Lumi ja jää tekevät katoista liukkaita, mikä lisää putoamisriskiä.
 • Katon vaurioituminen: Väärin suoritettu lumenpudotus voi vahingoittaa katon pintaa tai rakenteita.

Ennaltaehkäisy on avainasemassa

Turvallisuusriskien ennaltaehkäisy on keskeistä lumenpudotuksen turvallisessa suorittamisessa. Oikeiden turvallisuusvälineiden käyttö, turva-alueen merkitseminen ja työntekijöiden koulutus ovat tärkeitä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Yhteenveto

Turvallisuus lumenpudotuksessa on monitahoinen kokonaisuus, joka vaatii huolellista suunnittelua ja oikeiden turvallisuusvälineiden käyttöä. Riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat avainasemassa onnettomuuksien välttämiseksi. Turvallisuusvälineiden ja -toimenpiteiden noudattaminen varmistaa, että lumenpudotus voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Viisi vinkkiä lumenpudotukseen kerrostalon katolta

Lumenpudotus kerrostalon katolta vaatii erityistä huolellisuutta ja oikeita toimintatapoja. Seuraavat viisi vinkkiä auttavat suorittamaan lumenpudotuksen turvallisesti ja tehokkaasti.

1. Turvallisuuden varmistaminen

 • Käytä aina turvavaljaita ja -köysiä katolla liikkuessasi.
 • Varmista, että turvavälineet ovat asianmukaisesti tarkastettuja ja hyväksyttyjä.
 • Sulje alue lumenpudotuksen ajaksi ja varoita ohikulkijoita mahdollisista vaaroista.

2. Oikean ajankohdan valinta

 • Seuraa sääennusteita ja valitse lumenpudotukselle suotuisa säätila.
 • Vältä lumenpudotusta kovalla tuulella tai huonossa näkyvyydessä.

3. Oikeiden työvälineiden käyttö

 • Käytä lumilapioita ja -harjoja, jotka on suunniteltu erityisesti kattojen puhdistamiseen.
 • Vältä teräväreunaisia työkaluja, jotka voivat vahingoittaa katon pintaa.

4. Työskentely pareittain

 • Työskentele aina vähintään kahden henkilön ryhmässä.
 • Toinen henkilö voi toimia turvamiehenä ja varmistaa, että työskentely on turvallista.

5. Ammattilaisen palkkaaminen tarvittaessa

 • Jos lumenpudotus tuntuu liian vaaralliselta tai haastavalta, käytä ammattilaisten palveluita.
 • Ammattilaiset tuntevat turvallisuusmääräykset ja osaavat arvioida lumenpudotuksen tarpeen oikein.

Yhteenveto

Lumenpudotus kerrostalon katolta on tärkeä toimenpide, joka tulee suorittaa huolellisesti ja turvallisuus edellä. Käyttämällä oikeita työvälineitä, työskentelemällä pareittain ja valitsemalla oikea ajankohta, voidaan varmistaa, että lumenpudotus sujuu ongelmitta. Ammattilaisten palkkaaminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos lumenpudotus koetaan liian haastavaksi.

Lumenpudotuksen ulkoistaminen

Lumenpudotuksen ulkoistaminen ammattilaisille voi olla järkevä ratkaisu monissa tilanteissa. Tässä osiossa käsitellään, milloin ja miksi lumenpudotus kannattaa ulkoistaa, sekä mitä hyötyjä ulkoistamisesta voi saada.

Milloin ulkoistaa lumenpudotus?

Lumenpudotuksen ulkoistaminen voi olla perusteltua seuraavissa tilanteissa:

 • Kun turvallisuusriskit ovat suuret: Erityisesti korkeilla tai vaikeapääsyisillä katoilla työskentely voi olla vaarallista ilman asianmukaista varustusta ja koulutusta.
 • Kun oma resurssi ei riitä: Kiinteistöjen ylläpitäjillä ei välttämättä ole tarvittavia työvälineitä tai riittävästi henkilöstöä lumenpudotuksen suorittamiseen.
 • Kun halutaan varmistaa työn laatu: Ammattilaiset tuntevat parhaat käytännöt ja turvallisuusmääräykset, mikä takaa työn korkean laadun.

Miksi ulkoistaa lumenpudotus?

Ulkoistamisen hyödyt voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Turvallisuuden parantuminen: Ammattilaiset käyttävät asianmukaisia turvavälineitä ja tuntevat turvallisuusprotokollat, mikä vähentää onnettomuusriskiä.
 • Ajan ja vaivan säästö: Ulkoistamalla lumenpudotuksen voi kiinteistön ylläpitäjä keskittyä muihin tehtäviin.
 • Vastuun siirtyminen: Mahdolliset vahingot tai onnettomuudet kuuluvat urakoitsijan vastuulle, kun työ on ulkoistettu.

Päätöksenteon tueksi

Ennen lumenpudotuksen ulkoistamista on tärkeää arvioida kiinteistön tarpeet ja vertailla eri palveluntarjoajien tarjouksia. Taulukko alla auttaa hahmottamaan päätöksenteon kriteereitä:

KriteeriKuvaus
TurvallisuusOnko palveluntarjoajalla asianmukaiset turvavälineet ja -koulutus?
KustannuksetMiten palvelun hinta suhteutuu omiin resursseihin verrattuna?
KokemusOnko palveluntarjoajalla kokemusta vastaavista kohteista?
VakuutuksetOnko urakoitsijalla voimassaolevat vakuutukset mahdollisten vahinkojen varalta?

Yhteenveto

Lumenpudotuksen ulkoistaminen voi tarjota monia etuja, kuten parantaa turvallisuutta, säästää aikaa ja siirtää vastuun ammattilaisille. Päätöksen teossa on tärkeää arvioida kiinteistön tarpeita ja vertailla eri palveluntarjoajien tarjouksia huolellisesti. Näin varmistetaan, että lumenpudotus suoritetaan tehokkaasti ja turvallisesti.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy