Lattialämmityksen termostaatit - toiminta, asennus ja säätö

Kirjaudu

Lattialämmityksen termostaatit: Miten ne toimivat ja miten niitä säädetään

Tässä oppaassa käsitellään lattialämmityksen termostaatteja, niiden toimintaperiaatteita, eri tyyppejä, sijoittamista ja asetusten säätöä

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon lattiaremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko lattiaremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät
 • Haluatko nopean hinta-arvion remontillesi ? - Kokeile laskuria

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Termostaatin tehtävä ja toimintaperiaate
Asennusohjeet

Termostaatin tehtävä ja toimintaperiaate

Termostaatti on keskeinen osa lattialämmitysjärjestelmää. Sen tehtävänä on säätää ja ylläpitää haluttua lämpötilaa lattialämmitysjärjestelmässä. Termostaatti mittaa jatkuvasti lattian lämpötilaa ja vertaa sitä asetettuun lämpötilaan. Jos lattian lämpötila on alhaisempi kuin asetettu lämpötila, termostaatti kytkee lämmityksen päälle. Kun lattian lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, termostaatti kytkee lämmityksen pois päältä. Tämä toimintaperiaate takaa tasaisen ja miellyttävän lämpötilan lattialla.

Termostaattien tyypit

Lattialämmityksen termostaatit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: mekaanisiin ja elektronisiin termostaatteihin.

Mekaaniset termostaatit

Mekaaninen termostaatti koostuu kahdesta eri metallista valmistetusta ohuesta levystä, jotka laajenevat lämpötilan muuttuessa eri tavalla. Levyjen välinen liike sulkee tai katkaisee virran patteriin, kun lämpötila nousee tai laskee tietyn rajan yli.

Mekaanisen termostaatin etuja:

 • Yksinkertainen ja halpa rakenne
 • Ei tarvitse sähköä toimiakseen

Mekaanisen termostaatin haittoja:

 • Reagoi hitaasti lämpötilan muutoksiin
 • Lämpötilan vaihteluväli (hystereesi) on useita asteita
 • Herkkyys heikkenee ajan myötä kulumisen takia
 • Ei pysty säätämään lämpötilaa kovin tarkasti

Elektroniset termostaatit toimivat tarkemmin, nopeammin ja joustavammin kuin mekaaniset termostaatit. Ne mittaavat lämpötilan termistorianturilla ja ohjaavat lämmitystä mikroprosessorilla. Elektroninen termostaatti pystyy säätämään lämpötilaa jopa 0,2 asteen tarkkuudella.

Mekaaniset termostaatit kannattaa uusia elektronisiin termostaatteihin, jos haluaa tasalaatuisemman ja taloudellisemman lämmityksen. Myös koko sähköpatterin uusiminen uuteen on usein järkevää, koska vanhat patterit ja termostaatit ovat tehottomia ja kuluttavat turhaan sähköä.

Elektroniset termostaatit

Elektroniset termostaatit ovat monipuolisempia ja tarkempia. Ne voivat sisältää esimerkiksi ajastimia, joiden avulla lämmitystä voidaan ohjata tarkasti eri vuorokaudenaikoina. Elektroniset termostaatit voivat myös olla yhteydessä kodin automaatiojärjestelmiin, jolloin niitä voidaan ohjata etänä.

Elektroniset termostaatit ovat laitteita, jotka on suunniteltu säätämään lämmitysjärjestelmää tietyn lämpötilan ylläpitämiseksi. Ne perustuvat elektroniseen ohjausteknologiaan ja sisältävät lämpötila-anturin ja säätötoiminnon, sekä usein myös diginäytön.

Elektroninen termostaatti valvoo huoneen lämpötilaa erittäin tarkasti, oikein asennettuna jopa 0,2 asteen vaihtelulla. Se havainnoi lämpötilaa erityisen vastuksen eli termistorianturin avulla, jonka vastusarvo muuttuu huoneen lämpötilan muuttuessa. Vastuksen arvo eli lämpötila mitataan mikroprosessorilla, joka saa signaalin myös termostaatin lämpötilasta.

Tietyn algoritmin avulla mikroprosessori saa tiedon siitä, kuinka paljon lämpöä tarvitaan ja lähettää ohjaussignaalin elektroniselle vaimennuskytkimelle (triac), joka johtaa tai katkaisee virran lämmityspatruunaan. Joissakin pattereissa on sen sijaan rele (mekaaninen kytkin joka saattaa päästää ääntä), joka johtaa lämpöä.

Jos halutun lämpötilan ja huoneen lämpötilan välinen ero on suuri, virta kulkee lämmityspatruunaan jatkuvasti. Kun huoneen lämpötila lähestyy haluttua, niin termostaatti alkaa säädellä virtaa eli laskea lämpötilaa. Näin se lähestyy haluttua huonelämpötilaa hallitusti ja vältetään lämpötilan ylitys, joka tapahtuu usein mekaanisilla termostaateilla.

Kun huoneen lämpötila on halutussa tilassa, patteri jatkaa lämmittämällä oikean verran. Pieninkin poikkeama ohjauspiirin triacissa tai releessä kytkee virran lämpöpatruunaan tasaisin väliajoin niin, että huoneen lämpötila pysyy vakiona.

Elektroniset termostaatit, kuten WiFi-termostaatit, tarjoavat myös älykkäitä toimintoja, kuten etäohjauksen ja oppivan lämmityksen säädön. Ne voivat myös optimoida energiankulutuksen, saavuttaa mukavuutta ja kustannussäästöjä.

Termostaatin sijoittaminen

Termostaatin sijoittaminen on tärkeää sen toiminnan kannalta. Termostaatti tulisi sijoittaa noin 1,5 metrin korkeudelle lattiasta ja välttää sen asentamista lähelle lämpölähteitä tai ikkunoita, jotka voivat vaikuttaa sen mittaustuloksiin.

Termostaatin asetusten säätö

Termostaatin asetusten säätö on tärkeää miellyttävän ja energiatehokkaan lämmityksen kannalta. Lämpötilan säätö tapahtuu yleensä termostaatin säätönupista tai -painikkeista. Elektronisissa termostaateissa voi olla myös erilaisia ohjelmointimahdollisuuksia, kuten eri lämpötilojen asettaminen eri vuorokaudenaikoihin.

Avainasiat:

 • Termostaatti on keskeinen osa lattialämmitysjärjestelmää, jonka tehtävänä on säätää ja ylläpitää haluttua lämpötilaa.
 • Termostaatit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: mekaanisiin ja elektronisiin.
 • Termostaatin sijoittaminen ja asetusten säätö ovat tärkeitä sen toiminnan kannalta.

Asennusohjeet

Tässä ovat ohjeet lattialämmitystermostaatin asentamiseen:

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

 • Ruuvihylsy
 • Ruuveja termostaatin kiinnittämiseen
 • Lattialämmityskaapelit
 • Lattia-anturi ja anturiputki
 • Liittimet kaapeleiden kytkemiseen
 • Rasia termostaatin asentamiseen
 1. Valitse sopiva paikka termostaatille noin 1,5 metrin korkeudelle seinästä. Vältä asentamasta sitä lähelle lämpölähteitä tai ikkunoita.

 2. Asenna lattia-anturi ja anturiputki valitsemaasi kohtaan lattiaan. Anturi kannattaa sijoittaa lämmityskaapelilenkkien väliin. Sulje putken pää huolellisesti.

 3. Vie kaapelit valitsemaasi termostaatin asennusrasiaan.

 4. Kytke lattialämmityskaapelit ja anturikaapeli termostaatin liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.

 5. Kiinnitä termostaatin pohjaosa rasiaan.

 6. Aseta termostaatin keskiö- ja peitelevy paikoilleen.

 7. Säädä termostaatti aluksi maksimilämpötilaan. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, käännä termostaattia alemmas kunnes lämmitys sammuu.

 8. Tee tarvittaessa hienosäätöjä myöhemmin, kun lattian lämpötila on tasaantunut.

Noudata asennusohjeita huolellisesti turvallisen ja toimivan asennuksen varmistamiseksi. Säädä lämpötilaa tarpeen mukaan miellyttävän sisälämpötilan saavuttamiseksi.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy