Kiukaan asennus - Opas sähkö- ja puukiukaiden asentamiseen

Kirjaudu

Näin asennat kiukaan oikeaoppisesti - turvallisuus ja nautinto etusijalla

Lue ammattilaisten vinkit kiukaan valinnasta, asennuksesta ja huollosta. Paranna saunakokemustasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Kiukaan valinta
Kiukaan sijoittelu
Kiuaskivien valinta ja asettelu
Kiukaan asennusvaiheet
Sähköliitännät ja turvallisuus
Kiukaan käyttöönotto

Kiukaan valinta

Valittaessa kiuasta saunaan on tärkeää ottaa huomioon sekä kiukaan tyyppi että sen teho. Tässä osiossa käsitellään näitä kahta keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat saunan toimivuuteen ja löylykokemukseen.

Eri tyyppiset kiukaat ja niiden ominaisuudet

Kiukaat voidaan jakaa pääasiassa kahteen ryhmään: sähkökiukaat ja puukiukaat. Kummallakin tyypillä on omat etunsa ja ominaisuutensa, jotka vaikuttavat saunan lämmitystapaan ja löylyjen laatuun.

 • Sähkökiukaat: Ne ovat suosittuja niiden helppokäyttöisyyden ja asennuksen nopeuden vuoksi. Sähkökiukaat lämmittävät saunan nopeasti ja niiden lämpötilaa on helppo säätää.
 • Puukiukaat: Tarjoavat perinteisemmän löylykokemuksen ja niiden lämpö on pehmeämpää. Puukiukaat vaativat enemmän vaivaa lämmityksessä ja huollossa, mutta monet pitävät niiden tuottamaa löylyä ylivoimaisena.

Kiukaan koon ja tehon määrittäminen

Kiukaan koon ja tehon valintaan vaikuttaa ennen kaikkea saunan koko. Liian pienitehoinen kiuas ei lämmitä saunaa tehokkaasti, kun taas liian suuritehoinen kiuas voi olla energiatehottomampi ja saattaa ylikuumentaa saunan.

 • Saunan koko: Mitä suurempi sauna, sitä suurempi teho tarvitaan. Saunan tilavuus kuutiometreissä on hyvä lähtökohta kiukaan tehon arvioimiseen.
 • Lämmitystapa: Sähkökiukaat ja puukiukaat vaativat erilaiset tehot. Puukiukaat saattavat tarvita enemmän tehoa samankokoisessa saunassa, koska lämmön siirtyminen on hitaampaa.

Tehon laskeminen: Kiukaan tehon laskemiseen voi käyttää erilaisia laskureita tai nyrkkisääntöjä, jotka perustuvat saunan tilavuuteen ja eristykseen.

Tässä osiossa on tärkeää huomioida, että oikeanlaisen kiukaan valinta on avain nautinnollisiin ja turvallisiin löylyihin. Valitsemalla oikean tyyppisen ja oikean tehon omaavan kiukaan varmistat, että saunakokemus on sekä miellyttävä että energiatehokas.

Kiukaan sijoittelu

Kiukaan sijoittelu on tärkeä osa saunan suunnittelua ja asennusta. Oikea sijoitus takaa turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen löylykokemuksen.

Sopivan sijoituspaikan valinta

Kiukaan sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka vaikuttavat saunan toimivuuteen ja turvallisuuteen.

 • Saunan rakenne ja muoto: Saunan muoto ja koko vaikuttavat kiukaan sijoitteluun. On tärkeää, että kiuas on tasapainossa saunan kokonaisuuden kanssa ja että se on sijoitettu siten, että löylyt jakautuvat tasaisesti.
 • Ilmanvaihto: Hyvä ilmanvaihto on tärkeää saunan lämpötilan ja kosteuden säätelyssä. Kiukaan sijoittelu vaikuttaa ilmanvaihdon tehokkuuteen, joten se tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.
 • Käyttäjien turvallisuus: Kiukaan sijoittelussa on huomioitava käyttäjien turvallisuus. Esimerkiksi lapsiperheissä on tärkeää, että kiuas on sijoitettu siten, ettei se aiheuta palovammojen vaaraa.

Etäisyydet palaviin materiaaleihin

Kiukaan ja palavien materiaalien välisten etäisyyksien noudattaminen on kriittistä paloturvallisuuden kannalta. Alla olevassa taulukossa on esitetty yleisiä suojavälejä eri kiukaiden osalta:

Kiukaan tyyppiEtäisyys etupinnastaEtäisyys takapinnastaEtäisyys sivupinnastaEtäisyys yläpinnasta
Puukiuas1000 mm500 mm500 mm1200 mm
Sähkökiuas100 mmEi mainintaaEi mainintaaEi mainintaa
 • Suojaetäisyyksien pienentäminen: Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää käyttämällä suojaavia rakenteita, kuten palamattomia levyjä tai eristettyjä hormeja.
 • Savupiipun sijoitus: Savupiipun sijoitus ja suojaetäisyydet ovat myös tärkeitä, kun kyseessä on puukiuas. Savupiipun turvaetäisyydet vaihtelevat pintavaihtoehdosta riippuen.

Huomioitavaa: On tärkeää tarkistaa aina kiukaan mukana tulevat asennusohjeet ja noudattaa niissä annettuja suojaetäisyyksiä. Lisäksi paikalliset rakennusmääräykset ja turvallisuusstandardit tulee ottaa huomioon.

Lisäohjeita kiukaan sijoitteluun

 • Kiukaan kiinnitys: Varmista, että kiuas on tukevasti kiinnitetty ja että se pysyy paikallaan käytön aikana.
 • Sähkökiukaan sijoittelu: Sähkökiukaan sijoittelussa on otettava huomioon sähköliitännät ja niiden turvallisuus.
 • Turvallisuusvarusteet: Kiukaan ympärille suositellaan rakentamaan suojakaide, joka estää horjahtamisen kuumalle kiukaalle.

Kiukaan oikeaoppinen sijoittelu on olennainen osa saunan suunnittelua ja rakentamista. Huolellinen suunnittelu ja asennusohjeiden noudattaminen takaavat, että sauna on turvallinen ja miellyttävä käyttää.

Kiuaskivien valinta ja asettelu

Kiuaskivien valinta ja niiden oikea asettelu ovat keskeisiä tekijöitä saunan löylylaadun kannalta. Tässä osiossa käsitellään eri kiuaskivityyppejä ja niiden vaikutusta löylyihin sekä annetaan ohjeita kivien ladontaan.

Eri tyyppiset kiuaskivet ja niiden vaikutus löylyyn

Kiuaskivien valinnassa on tärkeää ymmärtää eri kivityyppien ominaisuudet ja niiden vaikutus löylyjen laatuun.

 • Vuolukivi: Erinomainen lämmönvarauskyky, mutta ei sovellu suoraan löylykiveksi. Käytetään usein kiukaan rakenteellisissa osissa.
 • Diabaasi ja oliviinidiabaasi: Suosittuja kiuaskiviä niiden hyvän lämmönkestävyyden ja -varauskyvyn ansiosta.
 • Peridotiitti: Kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja on erinomainen valinta löylykiveksi.
 • Gabro ja kromimalmi: Tunnettuja kovuudestaan ja lämmönkestävyydestään, sopivat hyvin kiuaskiviksi.

Taulukko: Kiuaskivien ominaisuudet

KivityyppiLämmönkestävyysLämmönvarauskykySuositeltu käyttö
VuolukiviMatalaKorkeaRakenteelliset osat
DiabaasiKorkeaKorkeaLöylykivet
PeridotiittiErittäin korkeaKorkeaLöylykivet
GabroKorkeaKeskitasoLöylykivet
KromimalmiKorkeaKeskitasoLöylykivet

Kivien ladontaohjeet

Kivien oikeaoppinen ladonta on tärkeää, jotta kiuas toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Ladonta vaikuttaa ilmankierron tehokkuuteen kiukaassa, mikä puolestaan vaikuttaa löylyjen laatuun ja kiukaan energiatehokkuuteen.

 • Ilmava ladonta: Kivien väliin tulee jättää riittävästi tilaa ilmankierrolle. Tämä auttaa kiuasta lämpenemään tasaisesti ja estää kivien liiallisen kuumenemisen.
 • Kivien koko: Suuremmat kivet alhaalla ja pienemmät kivet ylhäällä auttavat luomaan tasaisen lämpötilan ja hyvän löylykierroksen.

Esimerkki ladontakaaviosta:

 1. Pohjakerros: Suuret kivet, jotka varastoivat lämpöä.
 2. Keskikerros: Keskikokoiset kivet, tasainen lämmönjako.
 3. Yläkerros: Pienet kivet, nopea lämmönluovutus.

Kiuaskivien oikea valinta ja huolellinen ladonta ovat avainasemassa, kun tavoitellaan parasta mahdollista löylykokemusta. On suositeltavaa tarkistaa kiukaan valmistajan antamat suositukset kivien ladonnasta ja valinnasta, jotta saavutetaan optimaalinen löylytulos ja kiukaan pitkäikäisyys.

Kiukaan asennusvaiheet

Asennusvaiheet ovat kriittinen osa kiukaan käyttöönottoa, ja niiden huolellinen suorittaminen varmistaa sekä turvallisuuden että toimivuuden saunakokemuksessa.

Kiukaan kiinnitys ja liitäntä

Kiukaan asennus alkaa sen kiinnittämisellä ja sähkö- tai savukaasuliitäntöjen tekemisellä. Tässä vaiheessa on tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä.

 • Kiinnitys: Varmista, että kiuas on tukevasti kiinnitetty ja tasaisella alustalla. Tarkista, että kiinnitystarvikkeet ovat kiukaan mukana ja sopivat käytettävään alustaan.
 • Liitäntä: Sähkökiukaan sähköliitäntä tulee tehdä huolellisesti. On suositeltavaa käyttää ammattilaisen apua sähköasennuksissa, erityisesti jos olet epävarma kyvyistäsi.

Sähkökiukaan erityisvaatimukset

Sähkökiukaat vaativat erityistä huomiota sähköasennuksissa turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.

 • Sähköteho: Tarkista, että sähköjärjestelmäsi kestää kiukaan vaatiman tehon. Tämä tieto löytyy kiukaan teknisistä tiedoista.
 • Vikavirtasuojakytkin: Asenna vikavirtasuojakytkin, joka suojaa ylikuormitukselta ja sähköiskuilta. Tämä on erityisen tärkeää kosteissa tiloissa kuten saunassa.

Taulukko: Sähkökiukaan asennusvaatimukset

VaatimusKuvaus
Sähkötehon riittävyysVarmista, että sähköjärjestelmäsi kestää kiukaan kuormituksen.
VikavirtasuojakytkinAsenna suoja ylikuormitukselta ja sähköiskuilta.
Ammattilaisen tarkastusSuositellaan sähköasennuksen tarkastusta ammattilaisen toimesta.

Yleisiä huomioita kiukaan asennuksesta

 • Turvallisuus ennen kaikkea: Älä koskaan tee kompromisseja turvallisuuden suhteen. Jos epäilet kykyjäsi, on parempi kääntyä ammattilaisen puoleen.
 • Seuraa ohjeita: Noudata aina valmistajan antamia asennusohjeita ja paikallisia määräyksiä.

Kiukaan oikeaoppinen asennus on perusta turvallisille ja nautinnollisille löylyille. Varmista, että kaikki asennusvaiheet suoritetaan huolellisesti ja turvallisuusmääräykset huomioiden.

Sähköliitännät ja turvallisuus

Sähkökiukaan asennus vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, erityisesti sähköliitäntöjen ja turvallisuusseikkojen osalta. Tässä osiossa käsitellään sähkökiukaan kytkentäohjeita ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.

Sähkökiukaan kytkentäohjeet

Sähkökiukaan kytkeminen vaatii tarkkaa noudattamista valmistajan antamista ohjeista sekä voimassa olevista sähköturvallisuusmääräyksistä.

 • Kytkentäohjeet: Valmistajan kytkentäohjeet löytyvät yleensä kiukaan mukana toimitetuista ohjeista ja ne tulee lukea huolellisesti ennen asennusta.
 • Sähkötehon tarkistus: Varmista, että sähköverkon teho riittää kiukaan vaatimuksiin. Tämä tieto löytyy kiukaan teknisistä tiedoista ja on tärkeä turvallisuuden kannalta.

Taulukko: Kytkentäohjeiden yleiset vaiheet

VaiheKuvaus
1. Tehon tarkistusVarmista, että sähköverkko kestää kiukaan kuormituksen.
2. Vikavirtasuojan asennusAsenna vikavirtasuoja kiukaan ja sähköverkon väliin.
3. KytkentäNoudata tarkasti valmistajan antamia kytkentäohjeita.

Turvallisuusseikat sähkökiukaan asennuksessa

Sähkökiukaan asennuksessa turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Onnettomuuksien välttämiseksi on noudatettava tiukasti turvallisuusmääräyksiä ja käytettävä asianmukaisia suojavarusteita.

 • Ammattilaisen käyttö: Sähköasennukset tulisi antaa sertifioidun sähköasentajan tehtäväksi, mikäli oma osaaminen ei riitä.
 • Turvavälineet: Käytä aina suojakäsineitä ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita asennuksen aikana.
 • Tarkastukset: Asennuksen jälkeen on suoritettava perusteellinen tarkastus, jotta varmistetaan, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja turvallisuusriskit minimoitu.

Muistilista turvallisesta asennuksesta:

 • Tarkista aina, että sähköverkko on kytketty pois päältä ennen asennuksen aloittamista.
 • Noudata tarkasti sähkökiukaan mukana tulleita asennusohjeita.
 • Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat tiukasti ja oikein kytketty.
 • Käytä aina suojavarusteita asennuksen aikana.

Sähkökiukaan asennus vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Noudata aina valmistajan ohjeita ja konsultoi tarvittaessa ammattilaista, jotta saunan käyttö on turvallista ja miellyttävää.

Kiukaan käyttöönotto

Kiukaan käyttöönotto on tärkeä vaihe, joka varmistaa saunan turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Tässä osiossa käsitellään tarkistuslistaa ennen käyttöönottoa sekä ensimmäisen lämmityksen ja testauksen vaiheita.

Tarkistuslista ennen käyttöönottoa

Ennen kuin kiuas otetaan käyttöön, on suoritettava huolellinen tarkistus. Tarkistuslista auttaa varmistamaan, että kaikki asennukset on tehty oikein ja turvallisesti.

 • Asennuksen tarkistus: Varmista, että kiuas on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
 • Kiuaskivien tarkistus: Tarkista, että kiuaskivet on ladottu oikein ja että ne ovat puhtaita. Kivet tulee pestä ennen käyttöönottoa, jotta pöly ja mahdolliset epäpuhtaudet eivät pääse saunailmaan.
 • Turvallisuusvarusteiden tarkistus: Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet, kuten palovaroittimet ja sammutusvälineet, ovat toimintakunnossa ja helposti saavutettavissa.

Taulukko: Tarkistuslista ennen käyttöönottoa

Tarkistettava kohdeKuvausTarkistettu (Kyllä/Ei)
Asennuksen oikeellisuusOnko asennus tehty ohjeiden mukaan?
Kiuaskivien kuntoOnko kivet pesty ja ladottu oikein?
TurvallisuusvarusteetOvatko palovaroittimet ja sammutusvälineet kunnossa?

Ensimmäinen lämmitys ja testaus

Ensimmäinen lämmitys on kriittinen vaihe, jossa varmistetaan kiukaan ja saunan toimivuus.

 • Esilämmitys: Jos kyseessä on puukiuas, tulee se esilämmittää, jotta mahdolliset suojamaalit ja -öljyt palavat pois ja maali kovettuu.
 • Lämmityksen seuranta: Seuraa lämmitysprosessia tarkasti. Tarkista, että lämpötila nousee tasaisesti ja että ilmanvaihto toimii oikein.
 • Testaus: Testaa kiukaan toimintaa heittämällä vettä kiville. Varmista, että löylyt ovat miellyttäviä ja että kiuas reagoi säätöihin oikein.

Ensimmäinen lämmitys ja testaus ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotka varmistavat, että sauna on valmis turvalliseen ja nautinnolliseen käyttöön. Noudata valmistajan ohjeita ja käytä maalaisjärkeä lämmitysprosessin aikana.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy