Kilpailuta salaojaremontti vain parissa minuutissa - Tutustu tästä
Kirjaudu

Kilpailuta salaojaremontti kerralla kuntoon

Salaojituksella on erittäin oleellinen rooli rakentamisessa. Salaojituksen puuttuminen tai huonolaatuisuus saattaa vaikuttaa asukkaiden terveyteen vakavastikin. Rakenteiden vaurioituminen voi aiheuttaa jopa hengenvaarallisia tilanteita, samoin kuin maan pehmeneminen. Salaojitus on syytä teettää jo rakennusvaiheessa, mikäli rakennat talosi itse. Sen tärkein tehtävä on estää veden vahingollinen vaikutus rakenteisiin. Salaojituksen tekeminen tai teettäminen mieluiten ammattilaisen kautta on lähes välttämätön sijoitus.

Selvitä remonttisi hinta

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Näin salaojaremontti etenee!

1

Kerro meille millaisen salaojat haluat

Täyttämällä kohde tiedot

2

Saat hyviä tarjouksia

Saat palveluun sähköposteja

3

Vertaile tarjouksia

Valitse paras urakoitsija kohteesesi

4

Hyväksy tarjous ja sopi urakan aloitus

Kun olet löytänyt sopivan tekijän voit alkaa sopia tarkemmmin toteuttamista

5

Arvostele urakoitsija

Arvostelemalla urakoitsijan voit antaa tärkeää palautetta urakoitsijalle!

Kiinnostaako sinua seuraavat remontit?

Sisällysluettelo

Salaojaremontti
Mikä on salaojituksen idea?
Miksi salaojitus on tärkeää?
Paljonko salaojaremontti maksaa?
Mistä salaojituksen kustannukset muodostuvat?
Voiko salojat asentaa vanhaan taloon?
Milloin salaojitus kannattaa tehdä?

Salaojaremontti

Tuhot saattavat olla kohtuuttomat, mikäli salaojitus puuttuu. Rakennus saattaa mennä jopa sellaiseen kuntoon, että korjauskustannukset nousevat tähtitieteellisiin summiin. Kustannuksia on kuitenkin mahdollista säästää vertailemalla eri toimittajien hintoja, joissa voi olla suuriakin eroja. Varmista kuitenkin, että teetät työn luotettavan ammattilaisen kautta. Kysele suosituksia tuttaviltasi tai selaile palautteita netistä.

Mikä on salaojituksen idea?

Salaojituksen idea on pääpiirteittäin pitää rakennus kuivana ja suojata sitä kosteuden aiheuttamilta haitoilta. Salaojia käytetään myös pelloilla, jolloin pellot kuivuvat talven jäljiltä huomattavasti nopeammin. Salaojituksen ansiosta rakennuksen perusteet pysyvät kuivina, eikä kosteus pääse vaurioittamaan rakenteita. Samoin voidaan estää myös mm. kosteuden siirtyminen sisätiloihin ja sitä kautta monet muut ongelmat, kuten terveydelle vaarallisen homeen syntyminen. Salaojitus pitää myös tontin kuivana, joka lisää myös mukavuutta ja viihtyvyyttä ulkotiloissa. Veden seisoessa maaperällä pidempään, alkaa maa pehmentyä ja tämä taas saattaa aiheuttaa monenlaisia vaarallisiakin tilanteita.

Materiaalit ja rakenne

Salaoja on maan alle kaivettava putki, jossa on reikiä. Putkia saattaa olla yksi tai kaksi. Usein käytetään 110 mm putkea, joka on kaksinkertainen. Näin erityisesti, jos käytössä on vain yksi putki. Yleensä putken materiaali on muovia (PVC, polypropeeni tai polyeteeni). Putken ympärille asetetaan suojausmateriaali sekä suojauskangas.

Joissakin tapauksissa salaojaputki eristetään muusta maa-aineksista salaojasoran avulla. Soran avulla vesi valuu putkeen tehokkaammin. Salaojasora estää eri maa-ainesten sekoittumisen sekä mahdollisen salaojan tukkeutumisen.

Yleisimmin salaojitus toimii painovoiman avulla. Salaojaputki on paineeton ja kaatojen avulla varmistetaan veden valuminen pois putkesta. Vesi on ohjattu valumaan joko sadevesiviemäriin, erilliseen salaojakaivoon tai ojaan.

Miksi salaojitus on tärkeää?

Mikäli rakennuksen yhteyteen ei ole asennettu salaojitusta, voi se aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Yksi niistä on sisäilman pilaantuminen. Muita mahdollisia ongelmia ovat rakenteiden lahoaminen tai maaperän muuttuminen liian pehmeäksi.

Sisäilma

Yksi sisäilman pilaantumiseen vaikuttava tekijä on home. Tämä aiheuttaa edelleen suhteellisen paljon ongelmia taloissa. Homeen ilmaantuminen johtuu liiasta kosteudesta ja joissakin tapauksissa tilanne olisi ollut estettävissä kunnollisen salaojituksen ansiosta. Salaojituksen puuttuminen saattaa aiheuttaa kodissa sekä home- että mikrobiongelmia ja tätä kautta vakaviakin terveydellisiä ongelmia. Tämän lisäksi talon arvo romahtaa huomattavasti. Homevaurioiden korjaaminen on kallista ja aikaa vievää, mikäli niiden korjaaminen on yleensä mahdollista tai taloudellisesti varteenotettava vaihtoehto.

Rakenteet

Maan ylöspäin nouseva kosteus eli kapillaarinen kosteus imeytyy rakennuksen perusteisiin ja materiaaleihin. Tämä aiheuttaa lahoamista kiinteistön rakenteissa. Perusteiden haurastuminen saattaa aiheuttaa jopa hengenvaarallisia tilanteita.

Pehmenevä maaperä

Veden jäädessä seisomaan maaperään, alkaa maa pehmentyä. Mikäli rakennukselta puuttuu salaojitus kokonaan tai se on huonolaatuinen, saattaa tapahtua maaperän pehmentymistä. Pehmeneminen saattaa saada aikaan erilaisia sortumia tai valumia, jopa maan liikkumista. Näiden vuoksi kiinteistön perusteet kärsivät mittavasti.

Paljonko salaojaremontti maksaa?

Artikkelin kirjoitushetkellä salaojitukseen liittyvät kustannukset ovat noin 10 000 euron ja 40 000 euron välimaastossa. Urakoitsijoiden hintapyynnöissä on eroja, mutta on tärkeää seurata myös urakoitsijan saamaa palautetta. Salaojituksen suhteen on hyvin oleellista, että se on tehty oikeaoppisesti ja kunnolla. Muussa tapauksessa ongelmia saattaa ilmentyä ja tuolloin raha on lentänyt kuin tuhka tuuleen.

Salaojituksen hintaan vaikuttaa ensisijaisesti se, kuinka suuresta talosta on kyse. Toinen merkittävä hintaan vaikuttava tekijä on se, millaiset perustukset talossa on. Talo voi olla esim. matalaperusteinen tai kellariperusteinen. Myös kellarin koko vaikuttaa usein kustannusten suuruuteen.

Salaojituksen kustannukset hyväksytään kotitalousvähennyksen piiriin. Artikkelin kirjoitushetkellä kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa per henkilö. Voit saada kotitalousvähennystä enintään 40 prosenttia tehdyn työn määrästä, mutta kuitenkin maksimissaan verottajan kunakin vuonna määritetyn summan.

Mistä salaojituksen kustannukset muodostuvat?

Suurin kustannuksiin vaikuttava osuus on työ. Mitä syvemmät kaivaukset tarvitaan, sitä enemmän työtä vaaditaan. Työn määrää ja siten myös kuluja lisää se, tarvitseeko maata kuskata muualle ja joudutaanko sen tilalle taas kuljettamaan uutta.

Omalla panoksella voidaan työstä kertyviin kustannuksiin vaikuttaa hieman esimerkiksi putsaamalla mahdollisia esteitä pois työmaan tieltä. Terassien tai muiden rakennelmien purkaminen, pihakivetysten poistaminen, pensaiden tai puiden raivaaminen nopeuttavat työprojektin aloitusta ja täten vähentävät jonkin verran laskutettavia työtunteja.

Materiaalit muodostavat yhden osa kustannuksiin. Erilaisia salaojitukseen sisältyviä tarvikkeita ovat sadevesiputket, salaojaputket, pumppaamo, pintavesi-, perusvesi ja tarkastuskaivot ja mahdollisesti tarvittava maa-aines.

Kannattaa etukäteen tarkistaa, hoitaako urakoitsija myös alueen puhdistuksen ja jätteiden poiskuljetuksen.

Salaojitukseen erikoistunut yritys tarjoaa yleensä koko palvelun sisältäen tilanteen kartoituksen, suunnitelman ja itse toteuttamisen. Sopimusta tehdessä on hyvä varmistaa mahdolliset ongelmakohdat eli millainen tapahtuma saattaa lisätä asiakkaan vastuulla olevia kustannuksia. Mikäli mahdollista, sovi urakoitsijan kanssa ennakkoon kiinteä hinta, johon sisältyy niin työ kuin tarvikkeet. Tällöin säästyt yllättäviltä, ikäviltä kustannuksilta.

Salaojituksen toimivuuden seuraaminen

Huolellisesti tehty salaojitus saattaa kestää jopa 30 vuotta. Tilannetta on kuitenkin syytä tarkkailla. Mikäli huomaat jotakin seuraavista asioista, on syytä tutkia tilannetta paremmin.

 • Jääkö vettä seisomaan johonkin kohtaan pihamaalle?
 • Näyttääkö sokkeli kuivalta?
 • Näkyykö sokkelissa kalkkeutumia?
 • Onko sokkelissa halkeamia?
 • Ilmeneekö lattiarakenteessa kosteutta?
 • Tuntuuko kellarissa tunkkainen haju, kosteuden tunne?

Mikäli havaittavissa on vihreää hometta tai edes kosteutta lattiarakenteessa, saatetaan olla jo melko vakavassa tilanteessa.

Kunnollisia, toimivia salaojituksia alettiin varsinaisesti tekemään vasta 1980-luvulla. Tuolloin lähdettiin panostamaan rakennuksen nurkkiin asennettaviin tarkistuskaivoihin. Salaojituksessa käytettävät materiaalit ovat kehittyneet ja uusia keinoja välttää kosteuden siirtyminen rakennukseen on löytynyt paljon.

Vaikka tietäisit varmasti, että taloosi on tehty salaojitus, kannattaa tilannetta seurata siitä huolimatta. Joskus salaojituksen asennuksessa on saattanut tapahtua jokin virhe. Joissakin tapauksissa taas on turvauduttu halpaan ratkaisuun ja salaojituksen on asentanut ei-ammattilainen.

Ongelmien ennaltaehkäiseminen

Tarkistuskaivojen tarkkaileminen on yksi hyvä keino havaita mahdolliset ongelmat ajoissa. Mikäli veden pinta on korkealla, täytyy asiaa tutkia tarkemmin. Veden pinnan sallittu korkeus on enintään alimman salaojaputken alareunan kohdalla.

Kaivojen lietepesät tulee tyhjentää, mikäli ne ovat täynnä.

Tarkista ajoittain, että sadevesi ohjautuu varmasti oikeaan paikkaan. Sen tulee ohjautua esim. sadevesikourua pitkin joko sadevesikaivoon tai vähintään kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta. Huom. sadevesikaivo ja salaojakaivo eivät ole sama asia vaan niiden on oltava aina erikseen.

Mistä salaojituksen kustannukset muodostuvat?

Suurin kustannuksiin vaikuttava osuus on työ. Mitä syvemmät kaivaukset tarvitaan, sitä enemmän työtä vaaditaan. Työn määrää ja siten myös kuluja lisää se, tarvitseeko maata kuskata muualle ja joudutaanko sen tilalle taas kuljettamaan uutta.

Omalla panoksella voidaan työstä kertyviin kustannuksiin vaikuttaa hieman esimerkiksi putsaamalla mahdollisia esteitä pois työmaan tieltä. Terassien tai muiden rakennelmien purkaminen, pihakivetysten poistaminen, pensaiden tai puiden raivaaminen nopeuttavat työprojektin aloitusta ja täten vähentävät jonkin verran laskutettavia työtunteja.

Materiaalit muodostavat yhden osa kustannuksiin. Erilaisia salaojitukseen sisältyviä tarvikkeita ovat sadevesiputket, salaojaputket, pumppaamo, pintavesi-, perusvesi ja tarkastuskaivot ja mahdollisesti tarvittava maa-aines.

Kannattaa etukäteen tarkistaa, hoitaako urakoitsija myös alueen puhdistuksen ja jätteiden poiskuljetuksen.

Salaojitukseen erikoistunut yritys tarjoaa yleensä koko palvelun sisältäen tilanteen kartoituksen, suunnitelman ja itse toteuttamisen. Sopimusta tehdessä on hyvä varmistaa mahdolliset ongelmakohdat eli millainen tapahtuma saattaa lisätä asiakkaan vastuulla olevia kustannuksia. Mikäli mahdollista, sovi urakoitsijan kanssa ennakkoon kiinteä hinta, johon sisältyy niin työ kuin tarvikkeet. Tällöin säästyt yllättäviltä, ikäviltä kustannuksilta.

Salaojituksen toimivuuden seuraaminen

Huolellisesti tehty salaojitus saattaa kestää jopa 30 vuotta. Tilannetta on kuitenkin syytä tarkkailla. Mikäli huomaat jotakin seuraavista asioista, on syytä tutkia tilannetta paremmin.

 • Jääkö vettä seisomaan johonkin kohtaan pihamaalle?
 • Näyttääkö sokkeli kuivalta?
 • Näkyykö sokkelissa kalkkeutumia?
 • Onko sokkelissa halkeamia?
 • Ilmeneekö lattiarakenteessa kosteutta?
 • Tuntuuko kellarissa tunkkainen haju, kosteuden tunne?

Mikäli havaittavissa on vihreää hometta tai edes kosteutta lattiarakenteessa, saatetaan olla jo melko vakavassa tilanteessa.

Kunnollisia, toimivia salaojituksia alettiin varsinaisesti tekemään vasta 1980-luvulla. Tuolloin lähdettiin panostamaan rakennuksen nurkkiin asennettaviin tarkistuskaivoihin. Salaojituksessa käytettävät materiaalit ovat kehittyneet ja uusia keinoja välttää kosteuden siirtyminen rakennukseen on löytynyt paljon.

Vaikka tietäisit varmasti, että taloosi on tehty salaojitus, kannattaa tilannetta seurata siitä huolimatta. Joskus salaojituksen asennuksessa on saattanut tapahtua jokin virhe. Joissakin tapauksissa taas on turvauduttu halpaan ratkaisuun ja salaojituksen on asentanut ei-ammattilainen.

Ongelmien ennaltaehkäiseminen

Tarkistuskaivojen tarkkaileminen on yksi hyvä keino havaita mahdolliset ongelmat ajoissa. Mikäli veden pinta on korkealla, täytyy asiaa tutkia tarkemmin. Veden pinnan sallittu korkeus on enintään alimman salaojaputken alareunan kohdalla.

Kaivojen lietepesät tulee tyhjentää, mikäli ne ovat täynnä.

Tarkista ajoittain, että sadevesi ohjautuu varmasti oikeaan paikkaan. Sen tulee ohjautua esim. sadevesikourua pitkin joko sadevesikaivoon tai vähintään kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta. Huom. sadevesikaivo ja salaojakaivo eivät ole sama asia vaan niiden on oltava aina erikseen.

Voiko salojat asentaa vanhaan taloon?

Voidaanko salaojitus tehdä vanhaan taloon?

Salaojitus voidaan tehdä vanhaan taloon. Mikäli suunnittelet vanhemman talon hankintaa, kannattaa nimenomaan kiinnittää huomiota siihen, onko talossa salaojitus tehtynä ja onko se toimiva. Toki talokauppoja tehdessä mahdolliset kosteusvauriot tarkistetaan perusteellisesti muutoinkin. Jos vanhassa talossa on salaojitus, se saattaa silti kaivata vähintään päivitystä.

Usein mm. rintamiestalojen yhteydessä ongelmia on aiheuttanut seinässä kiinni oleva huonolaatuinen, tiivis maa-aines, joka vallan imee kosteuden sisäänsä. Vaikka alta löytyisi heikomman laatuinen salaojitus, on tällainen yhdistelmä toimimaton. Sokkeli ja perustukset ovat tällaisessa tapauksissa märkiä ja kosteus on lähes varmasti levinnyt myös kellariin, sauna- ja pesutiloihin, jne.

Tällainen tapaus ei välttämättä ole toivoton. Salaojituksen avulla rakennus on todennäköisesti vielä pelastettavissa. Sadevesijärjestelmän rakentaminen on oleellisen tärkeää, jotta epätoivottu kosteus voidaan pitää kaukana rakenteista.

Milloin salaojitus kannattaa tehdä?

Salaojitus kannattaa tehdä jo rakentamisen yhteydessä. Mikäli et ole itse rakentanut taloa, kannattaa salaojitus teettää rakennukseen, mikäli talosta tällainen puuttuu. Jos salaojajärjestelmä on vajavainen, on se syytä päivittää tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Talon myyjältä kannattaa jo neuvotteluvaiheessa pyytää kaikki mahdollinen tieto salaojitukseen liittyen. On syytä huomauttaa salaojituksen oleellisuudesta kiinteistön hinnasta keskustellessa, mikäli salaojituksen osalta ilmenee puutteita.

Pidä huolta siitä, että talosi salaojitus on kunnossa. Tee tarvittavat tarkistukset tietyin väliajoin ja huomatessasi ongelmia, ota heti yhteyttä ammattilaiseen. Muista myös teettää kaikki salaojitukseen liittyvät toimenpiteet alan ammattilaisen kautta. Kysele kokemuksia muilta salaojituksen teettäneiltä henkilöiltä. Saat arvokasta tietoa siitä, keneltä salaojituksen voisi turvallisesti hankkia. Laadukkaaseen, ammattilaisen asentamaan salaojitukseen tehtävä sijoitus on pitkän linjan sijoitus. Omaisuutesi pysyy paremmassa kunnossa ja säilyttää näin arvonsa tehokkaammin. Homevaurioilta välttyminen on huomattavasti varmempaa ja rakenteet pysyvät lähes takuuvarmasti paremmassa kunnossa.

Teetä salaojitus välittömästi uuteen taloosi ja käytä rautaista alan ammattilaista. Tämä takaa talollesi pitkän iän.

Selvitä paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Copyright © OmaUrakka.fi 2021 | miniSolution Oy