Patolevyn asennus vanhaan taloon: Opas ja vinkit

Kirjaudu

Patolevyn asennus vanhaan taloon | OmaUrakka

Täydellinen opas patolevyn asennukseen vanhaan taloon. Lue kuinka syvälle patolevy asennetaan, miten se tehdään jälkikäteen, ja mitä se maksaa. Saat tietoa myös vanhan sokkelin eristyksestä, patolevyn hinnasta, sen tarkoituksesta, vanhan talon salaojituksesta ja sokkelilevyn asennuksesta.

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Patolevy suojaa taloa kosteusvaurioilta
Patolevy vai sokkelilevy?
Patolevyn asentaminen
Asentamisen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät

Patolevy suojaa taloa kosteusvaurioilta

Suomen sääolot ovat vaihtelevia ja haasteellisia talon sokkelin kestävyydelle. Sokkelin suojaaminen oikealla tavalla estää kosteuden kerääntymistä talon ulkopintaan ja myös mahdollisilta kosteusvaurioilta. Erityisesti vanhan omakotitalon sokkeli kannattaa suojata patolevyllä, jolla voidaan parantaa talon kosteusteknistä toimivuutta ja estää maaperän kosteuden pääsemistä talon rakenteisiin. Patolevyjä voi asentaa niin uudisrakennuksiin kuin vanhempiin taloihin.Patolevy/sokkelilevy

Patolevy vai sokkelilevy?

Patolevy on kosteudelta eristävä ja ilmaraon muodostava matto. Sitä käytetään talon perustusten kosteuseristykseen sekä kosteussulkuna tietyntyyppisten lattiapintojen alla. Patolevyn tehtävänä on vähentää kosteutta talon perustuksista. Sen tarkoitus on myös ohjata kosteus ja sadevesi salaojien kautta pois rakennuksen seinustalta.

Muitakin käyttötarkoituksia patolevyllä on. Sitä voidaan asentaa myös joidenkin lattiamateriaalien alle kosteussulkuun ja turvekaton aluskatteeksi. Patolevy soveltuu hyvin Suomen haasteellisiin sääolosuhteisiin, sillä se kestää hyvin pakkasta, mutta myös korkeita lämpötiloja. Patolevyltä vaaditaan hyvää kestävyyttä ja joustavuutta. Sitä valmistetaan eri materiaaleista, yleisin valmistusmateriaali on polypropeeni.

Patolevyä käytetään perusmuurin kosteudeneristykseen, ja sillä voi eristää sekä sokkelit että kellarin. Valmistajilta löytyy erilaisia patolevyjä. Valmistajasta riippuen patolevyllä voidaan tehdä myös lämmöneristys. Patolevyn eduksi voi lukea myös sen, että se kestää hyvin maaperän happamuutta eikä se maadu tai mätäne, joten se on käytössä pitkäikäinen.

Sokkelin suojaamisen yhteydessä näkee usein patolevyn rinnalla myös muita nimityksiä, ja se saattaa aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa on patolevyllä tai sokkelilevyllä? Myös perusmuurilevy ja nystyrälevy ovat patolevyn rinnalla käytettyjä termejä. Käytännössä kysymys on nimityksestä riippumatta kuitenkin samasta asiasta.

Patolevyn pinnassa on nystyräkuviointi. Nystyräkuvioinnin ansioista levyn ja seinän väliin jää tarpeellinen ilmarako, joka estää kosteuden tiivistymistä sokkeliin.

Pato- eli sokkelilevyllä saa aikaan kestävän ja helposti huollettavan sokkelin nopeasti. Patolevyn avulla voidaan saada myös rossipohjaiseen taloon uusi ilme. Levyillä voi myös siistiä ja vuorata sokkelit, jotka on muurattu betonista tai harkoista.

Patolevyn asentaminen

Ennen kuin rakennuksen perustusten kosteuseristämistä lähdetään tekemään, on tiedettävä, mihin tarkoitukseen rakennuksen mahdollisia kellaritiloja käytetään. Jos tiloja halutaan käyttää asumiseen, tarvitaan laajamittaisempia toimenpiteitä niin sisällä kuin ulkona.

Patolevyt ovat nykyisin yksi yleisimmin käytetyistä vedeneristysmateriaaleista sokkeleissa. Patolevy asennetaan rakennuksen sokkelin ulkopuolelle. Sillä tehdään rakennuksen ulkopuolisten maamassojen ja seinän väliin kapillaarikatko, jolla estetään kosteuden tunkeutuminen kiinteistön rakenteisiin. Haasteellisissa peruskorjauskohteissa voidaan patolevyn alle asentaa lisäksi myös bitumikermieristys. Tällä kaksinkertaisella toimenpiteellä voidaan varmistaa, että kosteus pysyy pois perusmuurista.

Nykyisin kosteuseristys tehdään yleisimmin joko patolevyllä tai bitumikermillä, joiden päälle asennetaan vielä lämpöeriste. Bitumikermin käytössä tarvitaan bitumiliuosta. Kannattaa huomioda, että itumikermiä ei kuitenkaan voi käyttää, jos sokkelin sisäpuolella on vesitiivis eriste tai märkätila.

Turvallisen rakentamisen tavoitteena on myös estää maaperän radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin. Radonin kulkeutuminen rakennuksiin ja sisäilmaan tapahtuu ilmavirran mukana joko suoraan rakennusosien läpi tai rakennusosien liitosten tai halkeamien kautta. Tämä voidaan estää siten, että rakenteet on tiivistetty riittävästi, jolloin alapohjarakenteisiin syntyy ilmasulku. Oikeaoppinen tiivistäminen tapahtuu siihen tarkoitetuilla tiivistys siihen tarkoitetuilla massoilla sekä läpivientitiivisteillä.

Patolevy toimii parhaiten huolellisesti tehdyn salaojituksen kanssa. On hyvä varmistaa, että rakennuksen salaojitus on tehty asiallisesti ja että ne eivät ole tukkeutuneet. Usein patolevy- ja salaojaremontit toteutetaan samanaikaisesti.

Patolevyn asennukseen on erilaisia toteuttamistapoja

Perusmuurin epätasaisuudet ja halkeamat on syytä korjata ja seinä harjata puhtaaksi ennen patolevyn asentamista. Patolevy voidaan asentaa siten, että se jää osittain maanpinnan yläpuolelle. Levy laitetaan ensin paikoilleen, ja kun maan ulkopuoliset täytöt on tehty, sokkelilevyn yläreuna katkaistaan oikealle korkeudelle. Näin tehtynä patolevy pysyy puhtaana. Tällä toimenpiteellä tehtynä näkyvissä olevaan muovilevyyn voi tulla kupruja auringon lämmöstä.

Tavallisimmin patolevyn yläreuna jätetään usein noin 5 cm maanpinnan alle ja suojataan patolevylistalla. Patolevylista estää maa-aineksen siirtymisen nystyröiden väliin sokkelin ja patolevyn välillä.

Patolevy asennetaan kiinni sokkeliin nystyräpuoli sokkeliin päin, jolloin sokkelista kondensoituva vesihöyry tarttuu patolevyn pintaan ja valuu sieltä edelleen salaojiin. Patolevy kiinnitetään sokkeliin nauloilla tai muilla kiinnitystarvikkeilla. Vanhan sokkelin päälle voi tehdä koolauksen, johon patolevy voidaan kiinnittää koolaukseen myös ruuveilla. Vanhaan taloon patolevyn asentaminen vanhaan taloon voidaan tehdä myös lyöntiniiteillä.

Käytettäessä vaihtoehtoa, että patolevy asennetaan kokonaan maan alle, patolevyn yläreunaan kiinnitetään lista, joka estää maa-aineksen kulkeutumisen patolevyn ja sokkelin väliin. Patolevylistaa käyttämällä saadaan myös lopputuloksesta siistimmän näköisen. Bitumikermiä kannattaa käyttää eristämään antura sekä anturan ja sokkelin välinen sauma sekä kallion ja sokkelin välinen sauma, silloin kun perusmuuri on rakennettu suoraan kallion päälle.

Sora ei sido itseensä vettä, joten se on erinomainen maa-aines käytettäväksi sokkelin vierukseen. Sokkelin vieruksen täyttämiseen käytetään usein myös sepeliä. Kun sora tiivistetään kerroksittain tärylevyllä, se estää maan painuminen jälkeenpäin.

Viimeistelytyössä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että maan ja mullan pinta muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi. Näin saadaan sadevedet valumaan rakennuksesta poispäin. Jos rakennuksen välittömässä läheisyydessä on viheralue, kasvualusta ja rakennuksen seinä on hyvä erottaa toisistaan esimerkiksi sepelillä, jolloin multa ei pääse kostuttamaan seinää. Salaojasora on hyvä erottaa ympäröivästä hienorakeisesta maa-aineksesta suodatinkankaalla. Tällä toimenpiteellä estetään maamassojen sekoittuminen ja kulkeutuminen salaojaputkeen.

Sokkelilevyllä kaunis verhous

Sokkelilevyt soveltuvat sokkelien ja tukimuurien verhoukseen. Ne antavat talon sokkelille viimeistellyn, tasaisen ja siistin pinnan ja soveltuvat niin uuden kuin vanhankin sokkelin pinnoittamiseen.

Sokkelilevyt ovat helppoja ja nopeita asentaa ja lopputuloksena saadaan erittäin kestävä ja siisti pinta. Sokkelilevyt asennetaan koolaukseen perustuksen päälle. Sokkelilevy eristää, pitää sokkelin kuivana, estää halkeilua ja vähentää homeen muodostumista.

Asentamisen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät

Patolevyn asentamisen hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Onko kyseessä uudiskohde vai vanhempi rakennus? Tehdäänkö rakennukseen salaojitus? Kuinka pitkältä pituudelta patolevyä asennetaan?

Patolevyn asennuksen hintaan vaikuttaa muun muassa, minkälaiseen kohteeseen patolevyä asennetaan, kuinka paljon remontoitavaan kohteeseen tarvitaan patolevyä, ja miten patolevy asennetaan. Lisäksi tulee huomioida muut materiaali-, lista- ja tarvikekulut.

Vanhoissa taloissa sokkelia ei useinkaan ole eristetty maaperän kosteutta ja kylmyyttä vastaan. Remonttiurakointia varten kannattaa siis tarkistuttaa asiantuntijalla, missä kunnossa rakennuksen sokkeli ja maaperä ovat, tehdä tarvittavat kosteusmittaukset ja selvittää salaojituksen tarve. Niinkin uusiin kuin 1990-luvulla rakennettuihin taloihin on monesti rakennusvaiheessa jätetty tekemättä kunnollinen kosteus- tai lämmöneristys.

Kun suunnittelee patolevyn asennuttamista, niin kannattaa huomioida se, että projektissa tarvitsee tehdä yleensä kaivuutöitä ja että patolevyn asentaminen tehdään yleensä samassa yhteydessä, kun salaojia ja muita sadevesijärjestelmän asennuksia tehdään. Kustannuksia lisää myös se, rakennuksen ympärillä oleva vanha maa-aines tulee viedä pois ja tilalle hankkia uutta maa-ainesta, esimerkiksi soraa.

Kannattaa varautua siihen, ammattilainen veloittaa patolevyn asentamisesta vähintään 39,00 € tunnilta. Kustannusarvioon kannattaa laskea myös kuorma-auton tai muun koneen tuntihinta, keskimäärin noin 50,00 € / tunti.

Esimerkkinä pienen omakotitalon sokkeliin tehty patolevyn asennustyö, johon voisi arvioida kustannukseksi halvimmillaan noin 2 000,00 €. Erilaisista kohteista ja tarpeista riippuen patolevyn asentaminen ja salaojitus voivat maksaa 8 000 eurosta yli 20 000 euroon. Kohteeseen tarvittavaa työmäärää ja kokonaishintaa kannattaa pyytää urakoitsijalta.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy