Energiatehokkuutta Parantava Yläpohjan Lisäeristys

Kirjaudu

Yläpohjan Lisäeristys - Näin Parannat Kotisi Energiatehokkuutta

Opi, kuinka yläpohjan lisäeristys vähentää lämmönhukkaa ja alentaa lämmityskuluja. Kattava opas eristysmateriaaleista, toteutuksesta ja hyödyistä.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon kattoremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko kattoremonttiremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Yläpohjan lisäeristyksen merkitys energiatehokkuudelle
Yläpohjan lisäeristyksen suunnittelu
Eristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet
Yläpohjan lisäeristyksen toteutus
Tyypilliset virheet ja niiden välttäminen
Yläpohjan lisäeristyksen hyödyt ja kustannukset
Usein kysytyt kysymykset

Yläpohjan lisäeristyksen merkitys energiatehokkuudelle

Yläpohjan lisäeristys on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Lämmön nousun periaatteen mukaan lämmin ilma kohoaa ylöspäin, mikä tarkoittaa, että ilman riittävää eristystä suuri osa lämmöstä karkaa rakennuksesta yläpohjan kautta. Lisäeristyksen asentaminen vähentää lämmönhukkaa merkittävästi, mikä johtaa pienempiin lämmityskuluihin ja vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Lämmönhukan vähentäminen yläpohjan kautta

Lämmönhukan vähentäminen yläpohjan kautta on keskeinen osa energiatehokkuuden parantamista. Seuraavassa taulukossa esitetään, kuinka eri eristysmateriaalit vaikuttavat lämmönhukkaan:

EristysmateriaaliLämmönjohtavuus (W/mK)Suositeltu paksuus (cm)
Puhallusvilla0.04030-35
Mineraalivilla0.03525-30
Puukuitueriste0.03825-35
Finnfoam0.02220-25

Lisäeristyksen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa. Esimerkiksi, jos yläpohjan lämmönhukkaa voidaan vähentää 50%, se voi johtaa jopa 20% säästöihin koko rakennuksen lämmityskuluissa.

Eristysmateriaalien valinta

Eristysmateriaalin valinta on tärkeä osa yläpohjan lisäeristyksen suunnittelua. Valinnassa tulee ottaa huomioon materiaalin lämmönjohtavuus, kosteudenkestävyys ja paloturvallisuus. Lisäksi on tärkeää huomioida rakennuksen rakenteelliset erityispiirteet ja valita materiaali, joka sopii parhaiten kyseiseen kohteeseen.

 • Puhallusvilla on suosittu valinta, sillä se on helppo asentaa myös vaikeapääsyisiin tiloihin.
 • Mineraalivilla tarjoaa hyvän paloturvallisuuden ja kosteudenkestävyyden.
 • Puukuitueriste on ekologinen vaihtoehto, joka tarjoaa hyvän äänieristyksen lisäksi lämmöneristävyyttä.
 • Finnfoam ja muut eristelevyt ovat hyvä valinta, kun halutaan erittäin tiivistä eristystä.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristys on kustannustehokas tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja vähentää lämmityskuluja. Oikean eristysmateriaalin valinta ja huolellinen asennus ovat avainasemassa, jotta saavutetaan paras mahdollinen lämmöneristävyys ja vähennetään lämmönhukkaa.

Yläpohjan lisäeristyksen suunnittelu

Yläpohjan lisäeristyksen suunnittelu on kriittinen vaihe, joka vaikuttaa koko projektin onnistumiseen. Tässä osiossa käydään läpi keskeiset vaiheet, jotka tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessissa.

Lähtötilanteen arviointi ja tarpeen määrittely

Ennen kuin aloitat yläpohjan lisäeristyksen, on tärkeää arvioida nykyinen tilanne ja määritellä lisäeristyksen tarve. Tämä sisältää:

 • Nykyisen eristeen tarkastelu: Tutki yläpohjan nykyinen eristys ja sen kunto. Onko eristeessä kosteutta tai homevaurioita? Onko eristeen paksuus riittävä?
 • Energiankulutuksen analysointi: Arvioi, kuinka paljon energiaa kotisi kuluttaa lämmitykseen ja kuinka paljon lämpöä karkaa yläpohjan kautta.
 • Tarpeen määrittely: Perustuen nykyisen eristyksen kuntoon ja energiankulutuksen analyysiin, määrittele kuinka paljon lisäeristystä tarvitaan.

Eristysmateriaalien valinta

Valitse eristysmateriaali, joka sopii parhaiten kotisi tarpeisiin. Eristysmateriaalien valinnassa tulee ottaa huomioon niiden lämmönjohtavuus, paloturvallisuus ja kosteudenkestävyys. Yleisimmin käytettyjä eristysmateriaaleja ovat:

 • Puhallusvilla: Sopii erinomaisesti vaikeapääsyisiin tiloihin ja täyttää ontelot tehokkaasti.
 • Mineraalivilla: Hyvä paloturvallisuus ja kosteudenkestävyys.
 • Ekovilla: Ekologinen vaihtoehto, joka on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.

Läpivientien ja höyrysulkujen huomioiminen

Läpivientien ja höyrysulkujen asianmukainen käsittely on olennainen osa yläpohjan lisäeristyksen suunnittelua. Varmista, että:

 • Läpiviennit: Kaikki läpiviennit, kuten ilmanvaihtoputket ja sähköjohdot, on tiivistetty huolellisesti, jotta ne eivät aiheuta ilmavuotoja.
 • Höyrysulku: Tarkista nykyisen höyrysulun kunto. Jos höyrysulku on vaurioitunut, se tulee korjata tai uusia ennen lisäeristyksen asentamista.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristyksen suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua ja oikeiden materiaalien valintaa. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että lisäeristysprojektisi onnistuu ja kotisi energiatehokkuus paranee.

Eristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet

Eristysmateriaalien valinta on keskeinen osa yläpohjan lisäeristyksen suunnittelua. Eri materiaaleilla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, jotka vaikuttavat niiden soveltuvuuteen eri käyttötarkoituksiin. Tässä osiossa käsitellään neljää yleisesti käytettyä eristysmateriaalia: puhallusvillaa, mineraalivillaa, puukuitueristettä ja Finnfoamia sekä muita eristelevyjä.

Puhallusvilla

Puhallusvilla on suosittu valinta yläpohjan lisäeristykseen, sillä se on helppo asentaa ja soveltuu monenlaisiin rakenteisiin. Puhallusvillaa on saatavilla eri materiaaleista, kuten lasi- ja kivivillasta sekä kierrätetystä puukuidusta.

 • Ominaisuudet:
  • Hyvä lämmöneristyskyky
  • Palo-ominaisuudet: Euroluokka A1, mikä tarkoittaa, että se ei pala.
  • Ekologiset vaihtoehdot, kuten Ekovillan puhallusvilla, valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta.

Mineraalivilla

Mineraalivilla, joka kattaa sekä lasi- että kivivillan, on erinomainen lämpö- ja äänieriste. Se on yksi yleisimmin käytetyistä eristemateriaaleista rakennusalalla.

 • Ominaisuudet:
  • Erinomainen paloturvallisuus ja kosteudenkestävyys.
  • Hyvä lämmöneristyskyky ja äänenvaimennusominaisuudet.
  • Käytetään sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa.

Puukuitueriste

Puukuitueriste on ekologinen vaihtoehto, joka tarjoaa hyvän lämmöneristyskyvyn sekä kosteudenhallintaominaisuuksia. Se on valmistettu puukuidusta, ja se on suosittu valinta erityisesti puurakentamisessa.

 • Ominaisuudet:
  • Hyvä lämmönvarastointikyky ja kosteudenhallinta.
  • Ekologinen valinta: valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta.
  • Jäykkä ja mittatarkka, mikä helpottaa asennusta.

Finnfoam ja muut eristelevyt

Finnfoam ja muut eristelevyt, kuten XPS ja EPS, ovat jäykkiä eristemateriaaleja, jotka soveltuvat erinomaisesti yläpohjan lisäeristyksen lisäksi myös perustusten ja lattioiden eristämiseen.

 • Ominaisuudet:
  • Erinomainen lämmöneristyskyky ja kosteudenkestävyys.
  • Helppo asentaa ja leikata mittaan.
  • Ei tarjoa ravintoa tuholaisille.

Yhteenveto

Valittaessa eristysmateriaalia yläpohjan lisäeristykseen, on tärkeää ottaa huomioon materiaalin lämmöneristyskyky, paloturvallisuus, kosteudenkestävyys sekä ekologiset näkökohdat. Eri materiaaleilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten valinta tulee tehdä huolellisesti ottaen huomioon rakennuksen erityisvaatimukset ja käyttötarkoitus.

Yläpohjan lisäeristyksen toteutus

Yläpohjan lisäeristyksen toteutus on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tässä osiossa käydään läpi keskeiset vaiheet vanhan eristeen käsittelystä uuden eristysmateriaalin asennukseen.

Vanhan eristeen käsittely ja mahdollinen poisto

Ennen uuden eristysmateriaalin asentamista on tärkeää tarkastaa nykyinen eristys ja päättää, tuleeko se poistaa vai voidaanko uusi eriste asentaa sen päälle.

 • Tarkastus: Etsi merkkejä kosteudesta, homeesta tai vaurioista.
 • Poisto: Jos vanha eriste on vaurioitunut, se tulee poistaa huolellisesti.
 • Valmistelu: Varmista, että yläpohja on puhdas ja kuiva ennen uuden eristeen asentamista.

Höyrysulun ja tuuletusrakojen tarkistus ja korjaus

Höyrysulun ja tuuletusrakojen kunto on kriittinen tekijä yläpohjan eristyksessä. Ne estävät kosteuden pääsyn eristeeseen ja rakenteisiin, mikä on tärkeää rakennuksen terveydelle.

 • Höyrysulun tarkistus: Etsi repeämiä, reikiä tai muita vaurioita.
 • Korjaus: Korjaa tai uusi höyrysulku tarvittaessa.
 • Tuuletusrakojen varmistaminen: Varmista, että yläpohjassa on riittävästi tuuletusrakoja, jotka mahdollistavat ilmankierron.

Eristysmateriaalin asennus: puhallusvilla ja levyeristeet

Eristysmateriaalin valinta ja asennustapa riippuvat yläpohjan rakenteesta ja eristystarpeesta.

 • Puhallusvilla:

  • Sopii erinomaisesti epäsäännöllisiin ja vaikeapääsyisiin tiloihin.
  • Asennetaan puhaltamalla, mikä mahdollistaa tiiviin ja tasaisen eristyskerroksen.
 • Levyeristeet (esim. Finnfoam):

  • Sopivat, kun tarvitaan jäykkiä ja mittatarkkoja eristeitä.
  • Asennetaan leikkaamalla sopivan kokoisiksi paloiksi ja kiinnittämällä ne yläpohjan rakenteisiin.

Läpivientien ja savupiipun eristäminen

Läpivientien ja savupiipun asianmukainen eristäminen on tärkeää, jotta voidaan estää ilmavuodot ja lämmönhukka.

 • Läpivientien tiivistäminen: Käytä paloturvallista tiivistysmassaa tai erikoistiivisteitä läpivientien ympärille.
 • Savupiipun eristäminen: Varmista, että savupiipun ympärillä on riittävästi eristystä ja että se on tiivistetty turvallisesti.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristyksen toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Vanhan eristeen käsittelystä uuden eristysmateriaalin asennukseen, jokainen vaihe on tärkeä rakennuksen energiatehokkuuden ja sisäilman laadun kannalta. Oikein toteutettu lisäeristys parantaa merkittävästi asumismukavuutta ja vähentää lämmityskustannuksia.

Tyypilliset virheet ja niiden välttäminen

Tyypilliset virheet ja niiden välttäminen

Yläpohjan lisäeristyksen toteutuksessa voi ilmetä useita tyypillisiä virheitä, jotka voivat heikentää eristyksen tehoa ja rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä osiossa käsitellään näitä virheitä ja annetaan vinkkejä niiden välttämiseen.

Kosteuden hallinta ja ilmavuodot

Kosteuden hallinta ja ilmavuotojen estäminen ovat keskeisiä tekijöitä yläpohjan eristyksessä. Virheet näissä voivat johtaa kosteusvaurioihin ja homeongelmiin.

 • Vältettävät virheet:

  • Riittämätön höyrysulku tai sen vaurioituminen asennuksen aikana.
  • Tuuletusrakojen puuttuminen tai tukkeutuminen, mikä estää kosteuden poistumisen yläpohjasta.
 • Vinkkejä välttämiseen:

  • Varmista, että höyrysulku on ehjä ja kattaa koko yläpohjan alueen.
  • Tarkista ja puhdista tuuletusrakot säännöllisesti.

Eristepaksuuden ja -materiaalin valinta

Eristepaksuuden ja -materiaalin valinta on tärkeä osa yläpohjan lisäeristyksen suunnittelua. Väärän materiaalin tai riittämättömän paksuuden valinta voi johtaa tehottomaan eristykseen.

 • Vältettävät virheet:

  • Eristemateriaalin valinta pelkästään hinnan perusteella ilman huomiota sen lämmöneristyskykyyn.
  • Eristepaksuuden aliarviointi, mikä johtaa riittämättömään lämmöneristykseen.
 • Vinkkejä välttämiseen:

  • Valitse eristemateriaali sen lämmöneristyskyvyn ja rakennuksen tarpeiden mukaan.
  • Noudata suositeltuja eristepaksuuksia ja ota huomioon mahdolliset tulevaisuuden energiavaatimukset.

Savupiipun läpiviennin virheellinen toteutus

Savupiipun läpiviennin asianmukainen eristäminen on tärkeää, jotta voidaan estää ilmavuodot ja lämpöhäviöt.

 • Vältettävät virheet:

  • Savupiipun ympärille jätetään liian vähän tilaa eristeelle, mikä voi johtaa kuumuuden aiheuttamiin vaurioihin.
  • Eristeen puuttuminen savupiipun ympäriltä, mikä sallii ilmavuodot.
 • Vinkkejä välttämiseen:

  • Varmista, että savupiipun ympärille jätetään riittävästi tilaa eristeelle ja että eriste on paloturvallista materiaalia.
  • Käytä erikoistiivisteitä ja -menetelmiä savupiipun läpiviennin tiivistämiseen.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristyksen toteutuksessa on tärkeää välttää tyypillisiä virheitä, jotka voivat heikentää eristyksen tehoa ja rakennuksen energiatehokkuutta. Kosteuden hallinnan, oikean eristemateriaalin ja -paksuuden valinnan sekä savupiipun läpiviennin asianmukaisen toteutuksen huomioiminen ovat avainasemassa onnistuneessa yläpohjan lisäeristyksessä.

Yläpohjan lisäeristyksen hyödyt ja kustannukset

Yläpohjan lisäeristys on investointi, joka voi tuoda merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa ja parantaa asumismukavuutta. Tässä osiossa käsitellään yläpohjan lisäeristyksen taloudellisia ja asumiseen liittyviä hyötyjä sekä arvioidaan investoinnin kannattavuutta.

Energiansäästö ja lämmityskulujen aleneminen

Yläpohjan lisäeristys vähentää lämmön karkaamista rakennuksesta, mikä johtaa suoraan lämmityskulujen alenemiseen. Esimerkiksi Ilta-Sanomien artikkelissa kerrotaan, että yläpohjan lisäeristämisellä voidaan saavuttaa huomattavia, satojen eurojen säästöjä vuosittaiseen lämmityslaskuun. Lisäksi Ekovillan sivuilla esitetyissä esimerkkilaskelmissa todetaan, että lisäeristyksen avulla voidaan säästää tuhansia euroja vuodessa riippuen talon iästä ja alkuperäisestä eristyksestä.

Asumismukavuuden parantuminen

Lisäeristyksen myötä asumismukavuus paranee merkittävästi. Parempi eristys tarkoittaa tasaisempaa lämpötilaa sisätiloissa ja vähentää vedon tunnetta. Yle.fi artikkelissa mainitaan, että yläpohjan lisäeristäminen voi parantaa asumismukavuutta, sillä se vähentää lämmön karkaamista ja pitää sisätilat lämpiminä talvella ja viileämpinä kesällä.

Takaisinmaksuaika ja investoinnin kannattavuus

Yläpohjan lisäeristyksen takaisinmaksuaika riippuu monista tekijöistä, kuten eristyksen kustannuksista, säästetyistä lämmityskuluista ja energian hinnasta. Ilta-Sanomien artikkelissa mainitaan, että nykyisillä sähkön hinnoilla takaisinmaksuajat voivat lyhentyä vuoteen tai kahteen. Yle.fi artikkelissa puolestaan todetaan, että kotitalousvähennykset pienentävät lisäeristämisen kustannuksen noin 1000 euroon, jolloin yläpohjan lisäeristäminen voi maksaa itsensä takaisin jopa reilussa kolmessa vuodessa.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristyksen hyödyt ovat merkittävät sekä taloudellisesti että asumismukavuuden kannalta. Energiansäästö ja lämmityskulujen aleneminen ovat konkreettisia etuja, jotka näkyvät suoraan sähkölaskussa. Asumismukavuuden parantuminen lisää viihtyisyyttä ja tekee kodista miellyttävämmän paikan elää. Investoinnin kannattavuus ja takaisinmaksuaika riippuvat useista tekijöistä, mutta monissa tapauksissa lisäeristys on taloudellisesti järkevä päätös.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Yläpohjan lisäeristykseen liittyy monia kysymyksiä, jotka saattavat askarruttaa kotitalouksia. Tässä osiossa käsitellään joitakin yleisimpiä kysymyksiä ja annetaan niihin vastauksia.

Miksi yläpohjan lisäeristys on tärkeää?

Yläpohjan lisäeristys on tärkeää, koska se vähentää lämmönhukkaa, mikä johtaa energiansäästöön ja lämmityskulujen alenemiseen. Lisäksi se parantaa asumismukavuutta tasaisemman sisälämpötilan ja vähentyneen vedon myötä.

Mitä eristysmateriaaleja suositellaan yläpohjan lisäeristykseen?

Yleisimmin käytettyjä eristysmateriaaleja ovat puhallusvilla, mineraalivilla, puukuitueriste sekä Finnfoam ja muut eristelevyt. Valinta riippuu rakennuksen erityisvaatimuksista ja halutusta eristyskyvystä.

Kuinka paksu eristyskerros tulisi olla?

Eristyskerroksen paksuus riippuu käytetystä eristysmateriaalista ja rakennuksen sijainnista. Yleensä suositellaan, että yläpohjan eristyskerroksen paksuus olisi vähintään 30-35 cm, mutta tarkemmat suositukset kannattaa tarkistaa paikallisten rakennusmääräysten ja eristysmateriaalin valmistajan ohjeista.

Voiko yläpohjan lisäeristyksen tehdä itse?

Yläpohjan lisäeristyksen voi tehdä itse, jos on riittävästi tietoa ja taitoa eristystöistä. Erityisesti puhallusvillan asentaminen vaatii kuitenkin erikoislaitteita, joten sen osalta voi olla järkevää kääntyä ammattilaisen puoleen.

Miten voin varmistaa, että yläpohjan lisäeristys on tehty oikein?

Varmistaaksesi, että yläpohjan lisäeristys on tehty oikein, on tärkeää seurata eristysmateriaalin valmistajan ohjeita ja paikallisia rakennusmääräyksiä. Lisäksi on suositeltavaa teettää työ ammattilaisella, jolla on kokemusta vastaavista eristystöistä. Työn valmistuttua kannattaa teettää myös jälkitarkastus.

Mitä tehdä, jos yläpohjassa on kosteus- tai homeongelmia?

Jos yläpohjassa on kosteus- tai homeongelmia, ongelmat tulee korjata ennen lisäeristyksen asentamista. Tämä voi vaatia vaurioituneen eristeen poistamista, rakenteiden kuivaamista ja mahdollisesti myös rakenteellisia korjauksia. Ongelmien korjaamiseen kannattaa konsultoida rakennusalan ammattilaista.

Yhteenveto

Yläpohjan lisäeristys on tehokas tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta. Oikean eristysmateriaalin valinta, asianmukainen asennus ja mahdollisten kosteusongelmien huomioiminen ovat avainasemassa onnistuneessa lisäeristyksessä. Kysymyksiä ja epävarmuuksia voi aina konsultoida ammattilaisten kanssa, jotta varmistetaan parhaat mahdolliset lopputulokset.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy