Savupiippu Opas 2024 - Asennus, Huolto ja Turvallisuus

Kirjaudu

Kaikki Mitä Sinun Tarvitsee Tietää Savupiipuista

Tutustu savupiippujen rakenteisiin, asennukseen, huoltoon ja turvallisuuteen tässä kattavassa oppaassa.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon kattoremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko kattoremonttiremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Tutustu myös näihin remontteihin

Sisällysluettelo

Seuraavat asiat kannattaa tietää savupiipuista
Savupiipun rakenteelliset ominaisuudet
Savupiipun asennus ja käyttöönotto
Savupiipun huolto ja kunnossapito
Savupiipun turvallisuus

Seuraavat asiat kannattaa tietää savupiipuista

Savupiipun suunnittelu, asennus ja ylläpito vaativat huolellista suunnittelua ja tietoisuutta monista tekijöistä. Tässä osiossa käsitellään keskeisiä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon savupiipun elinkaaren eri vaiheissa.

Suunnittelu ja sijoittelu

 • Materiaalivalinta: Valitse savupiipun materiaali huolellisesti ottaen huomioon tulisijan tyyppi ja savukaasujen lämpötila.
 • Savupiipun mitoitus: Varmista, että savupiipun mitoitus on tehty oikein, jotta se kestää sekä mekaaniset että kemialliset rasitukset.
 • Sijoittelu: Savupiipun sijoittelu rakennuksessa on tärkeää paloturvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Vältä irtaimiston sijoittamista savupiipun välittömään läheisyyteen.

Asennus

 • Pystysuoruus: Savupiipun on oltava mahdollisimman pystysuora, jotta sen toimivuus ja paloturvallisuus eivät vaarannu.
 • Säänkestävyys: Suojaa savupiipun yläpää sään vaikutuksilta, esimerkiksi valamalla betonista suojakaulus.

Huolto ja kunnossapito

 • Säännöllinen nuohous: Nuohous on tärkeää savupiipun toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Tarkista paikalliset määräykset nuohouksen tiheydestä.
 • Tarkastukset: Suorita säännöllisiä tarkastuksia savupiipun kunnon varmistamiseksi. Etsi mahdollisia halkeamia tai muita vaurioita.

Turvallisuus

 • Paloturvallisuus: Noudata paloturvallisuusmääräyksiä savupiipun suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä.
 • Lämpötilankestävyys: Varmista, että savupiipun lämpötilankestävyys ei ylity tulisijasta tulevan savukaasun lämpötilan myötä.

Ympäristövaikutukset

 • Energiatehokkuus: Savupiipun suunnittelussa ja valinnassa kannattaa huomioida myös energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen.

Tulevaisuuden näkymät

 • Teknologian kehitys: Pidä silmällä uusia teknologioita ja innovaatioita savupiippujen alalla, jotka voivat parantaa niiden toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Muista, että savupiipun suunnittelu ja ylläpito vaativat ammattitaitoa ja tietämystä. Konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita varmistaaksesi, että savupiippusi on turvallinen, tehokas ja kestävä.

Savupiipun rakenteelliset ominaisuudet

Savupiipun rakenteelliset ominaisuudet ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen toimivuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Tässä osiossa käsitellään tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät savupiipun materiaaleihin, mitoitukseen ja suunnitteluun sekä liitäntään tulisijaan.

Materiaalit ja niiden valinta

Savupiipun materiaalin valinta on ensimmäinen askel suunnitteluprosessissa. Materiaalin tulee kestää korkeita lämpötiloja, olla paloturvallinen ja sopia yhteen tulisijan kanssa. Yleisimpiä materiaaleja ovat teräs, tiili ja betoni. Kunkin materiaalin valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten:

 • Lämpötilankestävyys: Materiaalin on kestettävä tulisijasta syntyvien kaasujen lämpötila.
 • Paloturvallisuus: Materiaalin on oltava palamaton ja sen on estettävä tulipalon leviäminen.
 • Yhteensopivuus tulisijan kanssa: Materiaalin on sovittava yhteen tulisijan tyyppi ja käytettävän polttoaineen kanssa.

Savupiipun mitoitus ja suunnittelu

Savupiipun mitoitus ja suunnittelu ovat kriittisiä vaiheita, jotka varmistavat sen oikean toiminnan ja turvallisuuden. Suunnitteluprosessissa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten:

 • Savupiipun korkeus ja halkaisija: Nämä mitat vaikuttavat savun virtaukseen ja vetoon.
 • Sijainti rakennuksessa: Savupiipun sijainti vaikuttaa sen altistumiseen ulkoisille olosuhteille ja mahdollisille vaikutuksille rakennuksen rakenteeseen.
 • Turvallisuusmääräykset: Rakennesuunnitelman on noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä ja turvallisuusstandardeja.

Savupiipun liitäntä tulisijaan

Savupiipun ja tulisijan välinen liitäntä on tärkeä osa kokonaisuutta, joka vaikuttaa niiden yhteistoimintaan ja turvallisuuteen. Liitännässä tulee huomioida:

 • Liitoksen tiiviys: Välttämätöntä savukaasujen ohjaamiseksi oikein ja estämään vuodot.
 • Lämpölaajeneminen: Rakenteiden ja liitosten on kestettävä lämpötilan vaihteluita ilman, että ne vahingoittuvat.
 • Suojaetäisyydet: Savupiipun ja palamattomien rakenteiden välille on jätettävä riittävä etäisyys turvallisuuden varmistamiseksi.

Näiden tekijöiden huomioiminen savupiipun suunnittelussa ja toteutuksessa on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sen turvallinen ja tehokas toiminta vuosiksi eteenpäin.

Savupiipun asennus ja käyttöönotto

Savupiipun asennus ja käyttöönotto ovat kriittisiä vaiheita, jotka vaativat tarkkuutta ja ammattitaitoa. Oikein asennettu ja tarkistettu savupiippu takaa turvallisen käytön ja pitkän käyttöiän.

Asennusprosessin vaiheet

Asennusprosessi koostuu useista vaiheista, jotka tulee suorittaa huolellisesti ja järjestelmällisesti:

 1. Suunnittelun tarkistus: Varmista, että suunnitelmat ovat ajan tasalla ja noudattavat kaikkia paikallisia määräyksiä.
 2. Tarvikkeiden hankinta: Hanki kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.
 3. Perustan valmistelu: Rakenna tukeva ja tasainen perusta savupiipulle.
 4. Rakenteen pystytys: Asenna savupiippu huolellisesti valmistajan ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti.
 5. Liitosten tiivistäminen: Varmista, että kaikki liitokset ovat tiiviitä ja turvallisia.
 6. Tarkastukset asennuksen aikana: Suorita tarkastuksia säännöllisesti asennusprosessin aikana, jotta mahdolliset virheet voidaan korjata ajoissa.

Käyttöönoton tarkistuslista

Ennen savupiipun käyttöönottoa on suoritettava kattava tarkistus, joka sisältää seuraavat kohdat:

 • Rakenteellinen eheys: Tarkista, että savupiippu on asennettu suoraan ja että se on rakenteellisesti eheä.
 • Liitosten tiiviys: Varmista, että kaikki liitokset ovat tiiviitä ja että savukaasut ohjautuvat oikein.
 • Suojaetäisyydet: Tarkista, että savupiippu on oikealla etäisyydellä palavista materiaaleista.
 • Ilmanvaihto: Varmista, että savupiipun ympärillä on riittävä ilmanvaihto.
 • Nuohousluukut: Tarkista, että nuohousluukut ovat helposti saavutettavissa ja että ne toimivat oikein.
 • Tulipesän ja savupiipun liitäntä: Tarkista, että tulipesän ja savupiipun välinen liitäntä on tiivis ja turvallinen.

Kun kaikki tarkistuslistan kohdat on käyty läpi ja mahdolliset puutteet korjattu, savupiippu on valmis käyttöönotettavaksi. Muista, että savupiipun asennus ja käyttöönotto tulee aina suorittaa ammattilaisen toimesta, jotta turvallisuus ja toimivuus voidaan taata.

Savupiipun huolto ja kunnossapito

Savupiipun säännöllinen huolto ja kunnossapito ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotka varmistavat tulisijan turvallisen käytön ja pitkän käyttöiän. Tässä osiossa käsitellään savupiipun huollon merkitystä, tyypillisiä huoltotoimenpiteitä sekä korjaus- ja muutostöitä.

Säännöllisen huollon merkitys

Savupiipun säännöllinen huolto on ensiarvoisen tärkeää, sillä se:

 • Parantaa paloturvallisuutta: Estää nokipalojen ja muiden tulipalojen riskin.
 • Pidentää savupiipun käyttöikää: Ehkäisee ennenaikaista kulumista ja vaurioita.
 • Tehostaa lämmitystehokkuutta: Pitää savupiipun vedon optimaalisena ja vähentää polttoaineen kulutusta.

Tyypilliset huoltotoimenpiteet

Savupiipun huoltoon kuuluu useita toimenpiteitä, jotka tulee suorittaa säännöllisesti:

 • Nuohous: Poistaa nokea ja muita palamisjäämiä, jotka voivat aiheuttaa nokipalon.
 • Tarkastukset: Ammattilaisen suorittamat visuaaliset ja tekniset tarkastukset paljastavat mahdolliset vauriot tai puutteet.
 • Tiivistyskorjaukset: Estävät savukaasujen vuotamisen asuintiloihin.
 • Ilmanvaihdon varmistaminen: Tarkistetaan, että savupiippu saa riittävästi korvausilmaa.

Korjaus- ja muutostyöt

Korjaus- ja muutostöitä tarvitaan, kun savupiippu on vaurioitunut tai kun tulisijan käyttötarkoitus muuttuu. Tyypillisiä korjaus- ja muutostöitä ovat:

 • Massaus ja putkitus: Vahvistaa savupiipun rakennetta ja parantaa sen paloturvallisuutta.
 • Hormin korotus: Parantaa vedon toimivuutta ja vähentää savun takaisinvirtausta.
 • Savupiipun pellitys: Suojaa savupiipun ulkopintaa sään aiheuttamilta vaurioilta.

Huomioitavaa: Kaikki korjaus- ja muutostyöt tulee suorittaa ammattilaisen toimesta, jotta savupiipun toimivuus ja turvallisuus voidaan taata.

Savupiipun huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotka vaativat huolellisuutta ja ammattitaitoa. Säännöllisellä huollolla ja tarvittaessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä varmistetaan savupiipun turvallinen ja tehokas toiminta vuosiksi eteenpäin.

Savupiipun turvallisuus

Savupiipun turvallisuus on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa koko rakennuksen turvallisuuteen. Tässä osiossa käsitellään turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja, tulipalon ja muiden vaaratilanteiden ehkäisyä sekä häiriötilanteiden hallintaa.

Turvallisuusmääräykset ja -standardit

Turvallisuusmääräykset ja -standardit ovat suunniteltu varmistamaan, että savupiiput ovat turvallisia käyttää. Ne sisältävät ohjeita ja vaatimuksia, jotka koskevat:

 • Rakennusmateriaaleja: Materiaalien on oltava paloturvallisia ja kestettävä korkeita lämpötiloja.
 • Asennusta: Savupiipun asennuksen on noudatettava tiukkoja standardeja, jotta se toimii turvallisesti.
 • Huoltoa: Säännöllinen huolto ja tarkastukset ovat välttämättömiä savupiipun turvallisuuden varmistamiseksi.

Tulipalon ja muiden vaaratilanteiden ehkäisy

Tulipalon ja muiden vaaratilanteiden ehkäisy on tärkeä osa savupiipun turvallisuutta. Seuraavat toimenpiteet auttavat ehkäisemään vaaratilanteita:

 • Säännöllinen nuohous: Poistaa nokea ja muita palamisjäämiä, jotka voivat syttyä palamaan.
 • Oikea käyttö: Tulisijan ja savupiipun oikea käyttö vähentää tulipalon riskiä.
 • Turvallisuusetäisyyksien noudattaminen: Savupiipun ja palavien materiaalien välillä on oltava riittävät etäisyydet.

Häiriötilanteiden hallinta

Häiriötilanteiden hallinta on olennainen osa savupiipun turvallisuutta. Se sisältää:

 • Hälytysjärjestelmät: Savuhälyttimet ja muut hälytysjärjestelmät varoittavat vaaratilanteista ajoissa.
 • Toimintasuunnitelma: Selkeä toimintasuunnitelma häiriötilanteiden varalta auttaa reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.
 • Koulutus: Rakennuksen asukkaiden tai käyttäjien koulutus savupiipun turvallisesta käytöstä ja häiriötilanteiden hallinnasta.

Yhteenveto: Savupiipun turvallisuus on monitahoinen kokonaisuus, joka vaatii huolellista suunnittelua, asennusta, huoltoa ja käyttöä. Noudattamalla turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja, ehkäisemällä tulipaloja ja muita vaaratilanteita sekä hallitsemalla mahdollisia häiriötilanteita voidaan varmistaa savupiipun turvallinen käyttö.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy