Vesikiertoinen Lattialämmitys: Ongelmat ja Ratkaisut

Kirjaudu

Vesikiertoinen Lattialämmitys: Yleiset Ongelmat ja Ratkaisut

Täydellinen opas vesikiertoisen lattialämmityksen yleisimpiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Sisältää tietoa lattialämmityksen huollosta, korjauksesta, asennuksesta, materiaalivalinnoista ja vianetsinnästä.

Etsitkö luotettavaa remontin tekijää? Meidän avulla onnistut

 • Ota nämä 4 asiaa huomioon lattiaremontissa!
Lue lisää
 • Paljonko lattiaremontti maksaa? Toteutuneita hintoja löydät
 • Haluatko nopean hinta-arvion remontillesi ? - Kokeile laskuria

Remontin kilpailuttaminen kannattaa

Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista

Vie vain muutaman minuutin

Et sitoudu mihinkään

Säästä jopa 20%

Sisällysluettelo

Yleisimmät ongelmat ja niiden ratkaisut
Vesikiertoisen lattialämmityksen toimintaperiaate
Lattialämmityksen huolto ja korjaus
Lattialämmityksen säätöjärjestelmän päivitys
Lattialämmityksen käyttöikä ja remontointi

Yleisimmät ongelmat ja niiden ratkaisut

Lattia on kylmä – lämmitys ei toimi

 1. Tarkista termostaatti: Varmista, että termostaatti on asetettu oikealle lämpötilalle ja toimintatilalle.
 2. Tarkista jakotukin venttiilit: Varmista, että jakotukin venttiilit ovat auki ja että vesi pääsee kiertämään lattialämmitysputkistossa.
 3. Tarkista lämmitysjärjestelmän pumppu: Varmista, että lämmitysjärjestelmän pumppu toimii oikein ja että se pystyy kiertämään vettä järjestelmässä.

Lattia on puolikylmä - vesi ei lämmitä kunnolla

 1. Tarkista lämmitysjärjestelmän lämpötila: Varmista, että lämmitysjärjestelmän lämpötila on riittävän korkea lattialämmityksen tarpeisiin.
 2. Tarkista lämmitysputkiston virtaus: Varmista, että lämmitysputkistossa ei ole tukoksia tai ilmakuplia, jotka voisivat heikentää veden virtausta ja lämmitystehoa.

Lämmitys toimii hyvin yhdessä huoneessa mutta ei toisessa

 1. Tarkista huonekohtaiset termostaatit: Varmista, että molempien huoneiden termostaatit ovat asetettu oikealle lämpötilalle ja toimintatilalle.
 2. Tarkista jakotukin säätö: Varmista, että jakotukin säätö on tehty oikein, jotta vesi jakautuu tasaisesti eri huoneisiin.

Jakotukista kuuluu pulputusta tai lirinää

 1. Ilmaa järjestelmä: Ilmaa lattialämmitysjärjestelmä poistamalla ilmaa jakotukista ja lämmitysputkistosta.
 2. Tarkista paine: Varmista, että järjestelmän paine on riittävän korkea ja että se pysyy vakiona.

Alkuperäiset lattialämmityssuunnitelmat ja mitoitustiedot ovat hukassa

 1. Ota yhteyttä asennusyritykseen: Jos mahdollista, ota yhteyttä alkuperäiseen asennusyritykseen ja pyydä kopio suunnitelmista ja mitoitustiedoista.
 2. Konsultoi asiantuntijaa: Jos alkuperäisiä tietoja ei ole saatavilla, konsultoi lattialämmityksen asiantuntijaa, joka voi arvioida järjestelmän toimintaa ja antaa suosituksia sen parantamiseksi.

Lattialämmitysjärjestelmän paine laskee liian alhaiseksi

 1. Tarkista vuodot: Tarkista, onko järjestelmässä vuotoja, jotka voisivat aiheuttaa paineen laskua.
 2. Tarkista paisuntasäiliö: Varmista, että paisuntasäiliö toimii oikein ja että sen paine on oikealla tasolla.
 3. Tarkista täyttöventtiili: Varmista, että täyttöventtiili toimii oikein ja että se pystyy pitämään järjestelmän paineen riittävän korkeana.

Vesikiertoisen lattialämmityksen toimintaperiaate

Lattialämmityksen perusperiaate

Vesikiertoisessa lattialämmityksessä vesi lämmitetään yleensä erillisellä lämpökattilalla tai sitten kaukolämmöllä. Lämmitysjärjestelmän keskeisin osa on lattiavalun sisään valettu kokonaan muovinen tai muovilla päällystetty kuparinen putkisto, jossa kiertää noin 25–42 –asteinen vesi. Lattialämmitys toimii matalalla veden lämpötilalla, tyypillisesti lattian pintalämpötila on 22-27 astetta.

Lattialämmityksen säätö

Lattialämmityksen säätökäyrällä määritellään verkostoon kulloinkin menevän menoveden lämpötilaa. Lämmityksen toiminta perustuu suureen vesimäärään ja pieneen lämpötilaeroon. Suuren massansa vuoksi lattialämmitys reagoi muutoksiin hitaasti.

Toimilaitteen säätö

Lattialämmityspiirien venttiileitä (toimilaitetta) on hyvä verryttää ajoittain kesäaikana termostaatin avulla nostamalla ja laskemalla lämpötilaa muutamia kertoja. Toimilaite muuttaa kiinni/auki -asentoa hitaasti, joten odota muutama minuutti ennen kuin pyöräytät termostaatin lämpötilan takaisin toiseen äärilaitaan.

Lattialämmityksen ylläpito

Lattialämmitysverkon paine on hyvä tarkistaa lämmityskauden alkaessa. Lisäksi muutaman vuoden välein tulisi suorittaa lämmitysverkon ilmaus. Ilmaukseen tarvitaan enemmän varusteita ja aikaa kuin patteriverkon kohdalla, joten harkitse työn teettämistä ammattilaisella.

Lattialämmityksen asennus

Vesikiertoinen lattialämmitys asennetaan usein uudisrakentamisessa kiinni betonirakenteisen valun raudoitukseen. Jos lattialämmitys on asennettu rakentamisvaiheessa, se sijaitsee yleensä syvällä lattiarakenteessa ja on reagointikyvyltään usein hidas.

Lattialämmityksen ongelmat

Jos kaikkien huonetermostaattien merkkivalo palaa ja asunnon lämpötila jää alle tavoitteen, on todennäköistä, että syötettävän veden lämpötila on liian alhainen tai virtaus heikentynyt. Virtaus saattaa heikentyä jos verkostoon on päässyt ilmaa. Jos lämmitysongelma esiintyy vain jossain asunnon osassa, syynä voi olla laitevika termostaatissa tai toimilaitteessa.

Lattialämmityksen huolto ja korjaus

Lattialämmityksen huollon merkitys

Lattialämmitysjärjestelmän säännöllinen huolto on tärkeää sen toiminnan ja pitkäikäisyyden kannalta. Huollon avulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja varmistaa, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja energiatehokkaasti.

Lattialämmitysjärjestelmän huoltotoimenpiteet

 1. Järjestelmän paineen tarkistus: Lattialämmitysjärjestelmän paine tulisi tarkistaa säännöllisesti. Jos paine on liian alhainen, se voi viitata mahdolliseen vuotoon järjestelmässä.
 2. Ilmaus: Lattialämmitysjärjestelmä tulisi ilmata säännöllisesti, jotta ilma ei pääse kertymään putkistoon ja heikentämään lämmitystehoa.
 3. Termostaattien tarkistus: Termostaattien toiminta tulisi tarkistaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne säätävät lämpötilaa oikein.

Lattialämmitysjärjestelmän korjaus

Jos lattialämmitysjärjestelmässä ilmenee ongelmia, kuten lämmityksen puute tai epätasainen lämmitys, korjaustoimenpiteet voivat olla tarpeen. Korjaustoimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi putkiston korjauksen tai uusimisen, termostaattien vaihdon tai järjestelmän paineen säätämisen.

Ammattilaisen palkkaaminen

Vaikka joitakin lattialämmitysjärjestelmän huolto- ja korjaustoimenpiteitä voi tehdä itse, on suositeltavaa palkata ammattilainen suorittamaan monimutkaisemmat toimenpiteet. Ammattilainen voi myös tarkistaa järjestelmän ja antaa suosituksia sen ylläpidosta ja mahdollisista parannuksista.

Lattialämmityksen säätöjärjestelmän päivitys

Miksi päivittää lattialämmityksen säätöjärjestelmä?

Lattialämmityksen säätöjärjestelmän päivitys voi parantaa järjestelmän tehokkuutta, energiansäästöä ja käyttömukavuutta. Päivitys voi olla tarpeen, jos järjestelmä on vanha, se ei toimi optimaalisesti tai uudet teknologiat tarjoavat parempia ominaisuuksia.

Miten lattialämmityksen säätöjärjestelmä päivitetään?

 1. Arvioi nykyinen järjestelmä: Ennen päivitystä on tärkeää arvioida nykyisen järjestelmän toiminta ja tunnistaa mahdolliset ongelmat tai parannuskohteet.
 2. Valitse uusi säätöjärjestelmä: Uuden säätöjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten budjetti, tarvittavat ominaisuudet ja järjestelmän yhteensopivuus olemassa olevan lattialämmitysjärjestelmän kanssa.
 3. Asenna uusi säätöjärjestelmä: Uuden säätöjärjestelmän asennus tulisi tehdä ammattilaisen toimesta, jotta varmistetaan sen oikea toiminta ja turvallisuus.

Mitä ottaa huomioon päivityksessä?

Lattialämmityksen säätöjärjestelmän päivityksessä on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Energiatehokkuus: Uuden säätöjärjestelmän tulisi parantaa lattialämmityksen energiatehokkuutta.
 • Käyttömukavuus: Uuden järjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen ja tarjota käyttäjälle tarvittavat säätömahdollisuudet.
 • Yhteensopivuus: Uuden säätöjärjestelmän tulisi olla yhteensopiva olemassa olevan lattialämmitysjärjestelmän kanssa.
 • Hinta: Uuden säätöjärjestelmän hinta tulisi suhteuttaa sen tarjoamiin hyötyihin ja säästöihin pitkällä aikavälillä.

Lattialämmityksen käyttöikä ja remontointi

Lattialämmityksen käyttöikä

Lattialämmitysjärjestelmän käyttöikä riippuu monista tekijöistä, kuten järjestelmän laadusta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Hyvin huollettu ja laadukas lattialämmitysjärjestelmä voi kestää jopa useita vuosikymmeniä.

Lattialämmityksen remontointi

Lattialämmitysjärjestelmän remontointi voi olla tarpeen, jos järjestelmä on vanha, se ei toimi optimaalisesti tai se on vaurioitunut. Remontointi voi sisältää esimerkiksi putkiston uusimisen, termostaattien vaihdon tai järjestelmän paineen säätämisen.

Putkiston uusiminen

Putkiston uusiminen on suuri ja kallis toimenpide, mutta se voi olla tarpeen, jos putkisto on vaurioitunut tai se ei toimi optimaalisesti. Uuden putkiston asennus tulisi tehdä ammattilaisen toimesta, jotta varmistetaan sen oikea toiminta ja turvallisuus.

Termostaattien vaihto

Termostaattien vaihto voi parantaa lattialämmitysjärjestelmän toimintaa ja energiatehokkuutta. Uudet termostaatit voivat tarjota parempia säätömahdollisuuksia ja ne voivat olla yhteensopivia älykotijärjestelmien kanssa.

Järjestelmän paineen säätö

Järjestelmän paineen säätö voi olla tarpeen, jos paine on liian alhainen tai korkea. Paineen säätö voi parantaa järjestelmän toimintaa ja vähentää mahdollisia ongelmia, kuten vuotoja tai epätasaista lämmitystä.

Ammattilaisen palkkaaminen

Vaikka joitakin lattialämmitysjärjestelmän remontointitoimenpiteitä voi tehdä itse, on suositeltavaa palkata ammattilainen suorittamaan monimutkaisemmat toimenpiteet. Ammattilainen voi myös tarkistaa järjestelmän ja antaa suosituksia sen ylläpidosta ja mahdollisista parannuksista.

Selvitä ilmaiseksi paljonko remonttisi maksaa

Tarjouspyynnön jättäminen on aina ilmaista

Jätät tarjouspyynnön vain muutamassa minuutissa

Et sitoudu mihinkään

Lue seuraavaksi

Copyright © OmaUrakka.fi 2023 | miniSolution Oy