Vesikiertoinen Lattialämmitys Asennus: Kattava Opas

Kirjaudu

Vesikiertoinen Lattialämmitys Asennus: Asiantuntijan Opas

Tässä kattavassa oppaassa käymme läpi vesikiertoisen lattialämmityksen asennuksen vaiheet, suunnittelun merkityksen ja käyttöönoton.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon lattiaremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko lattiaremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät
 • Haluatko nopean hinta-arvion remontillesi ? - Kokeile laskuria

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Suunnittelu ja mitoitus
Vesikiertoinen lattialämmitys asennus
Käyttöönotto ja säätö

Suunnittelu ja mitoitus

Vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu ja mitoitus ovat tärkeitä vaiheita, jotka vaikuttavat järjestelmän toimivuuteen ja energiatehokkuuteen.

Lähtötiedot ja suunnitteluohjeet

Suunnittelun lähtökohtana ovat rakennuksen ja sen tilojen lämmitystarpeet. Lähtötietoina tarvitaan muun muassa:

 • Rakennuksen pinta-ala ja huonekorkeus
 • Huoneiden käyttötarkoitus ja -ajat
 • Rakennuksen eristystaso
 • Lämmönlähteen tyyppi ja teho

Suunnittelussa noudatetaan alan yleisiä ohjeita ja määräyksiä, kuten rakennusmääräyksiä ja lämmitysjärjestelmien suunnitteluohjeita.

Putkiston sijoittelu ja mitoitus

Putkiston sijoittelu ja mitoitus vaikuttavat lämmönjakautumiseen huoneessa. Putkiston sijoittelussa otetaan huomioon:

 • Huoneen muoto ja koko
 • Huonekalujen sijoittelu
 • Ikkunoiden ja ovien paikat

Putkiston mitoituksessa määritetään putkien välinen etäisyys ja syvyys lattiassa. Mitoitus vaikuttaa lämmitystehoon ja energiatehokkuuteen.

Tarvittavat komponentit

Vesikiertoisen lattialämmityksen komponentit ovat:

 • Lämmitysputket
 • Jakotukki
 • Lämmönlähde
 • Ohjaus- ja säätölaitteet

Lämmitystehon ja putkikoon määritys

Lämmitysteho määritetään rakennuksen lämmitystarpeen perusteella. Putkikoko valitaan lämmitystehon ja putkiston pituuden mukaan.

Eri tilojen vaatimukset

Eri tiloilla on erilaiset lämmitysvaatimukset. Esimerkiksi kylpyhuoneessa tarvitaan yleensä korkeampi lämmitysteho kuin olohuoneessa. Tilojen erityisvaatimukset otetaan huomioon suunnittelussa ja mitoituksessa.

Vesikiertoinen lattialämmitys asennus

Vesikiertoisen lattialämmityksen asennus vaatii ammattitaitoista urakoitsijaa, joka osaa suunnitella ja toteuttaa järjestelmän oikein. Asennus alkaa yleensä lattiarakenteen valmistelulla, johon kuuluu eristysmateriaalien asentaminen ja lattialämmitysputkien kiinnittäminen. Putkien asennus tehdään yleensä spiraalimaisesti tai käärmeen muotoisesti, jotta lämmönjakautuminen on tasainen. Lopuksi putket liitetään jakotukkiin, joka ohjaa lämmitysvettä eri osiin lattiaa, ja lattia pinnoitetaan tai tasoitetaan.

Asennuksen aikana on tärkeää varmistaa, että kaikki komponentit toimivat yhdessä ja että järjestelmä on energiatehokas. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta. Huolellinen asennus varmistaa, että lattialämmitys toimii tehokkaasti ja pitkäikäisesti.

Alustan vaatimukset ja valmistelu

Lattialämmityksen asennus alkaa alustan valmistelulla. Alustan tulee olla kuiva ennen lattialämmityksen asentamista.

 • Alustan perusteella valitaan lämmitysjärjestelmä, onko alustana raudoitus, eristekiinnitys vai vanha betonipinta.
 • Alustaan asennetaan tarvittavat eristeet ja valua varten reunairroituskaistat
 • Alusta tarvittaessa primeroidaan
 • Betonivaluun asennetaan tarvittavat korkomerkit

Putkiston asennus ja kiinnitys

 • Putkisto asennetaan lattialämmityssuunnitelman mukaisesti oikeille paikoilleen.
 • Putket kiinnitetään alustaan joko lämpöeristelevyyn kiinnitettävillä muovisilla putkipidikkeillä tai raudoitusverkkoon sidontalangalla.
 • Putkien väliset etäisyydet ja kaaret tehdään suunnitelman mukaan.
 • Putkistoon tehdään tarvittavat läpiviennit ja varaukset.
 • Asennuksen jälkeen putkisto painekokeillaan vuotojen varalta.

Liitokset ja liittäminen lämmitysverkostoon

 • Putkisto liitetään lämmönjakokeskukseen ja lattialämmityksen jakotukkeihin juotosliitoksilla.
 • Jakotukeille asennetaan sulku- ja säätöventtiilit.
 • Liitosten tiiviys tarkistetaan.

Painekoe ja lämmönnousukoe

 • Valmis putkisto täytetään vedellä ja tehdään painekoe 6 baarin paineella vähintään 6 tunnin ajan.
 • Tämän jälkeen tehdään lämmönnousukoe, jossa putkiston lämpötila nostetaan vähintään 50 °C:een ja tarkistetaan vuodot.

Pintamateriaalin asennus

 • Putkiston päälle valetaan vähintään 30 mm paksu betonikerros.
 • Betonin kuivuttua pinta hiotaan ja puhdistetaan.
 • Lattiapinnoitteena voi käyttää esimerkiksi laattaa, parkettia, muovimattoa tai maalia.
 • Pinnoite asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Saumaukset, silikonit yms tehdään huolellisesti.
 • Lattiaan jätetään tarvittavat läpiviennit ja varaukset.

Lattialämmityksen asennus vaatii huolellisuutta, jotta putkisto toimii moitteettomasti pitkään. Oikein tehtynä lattialämmitys on miellyttävä, energiatehokas ja huoltovapaa lämmitysmuoto.

Käyttöönotto ja säätö

Järjestelmän ilmaus

Lattialämmitysjärjestelmä tulee ilmata huolellisesti ennen käyttöönottoa. Ilmauksen tarkoituksena on poistaa putkistosta ilma, joka heikentää lämmön siirtymistä ja aiheuttaa äänihaittoja. Ilmaus suoritetaan avaamalla järjestelmän yläosassa sijaitsevat ilmausruuvit. Kiertovesipumpun ollessa käynnissä ilma purkautuu ulos ruuveista. Ilmaus on suoritettu kun veden virtaus on tasaista eikä kuulu enää ilmakuplia. Ilmauksen jälkeen järjestelmän paine tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään oikealle tasolle.

Toimintakokeet

Ennen käyttöönottoa suoritetaan lattialämmityksen toimintakokeet. Kokeissa tarkistetaan, että kaikki piirit lämpenevät tasaisesti suunnitelmien mukaisesti. Lämmitysveden lämpötilaa nostetaan vähitellen ja lattioiden pintalämpötiloja seurataan lämpökameralla. Havaitut viat ja puutteet korjataan. Toimintakokeissa varmistetaan myös automatiikan ja säätöjen toimivuus.

Virtaaman säätö ja tasapainotus

Lattialämmityspiirit säädetään virtaamaltaan suunnitelmien mukaisiksi. Jokaiseen piiriin asennetaan virtausmittausventtiilit, joilla virtaama säädetään oikeaksi. Virtaaman säädöllä varmistetaan lattioiden tasainen lämpeneminen.

Lisäksi koko lattialämmitysverkosto tasapainotetaan virtaamien osalta. Jakotukin lähtöihin asennetuilla säätöventtiileillä varmistetaan, että jokaiseen kerrokseen ja vyöhykkeeseen saadaan oikea virtaama. Tasapainotuksella taataan koko järjestelmän optimaalinen toiminta.

Vesikiertoinen lattialämmitys termostaatti

Vesikiertoisen lattialämmityksen termostaatti on tärkeä osa järjestelmää, sillä se säätää lämmityksen lämpötilaa ja energiankulutusta. Termostaatti mittaa lattian lämpötilaa ja vertaa sitä asetettuun tavoitelämpötilaan. Jos lattia on kylmempi kuin tavoite, termostaatti avaa venttiilin ja päästää kuumaa vettä lattialämmitysputkistoon. Kun lattia saavuttaa tavoitelämpötilan, termostaatti sulkee venttiilin ja lopettaa lämmityksen.

Termostaatin tulee olla helppokäyttöinen ja tarkka, jotta voit hallita lattialämmityksen toimintaa ja energiankulutusta tehokkaasti. Nykyaikaiset termostaatit ovat usein digitaalisia ja niissä on kosketusnäyttö, josta voit säätää lämpötilaa ja muita asetuksia. Joissakin malleissa on myös ajastin, joka säästää energiaa ja rahaa lämmittämällä lattiaa vain silloin, kun sitä todella tarvitaan.

Käyttö ja huolto

Lattialämmitysjärjestelmän käyttöön liittyvät ohjeet kootaan selkeään käyttöohjeeseen. Ohjeessa neuvotaan mm. järjestelmän käynnistys ja sammutus, lämmityksen säätö, automatiikan käyttö sekä mahdolliset hälytykset ja niiden kuittaus. Käyttöohjeen tulee olla helposti kiinteistön käyttäjien saatavilla.

Huollon helpottamiseksi laaditaan kiinteistölle LVI-järjestelmien huoltokirja. Siinä määritellään lattialämmityksen määräaikaishuollot ja kunnossapitotoimet. Tärkeitä toimia ovat mm. ilmauksen toistaminen, automatiikan toiminnan tarkistus sekä mahdollisten vuotojen havainnointi. Oikea-aikaisella huollolla varmistetaan järjestelmän pitkäikäinen toiminta.

Yhteenveto

 • Lattialämmitys ilmataan huolellisesti ennen käyttöönottoa
 • Toimintakokein varmistetaan järjestelmän oikea toiminta
 • Virtaamat säädetään ja verkosto tasapainotetaan
 • Laaditaan selkeät käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Huoltokirjalla varmistetaan säännöllinen kunnossapito

Tällä tavoin varmistetaan lattialämmitysjärjestelmän moitteeton ja energiatehokas toiminta koko elinkaaren ajan.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy